NTL-organiserte får 31.000 kroner mer i året

LO Stat/NTL har forhandlet fram et forhandlingsresultat i tariffoppgjøret i staten for 2023 som gir en ramme på 5,2 prosent.

Fornøyd. Ellen Dalen, NTL.
Publisert

- Vi registrerer en annen forhandlingsvilje fra staten under en rødgrønn regjering, sier første nestleder i Norsk Tjenestemannslag, Ellen Dalen, i en pressemelding.

Resultatet av årets oppgjør i staten blir:

  • - En økonomisk ramme på 5,2 prosent
  • - Et generelt tillegg til alle på 31.000 kroner tilsvarende 85 prosent av disponible midler
  • - 15 prosent av disponible midler skal forhandles lokalt

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

Økt reallønn til de fleste

Alle heltidsansatte på vår avtale får et lønnstillegg på 31.000 kroner. Gitt en forventet prisvekst på 4,9 prosent vil et stort flertall få økt reallønn.

Det er vi veldig fornøyde med. Etter to år med reallønnsnedgang var dette svært viktig for at vi skulle akseptere løsningen, sier Dalen.

Et likt kronetillegg gir en særdeles god likelønns- og lavtlønnsprofil, vurderer NTL. Forskjeller mellom kvinner og menn, og mellom bunn og topp, blir mindre.

- Vi er glade for at staten har vært tydelige i sitt krav om utjevning. De lokale partene må følge opp denne målsettingen i sine forhandlinger, sier Kjersti Barsok, leder i NTL.

Stridsspørsmål: Fordeling sentrale og lokale tillegg

Fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg har vært et sentralt stridsspørsmål i lønnsoppgjørene i staten i mange år. Med de siste års prisøkninger har det vært ekstra viktig å prioritere lønnsøkning til hele laget, og streiken i privat sektor har understøttet dette kravet. NTL har hatt et tydelig krav om at hele den økonomiske rammen skulle fordeles sentralt.

- Det er sjelden partene i staten har lykkes i å bli enige i løpet av forhandlingene. Vi registrerer en annen forhandlingsvilje fra staten under en rødgrønn regjering, sier Ellen Dalen.