Velferdstinget

Må øke rammen på en ordning de skal legge ned

På Velferdstingsmøtet 25. oktober vedtok representantene å legge ned tannhelse- refusjonsordningen til Sit. En måned senere måtte Velferdstinget øke rammen til ordningen.

Leder av Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen, sier det er både trist og synd at de skal legge ned tannhelserefusjonsordningen. t
Publisert

På Velferdstingsmøtet tirsdag 25. oktober vedtok representantene å legge ned tannhelserefusjonsordningen til Sit fra 1. januar 2023. Den gangen var hovedbegrunnelsen at ordning ikke kan reklameres for, og at budsjettposten på 4 millioner kroner ikke strekker til alle som søker og som faller innenfor kriteriene til refusjonsordningen.

- Dette medfører at det er de ressurssterke som vet om refusjonsordningen som bruker den, og ikke nødvendigvis de som trenger den mest. Det i seg selv bryter med prinsippene for ordningen, skrev Arbeidsutvalget i Velferdstinget i sakspapirene.

Tirsdag 24. november vedtok representantene at underskuddet på tannhelserefusjonsordningen i 2022 skal dekkes.

Rettferdig for alle

Leder av Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen, forteller at det var lite diskusjon under møtet.

- De fleste var enige om at vi tar vekk et viktig gode for studentene, og da er det fint å gi studenten en siste mulighet til å benytte seg av tilbudet, sier Christiansen.

I sakspapirene til møte kom det fram at Arbeidsutvalget mener at det ikke bør forskjellsbehandles om en søknad om refusjon til tannhelse ble sendt inn i januar eller om den sendes inn i desember.

- Hvis VT ikke gir en økt budsjettramme vil det være tilfelle. Dette kan være uheldig og oppleves urettferdig for de som har belaget seg på å få støtte da de bestilte time hos tannlegen. Saksbehandler mener dette vil gå imot hensikten med refusjonsordningen, og mener derfor at VT heller bør tildele noe mer semesteravgift til ordningen i år, står det i sakspapirene.

Uenige om ordningen

På Velferdsmøtet 25. oktober var vararepresentant, Ellinor Lindstöm, tydelig på at hun ikke syntes Velferdstinget burde fortsette med ordningen.

- Vi må ta stilling til hvor vi skal bruke prioritere studentenes penger, for det finnes mange tiltak man kan bruke penger på. Dersom studentene virkelig trenger støtte kan de søke NAV dersom det er behov. Jeg vil gjerne fjerne ordningen til fordel for andre viktige tiltak, og mener at vi må jobbe politisk opp mot staten, sa Lindstöm.

Under samme møte var det også representanter som ønsket å gi ordningen en siste sjanse.

Fakta

Refusjonsordningen for tannhelse

  • Ordningen ble vedtatt i april 2017, og hadde først et tak på 5 millioner kroner.
  • I 2020 ble taket redusert til 4 millioner, da 1 million ble flyttet for å støtte utbyggingen av nybygget til Studentersamfundet.
  • I fjor brukte 1751 personer ordningen og man brukte totalt 4,6 millioner. Man måtte vedta en ekstrastøtte til ordningen i november 2021.
  • 25. oktober 2022 vedtok man å legge ned ordningen fra 1. januar 2023.

- Jeg vil gi denne ordningen et siste forsøk. Vi kan sette av 1 millioner kroner i ett år til en ny ordning som ikke er en direkte refusjon, men som vil gjøre det billigere på en alternativ måte. Hvordan pengene skal bli disponert får være opp til Sit, sa representanten Sebastian Speleman.

Til slutt vedtok representantene forslaget til Rikke Eftang Meininch. Velferdstingets vedtak led som følge:

«Velferdstinget vedtar å avvikle tannhelserefusjonsordningen fra og med 2023. Velferdstinget ber likevel Sit utrede en eller flere løsninger for hvordan kostnadene for tannhelse kan reduseres for studentene. Dette skal ikke være i form av en refusjonsordning. Mulige løsninger presenteres for Velferdstinget før de eventuelt vedtas og implementeres».

Representantene var uenige om fremtiden til tannhelserefusjonsordningen på møtet 25. oktober.

Anerkjenner det er en viktig ordning

Christiansen forteller at han anerkjenner at tannhelserefusjonen er en viktig ordning for de som bruker den, men at de opplever store utforrdinger med den.

- Ordningen er ikke tilgjengelig, og det er krevende at ordningen ikke klarer å dekke om det store behovet blant studentene.

Christiansen sier videre at det både er trist og synd at de legger ned ordningen, men at de nå ser at det offentlige helsevesenet kommer på banen.

- Vi har i det siste sett at det offentlige helsevesenet begynner å ta tak i tannhelse. Nå får man dekt store deler at tannhelseutgifter til man er 22 år og den ordningen trappes opp. I tillegg skal det leveres en rapport i 2025 med et forslag om å restrukturere tannhelse i Norge. Så det er på bedringens vei.

4 millioner til andre ting

Christiansen understreker at det står i Velferdstingets prinsipprogram at det er det offentlige som burde ta ansvaret for tannhelsen til studentene og VT.

- Nå mener vi det er bedre å ta vekk ordningen, og benyttet de 4 millionene på andre ting, sier Christiansen.

Christiansen forteller at det er styret i Sit som godkjenner budsjettet av semesteravgiften, men at Velferdstinget kommer med forlag på hva de ønsker at pengene skal brukes på.

- Med de 4 millionene som nå blir løst opp, ønsker vi å øke ansettelsesprosent med 60 prosent i Sit psykisk helse. I tillegg vil vi øke med 1 stilling i Sit Råd som for eksempel har lavterskel samtaletilbud og rådgiving til studentfrivilligheten. Vi ønsker også å øke støtten til Samfundets Nybygg med to millioner kroner over fem år.