Legger ned ordningen med refusjon for tannlegebesøk

På Velferdstingsmøte tirsdag 25. oktober vedtok representantene å legge ned tannhelserefusjonsordningen til Sit.

Representantene var uenige om fremtiden til tannhelserefusjonsordningen.
Publisert

Før møte hadde arbeidsutvalget innstilt å avvikle tannhelserefusjonsordningen. I saksdokumentene har arbeidsutvalget skrevet at det primært var to grunner til å avvikle ordningen.

- For det første er en ordning som ikke kan reklameres for og ikke er stor nok for alle veldig uheldig. Dette medfører at det er de ressurssterke som vet om refusjonsordningen som bruker den, og ikke nødvendigvis de som trenger den mest. Det i seg selv bryter med prinsippene for ordningen

Videre skriver arbeidsutvalget er situasjonsbildet for tannhelse annerledes i dag enn det var i 2017.

- Den største endringen er tannhelsereformen, som har betydelig redusert kostnaden for tannhelse for de opptil 22 år. Totalt er det 49 prosent av alle studenter tilknyttet Sit som nå får redusert utgiftene til tannhelse gjennom staten

Denne saken ble også diskutert under forrige Velferdstingsmøte torsdag 27. september.

Uenighet blant representantene

Under møte ble det diskutert både fordeler og ulemper med ordningen. Vararepresentant Ellinor Lindstöm var tydelig på at hun ikke syntes Velferdstinget burde fortsette med ordningen.

Fakta

Utgifter dekt av tannhelserefusjons-ordningen:

  • 250 kroner av ordinær tannhelsesjekk per kalenderår.
  • 50% av utgifter mellom 2 000 og 10 000 kroner.
  • 75% av utgifter mellom 10 000 og 25 000 kroner.
  • Behandling for tannsykdommer og/eller operasjoner i tenner og munn som er helsenødvendige.
  • Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner.
  • Fyllinger.
  • Rotfyllinger, med eller uten krone.
  • Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog.

Kilde: Sit

- Vi må ta stilling til hvor vi skal bruke prioritere studentenes penger, for det finnes mange tiltak man kan bruke penger på. Dersom studentene virkelig trenger støtte kan de søke NAV dersom det er behov. Og det er ryktes om at staten skal gjennomgå tannlegepriser for unge mot 2024. Jeg vil gjerne fjerne ordningen til fordel for andre viktige tiltak, og mener at vi må jobbe politisk opp mot staten, sier Lindstöm

En annen representant, Didrik Nohre Lønvik, mente også at man kunne bruke pengene fra tannhelseordningen på andre tiltak.

- I prinsippet er det en god ordning, men det er feil bruk av pengene når man ikke kan nå ut til alle studentene. Det er vanskelig å søke på ordningen for å hindre at mange søker. Det er feil bruk av pengene, sier Lønvik

Representanten Sebastian Speleman mente man burde gi ordningen en siste sjanse.

- Jeg vil gi denne ordningen et siste forsøk. Vi kan sette av 1 millioner kroner i ett år til en ny ordning som ikke er en direkte refusjon, men som vil gjøre det billigere på en alternativ måte. Hvordan pengene skal bli disponert får være opp til Sit, sier Speleman

En oppfordring til Sit

Det kom flere forslag fra representantene under møte, og det var til slutt forslaget fra Rikke Eftang Meininch, som ble vedtatt. Velferdstingets vedtak lyder som følge:

«Velferdstinget vedtar å avvikle tannhelserefusjonsordningen fra og med 2023. Velferdstinget ber likevel Sit utrede en eller flere løsninger for hvordan kostandene for tannhelse kan reduseres for studentene. Dette skal ikke være i form av en refusjonsordning. Mulige løsninger presenteres for Velferdstinget før de eventuelt vedtas og implementeres».