Gunn Kari Hygen om NTNUs Equinor-avtale: - Halleluja!

- Dersom dette innebærer en massiv satsing på bærekraft, så er mitt svar: Halleluja!

Nye vinder. Equinor kvitter seg med petroleumsimaget og inngår samarbeid med NTNU for å bygge nullutslipssamfunnet. Her signeres samarbeidsavtalen av Equinors konsernsjefe Anders Opedal og NTNU-rektor Anne Borg.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 15.35 med intervju med Anne Borg.

Slik er den umiddelbare responsen fra Gunn Kari Hygen – tidligere Statoil-leder og ferskt MDG-medlem – når Universitetsavisa ber om hennes kommentar til avtalen som Equinor inngår med NTNU.

Fakta

NTNU og Equinor

* Equinor og NTNU inngår bærekraftsamarbeid mot 2050

* De to institusjonene skal samarbeide for å finne bærekraftige løsninger som kan gi oss et nullutslippssamfunn.

* Mål: å skape bærekraftige teknologier og nye verdikjeder som kan bidra til at vi får et nullutslippssamfunn innen 2050.

* Langsiktig tenkning og samarbeid er nødvendig om vi skal greie å nå målet, mener partene.

NTNU-rektor Anne Borg og Equinors konsernsjef Anders Opedal signerte en bredt anlagt samarbeidsavtale torsdag. Avtalen har fått tittelen «bærekraftssamarbeid mot 2050». Det dreier seg om en intensjonsavtale «med mål om å skape bærekraftige teknologier og nye verdikjeder som kan bidra til at vi får et nullutslippssamfunn innen 2050.»

Hygen har bakgrunn som leder i både Statoil og for næringsforeningen i Trondheim

Både Borg og Opedal framholder i en felles pressemelding ønsket om å bidra til det grønne skiftet og bærekraftig omstilling gjennom forskningsbaserte løsninger og samarbeid mellom industri og universitet.

- Fantastisk avtale: Forutsatt ...

Gunn Kari Hygen har hatt ledende stillinger i daværende Statoil og er utdannet sivilingeniør ved daværende NTH. Når disse institusjonenes etterkommere nå signerer denne omfattende avtalen kommenterer hun den fra sin posisjon som forholdsvis nyinnmeldt medlem av MDG.

- Jeg vil si at dette er en fantastisk avtale dersom den bidrar til en raskere utvikling av de næringer og tjenester som Norge behøver for å få fart på det grønne skiftet, sier Hygen til UA.

- Kan dette være et uttrykk for at Equinor forsøker seg på «grønnvasking» av sin virksomhet?

- Det er nå avgjørende at Equinor viser i praksis at de mener alvor med sine planer om massiv satsing på fornybar energi, poengterer Hygen. Equinor har gjennom flere år skrytt av sin satsing på fornybar, men resultatene har fram til nå vært lite konkrete.

- NTNU perfekt samarbeidspartner

MDG gikk ut i valgkampen etter framleggingen av FNS klimarapport og krevde oljeproduksjon i maks 15 år til. Det vil si at alle investeringer som er foretatt, kan forrentes i 15 år til og nye investeringer skal unngås.

- Hva tenker MDG om en slik samarbeidsavtale som her er signert?

- Det som er klart er at MDG ønsker avtaler velkommen som bidrar til å få fart på det grønne skiftet. Jeg mener at dersom avtalen bidrar til å få fart på utviklingen av bærekraftsvennlig teknologi så er det utmerket. For øvrig mener jeg NTNU er en perfekt samarbeidspartner for Equinor i disse bestrebelsene, sier Gunn Kari Hygen.

Equinor har på sin side flagget en ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

Borg: - Vi skal drive vår forskning

Borg poengterte under signeringsseansen hvilken betydning avtalen vil få når det gjelder å favne videre enn ren teknologiutvikling.

- Forskningsetiske problemstillinger og åpen publisering er tema som er viktige i forbindelse med avtalen. Vi tenker også tema som naturmangfold, økologi og sosiale virkninger av utviklingen vi skal gjennom. Teknologi er én del av løsningen.

- Hva er den viktigste grunnen til at du ville ha NTNU inn i avtalen?

- Vår faglige bredde tatt i betraktning er det naturlig at NTNU hjelper til i den svære omstillingen vi står ovenfor, sa Borg til UA.

- Det er ikke slik at NTNU nå hjelper Equinor i å grønnvaske egen virksomhet?

- Nei. Det er[] det svært viktig at vi ikke gjør. Derfor er vi opptatt av at vi skal drive vår forskning, vi skal publisere, og vi skal publisere åpent. Jeg tenker at Equinor er nødt til å omstille seg i retning av å bli et nullutslippsselskap, og vi har kompetanse på mange områder som kan bidra til at det skjer, sa NTNU-rektor Anne Borg.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.