ERC-stipend til Simen A. Ådnøy Ellingsen på 2 millioner euro

Stipendet får professoren for bedre å forstå klima på jorda.

Professor Simen A. Ådnøy Ellingsen ved vanntunnelen i Strømningstekniske laboratorier.
Publisert

Ellingsen er professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Han er tildelt ERC Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Han sto på venteliste og fikk plutselig innvilget 20 millioner norske kroner rett før pinse.

Nå skal han undersøke hvordan havbølger blander overflatevann ned i dypet, noe som kan forbedre klimamodeller, heter det i ei pressemelding fra NTNU.

– Sammenlignet med havet er bølgene ørsmå, men de har store konsekvenser for kloden. I klimasimulasjoner oppstår det feil fordi vi mangler forståelse av hvordan lagene i havet blandes. Nå ser jeg frem til å undersøke dette i årene fremover, både teoretisk og eksperimentelt i vanntunnelen på NTNU, sier Ellingsen i pressemeldinga.

Vanntunnelen, som finnes i Strømningstekniske laboratorier, skal brukes i prosjektet.

Å bli tildelt stipend fra ERC blir ansett for å være den mest prestisjefulle finansieringa en forsker kan motta, ifølge informasjon om tildelingene fra NTNU.