Campus Gjøvik

- Paramedisin hang i en tynn tråd

Den populære utdanningen i Gjøvik er trolig reddet – inntil videre.

Bachelorutdanningen i paramedisin er et av de mest populære studiene ved NTNU i Gjøvik. På bildet foregår det simulering i mottak av hardt skadde traumepasienter for LIS-leger og studenter i spesialsykepleie, radiografi og paramedisin ved NTNU i Gjøvik.
Publisert

Fredag 24. mai ble det klart at ledelsen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) vil legge ned fire utdanninger som et tiltak for å spare penger ved fakultetet

Tre av disse utdanningene har studiested i Gjøvik. UA har tidligere omtalt at ergoterapiutdanningen i Gjøvik sto i fare, og det var allerede foreslått nullopptak for denne utdanningen for høsten 2024. 

- Det er en veldig dyr utdanning

Ifølge dekan Siri Forsmo ved MH-fakultetet sto også paramedisinutdanningen i Gjøvik i fare for å havne på lista over nedlagte utdanninger, til tross for at det er en veldig populær utdanning. 

- Den har rett og slett hengt i en tynn tråd, fordi det er en veldig dyr utdanning, hvor vi ellers ikke har noen bevilgning i det hele tatt. Så vi har søkt og også fått innvilget midler til paramedisin-utdanningen i Gjøvik, sier Forsmo til UA. 

Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Siri Forsmo

Utdanningen kommer derfor til å fortsette inntil videre. 

Til nå har NTNU hatt ergoterapiutdanning i både Trondheim og Gjøvik, hvor utdanningen fortsetter i Trondheim. Paramedisinutdanningen er Gjøvik alene om. 

- Paramedisinutdanning har vi kun i Gjøvik, og vi har ikke tenkt til å starte det noen andre steder. Det er en veldig dyr utdanning, så det holder med ett sted, sier Forsmo.

- Forstår fakultetets dilemma

Det er Institutt for helsevitenskap i Gjøvik som holder de berørte studieprogrammene. Instituttleder Heidi Vifladt forteller at med den økonomiske situasjonen fakultetet er i, er en nedbemanning ved alle institutt nødvendig.

Instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, Heidi Vifladt

- Vi har ingen utdanninger som er fullfinansierte og bevillingene fra staten har blitt redusert, slik at alle våre utdanningene går med økonomisk tap. Så jeg forstår jo fakultetets dilemma, sier hun.

Hun ønsker ikke å svare på spørsmålet om ledelsens forslag om å legge ned studieprogram er fornuftig.

- Vi har et samfunnsoppdrag, og det er et behov for alle de utdanningene vi har. For eksempel hadde ergoterapiutdanningen i Gjøvik en profil som var rettet mot bruk av velferdsteknologi med tanke på framtidig behov i helsetjenesten, sier hun til Universitetsavisa. 

Streiken forsinker prosessen

Vifladt har vært med på å starte opp både ergoterapi- og paramedisinutdanningen i Gjøvik. 

- Utdanningene ble opprettet fordi det var behov for dem. Dessuten bør man være klar over at de midlene vi har søkt hos rektor, og fått, handler om at de som tok en nasjonal paramedisinutdanning skal få mulighet til å få den omgjort til bachelorgrad. Det har vært et politisk ønske, sier Vifladt, og legger til at det blir feil å sette de to utdanningene opp mot hverandre. 

Tirsdag leverte dekanen sin anbefaling for tiltak i omstillingsprosessen ved MH-fakultetet til rektor. Før en endelig beslutning blir tatt, skal dette drøftes i det lokale samarbeidsutvalget med de tillitsvalgte ved fakultetet (Losam). 

Siden medbestemmelsesorganene Sesam og Losam er tatt ned under streik, kan det ikke avholdes møter i utvalg og arbeidsgrupper der tillitsvalgte deltar. Den pågående streiken forsinker derfor denne prosessen.

Følg UA på Facebook og Instagram.