samordna opptak

Yrkesrettede studier leder an i Gjøvik og Ålesund

NTNU Gjøvik har en oppgang på fire prosent i antallet søkere fra 2022 til 2023. Ved NTNU i Ålesund har det derimot vært en nedgang i antall søkere på rundt 11 prosent fra i fjor.

Paramedisin er mest populært i Gjøvik
Publisert

Søkertallene for 2023 ble nylig presentert av forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe ved NTNU Trondheim.

Mens NTNU i Trondheim og Gjøvik opplever en økning i antall søkere fra 2022 til 2023 på rundt 1 prosent og 4 prosent, opplever NTNU Ålesund en nedgang i antall søkere på 11 prosent sammenlignet med i fjor.

Maritime fag mest populært

I 2022 søkte 9904 personer på et studie i Ålesund. I 2023 gjorde 8795 personer det samme, som gir en nedgang på rundt 11 prosent. 1618 av disse søkerne hadde et studium ved NTNU Ålesund som sitt førstevalg. Dette gir et snitt på 2,4 søkere per studieplass.

Det er de maritime fagene Shipping management og Nautikk som har flest søkere per studieplass ved NTNU Ålesund i år. Skipping management er mest populært med 7,2 søkere per studieplass, og Nautikk rett bak med 6,8 søkere per studieplass.

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Anne-Lise Sagen tror færre søkere til medisinutdanningen i Ålesund har ført til lavere søkertall til NTNU Ålesund.

Ifølge viserektor ved NTNU i Ålesund, Anne-Lise Sagen Major, var 2022 et toppår for NTNU i Ålesund, da de opplevde en total økning i søkertall på 12,7 prosent fra 2021, mens søkertallene i landet gikk ned med 12,4 prosent. Ser man tallene i lengre perspektiv har NTNU i Ålesund altså økt søkertallene jevnt de siste årene.

- Hva skyldes nedgangen i år, tror du?

- Nedgangen i år er som oppgangen i fjor mye relatert til det nye medisinstudiet. Medisinstudiet er fremdeles populært blant søkerne, men i fjor hadde det hele 15,6 søkere per studieplass, noe som kanskje henger sammen med at søkerne tenker at et nytt studium er lettere å komme inn på, sier Sagen Major.

- Populariteten til fagene Shipping management og Nautikk har økt fra i fjor til i år. Hvorfor ønsker så mange å studere disse fagene?

- Begge studiene følger en trend fra flere år tilbake med jevn økning, og har imponerende høye søkertall per studieplass, 7,2 og 6,8. Shipping management er et svært næringsnært studium med mange forelesere fra den maritime næringen. I tillegg har de mye praksis. Studiet har for øvrig en høyere andel av kvinner enn det som er vanlig innenfor maritime fag. Når det gjelder nautikk viser tallene at de lever opp til visjonen sin, om å være den foretrukne maritime utdanningen. Studiet har godt omdømme blant både studenter og arbeidsgivere, sier hun.

Paramedisin mest populært

Det var 2466 personer som hadde NTNU Gjøvik som førstevalg i år, mot 2373 personer i fjor. Det gir en økning på rundt 4 prosent i år sammenlignet med i fjor.

Paramedisin er NTNU Gjøviks desidert mest populære fag. 368 søkere har paramedisin som førstevalg, og konkurrerer om å få plass på ett av studiets 30 plasser. Det er 12,3 søkere per studieplass på paramedisinstudiet.

- Jeg er strålende fornøyd med de gode søkertallene til paramedisinstudiet i år. Studiet fikk mye oppmerksomhet da det ble etablert høsten 2021, og da hadde vi gode søkertall. I fjor hadde vi en liten nedgang, men i år opplever vi en økning igjen, sier Heidi Vifladt, Instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik.

- Hvorfor er studiet så populært, tror du?

- Spesialisthelsetjenesten har i flere år jobbet med å få på plass en bachelor i paramedisin i Gjøvik, og studiet har fått mye oppmerksomhet innenfor det akuttmedisinske feltet. Tv-serier om ambulanseyrket har nok også bidratt til at flere har fått øynene opp for yrket, sier hun.