Ytring

Regjeringen har glemt studentene på holdeplassen

Studentene blir forlatt på holdeplassen av en regjering som busser av gårde uten noen videre tanke på studentene. Som student på NTNU håper jeg regjeringen tar tak umiddelbart, skriver innleggsforfatter.

Innleggsforfatter mener forsknings- og høyre utdanningsministeren er mer opptatt av å sparke Forskningsrådet enn han er studentvelferd.
Publisert

I Hurdalsplattformen til regjeringen har de vedtatt at de vil gjennomgå studiefinansieringen med mål om å legge bedre til rette for både heltids- og deltidsstudenter. Likevel gjentar Høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, senest til TV2 07.07.22 at regjeringen ikke har noen planer om å øke studiestøtten. Spørsmålet mitt da er følgende, med økende priser på mat, leie og strøm, hvordan skal studentene ha råd til å være heltidsstudenter? Vi kan ikke la slike løftebrudd passere.

Lever under fattigdomgrensa

Det at flere studenter går rundt og bekymrer seg mer om de har råd til husleien enn om eksamen burde få varsellampene til å gå av. Fattigdomsgrensen i Norge er beregnet til 247 000 kroner, ifølge EUs indikator. I 2022 er basislånet for studenter satt til kun 127 357 kroner. Om du ikke er i en deltidsjobb så lever du i praksis under fattigdomsgrensen. Når jeg da også så rapporten i går på TV2 brant det i meg, dette er noe vi må løse nå.

Staten investerer mye penger i å finansiere høyere utdanning, da må vi også tilrettelegge økonomisk for at studentene har midlene til å fullføre studiene.

Problemet blir ikke mindre om Borten Moe utsetter å sette studentvelferden på dagsorden. Tvert imot. Den kraftig økende inflasjonen har gjort prisen på matvarer, husleie og strøm dyrere, og studentbudsjettet blir stadig strammere. Behovet for å ta på seg ekstravakter eller be om støtte hjemmefra vil bli et faktum for flere studenter til høsten. Studentene kan ikke bli stående igjen på holdeplassen, med studenterluen i hånden i håp om at noen vil donere litt penger til oss.

- Problemet ligger er når du MÅ skaffe deg en deltidsstilling

Jeg har i likhet med 72% av landets studenter valgt å ha en betalt jobb ved siden av studiene. Studiebarometeret 2021 viste at studentene i gjennomsnitt brukte 33,9 timer på skolearbeid og kun 8,8 timer på betalt arbeid per uke.

Men det er ikke deltidsjobben i seg selv som er problemet. Problemet er når du MÅ skaffe deg en deltidsstilling for å få budsjettet til å gå rundt. Dette er også en særnorsk problemstilling.

Norske studenter bruker mest tid på jobb ved siden av studenter i hele Skandinavia. At dette går ut over studie sier seg nesten selv. I rapporten Eurostudent VII kommer dette tydelig frem. Den kartlegger europeiske studenters sosiale og økonomiske forhold, Norge skiller seg kraftig ut fra våre skandinaviske naboer på en meget beklagelig måte.

Må ta studentvelferd på alvor

Norske studenter jobber mest og bruker minst tid på skolebenken kontra våre skandinaviske naboer. Hvis vi ønsker en dyrking av forsking, videreutvikling og omstilling av landet i fremtiden må regjeringen gi studentene verktøyene til å jobbe med nå. Vi skal være fremtidens arbeidstakere. Da kan vi ikke ofre forelesningstimer og seminarer fordi vi ikke har råd til leie.

Vi må øke studiestøtten og komme med en langsiktig løsning slik at økningen står seg mot inflasjonen i fremtiden også. Per nå så har vi en forsknings- og høyere utdanningsminister som er mer opptatt av å sparke styret i forskningsrådet og gjenopprette Nesna, enn å ta studentvelferd på alvor. Det håper jeg endrer seg.