Ytring:

Meld deg som evaluator for Horisont Europa!

«Jobben som evaluator gir inngående kunnskap om hvordan prosjektforslag bør utformes og argumenteres for» skriver forfatterne av denne ytringen.

Forfatterne av denne ytringen oppfordrer alle som kan til å melde seg som evaluator for Horisont Europa.
Publisert

I disse dager inviterer Europa-kommisjonen åpent til å registrere seg som ekspert eller evaluator for Horisont Europa. Vi oppfordrer deg som vitenskapelig ansatt til å registrere deg.

Hvorfor gjør vi det?

Å være ekspert eller evaluator gir en unik forståelse av hvordan en suksessfull søknad til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon skal skrives. Jobben som evaluator gir inngående kunnskap om hvordan prosjektforslag bør utformes og argumenteres for. Det gir verdifull innsikt i hvordan suksessfulle søknader relateres til både europeisk politikk, prioriteringer og evalueringskriterier.

Det å være evaluator gir også innsikt i hvordan du kan sette sammen konsortier - hvordan et vinnerkonsortium ser ut. Det er et av de områdene som vi kan bli bedre på, nemlig hvem vi søker sammen med. Nære og kjære partnere velges ofte framfor partnere som bringer riktig og komplementær kompetanse inn i konsortiet direkte knyttet til utlysningen. Her vil vi rett og slett slå et slag for mer bevissthet i sammensetningen av konsortier, hvem en velger å søke sammen med mot spesifikke utlysninger. Vi har begrenset tid til rådighet som vitenskapelig ansatte – å kaste bort tid i feil konsortier er kostbart.

Mange spør om det er verdt innsatsen.

Absolutt mener vi. Det er nyttig å bruke tid på å lese og evaluere søknader og delta i panelmøter for å rangere søknadene. Vi opplever EU-kommisjonen og de som håndterer evalueringsprosessene som svært profesjonelle og at prosessen er lagt opp meget effektivt. Du får gjennom evalueringsprosessen innblikk i EU-kommisjonens langsiktige og systematiske arbeid med å utvikle verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

En tilleggseffekt utover det å få forståelse av hvordan søknader bør skrives, er at du gjennom å lese mange spennende søknader fra ledende fagmiljø i Europa, får kjennskap til pågående forskning i forskningsfronten. Det gir oversikt over og innblikk i det som rører seg innenfor det aktuelle forskningsfeltet.

Evaluatorarbeidet kan også bidra til etablering av gode nettverk og kontakter, til kommisjonen og administrasjonen, men ikke minst til de andre evaluatorene og deres grupper. I panelarbeidet kommer du sammen med mange kunnskapsrike personer som du etablerer kontakt med, og kanskje ender opp med å samarbeide med.

Vi er opptatt av institusjonell læring og deling. Her har vi mye å gå på ved NTNU.

For noen år siden hadde vi en kampanje der målet var at minst 10 % av de vitenskapelig ansatte ved hvert institutt skulle være registrert i EUs ekspertdatabase. Nå oppfordrer vi igjen NTNUs instituttledere til å tenke helhetlig rundt det å bygge kunnskap og kompetanse ved eget institutt om EUs rammeprogram. At flere av våre vitenskapelig ansatte har erfaring fra evalueringsarbeid og systematisk deler disse erfaringene med kolleger, er en langsiktig investering som vi er overbevist om vil gi uttelling i form av partnerskap og prosjekter i framtiden.

Er det noen vits i å registrere seg? Hva er sjansene for å bli invitert som evaluator?

Det er ikke sikkert du blir kontaktet, men det som er sikkert er at du ikke vil bli invitert som evaluator om du ikke har registrert deg. Profilen du registrerer deg med er svært viktig. Du må framstå med en tydelig kompetanseprofil. Vi har meget dyktige EU-rådgivere ved NTNU. Er du i tvil om hvordan du skal gå fram for å registrere deg, kontakt EU-rådgiverne ved ditt fakultet. De kan hjelp deg med å presentere deg på en slik måte at du optimaliserer sjansene for å bli forespurt.

Avslutningsvis vil vi understreke at selv om det er arbeid forbundet med det å være evaluator, så er det først og fremst svært givende og morsomt. Det er en viktig oppgave å være med på å bestemme hvilke prosjekter som skal finansieres og være med på å drive kunnskapsutviklingen i Europa og globalt framover.

Så vår oppfordring er entydig - meld deg som evaluator!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.