Fagskoleutdanning for intensivpleie godkjennes

Styret i Fagskolen i Viken har godkjent intensivpleieutdanningen, den første fagskoleutdanningen innen intensivpleie for helsefagarbeidere i Norge.

Illustrasjonsfoto: Simulering i mottak av hardt skadde traumepasienter for LIS-leger og studenter i spesialsykepleie, radiografi og paramedisin ved NTNU i Gjøvik.
Illustrasjonsfoto: Simulering i mottak av hardt skadde traumepasienter for LIS-leger og studenter i spesialsykepleie, radiografi og paramedisin ved NTNU i Gjøvik.
Publisert

Fra høsten 2024 kan helsefagarbeidere som ønsker å spesialisere seg innen intensivpleie ta utdanningen på Fagskolen i Viken. Dette vil være det første fagskolestudiet i intensivpleie som tilbys for helsefagarbeidere i Norge, skriver Fagskolen i Viken i en pressemelding.

- Helsefagarbeidere med videreutdanning i intensivpleie kan inngå som en del av teamet som skal arbeide med intensiv- og overvåkingspasienter. Medarbeidere med denne utdanningen vil dermed kunne bistå og avlaste sykepleiere med definerte oppgaver sier avdelingssjef ved intensivavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes, Linda Stenbeck Haukeland.

Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng og er organisert i fire fagspesifikke emner: etikk, kommunikasjon og samhandling, smittevern og infeksjonsforebygging, akutt kritisk sykdom og skade og intensivpleie.

Studieløpet består også av et praksisopphold og en avsluttende hovedoppgave.

Studiet organiseres som et nettbasert studium med samlinger som gjennomføres på deltid, over to skoleår.

Følg UA på Facebook og Instagram.