Regjeringen vil la fagskoler opprette utdanninger selv

Kunnskapsdepartementet vil åpne for at fagskoler kan få endre eller etablere nye studietilbud på egen hånd, uten å søke om godkjenning.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) vil åpne for at fagskoler kan få endre eller etablere nye studietilbud på egen hånd.
Publisert

- Vi har tidligere varslet at vi vil at fagskoler kan få institusjonsakkreditering, og jeg er glad for at vi nå får sendt dette på høring. Dette er et viktig steg for å utvikle sektoren videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har fått stadig flere søknader om godkjenning av nye utdanninger. Det har ført til lang kø av søknader om akkreditering hos NOKUT, særlig til nye fagskoleutdanninger.

Moe sier han håper at saksbehandlingen hos NOKUT på sikt blir raskere ved å innføre institusjonsakkreditering.

- Køen blir kortere når noen fagskoler kan akkreditere utdanninger selv og ikke trenger å søke NOKUT, sier Moe.

I tillegg foreslår regjeringen å gi fagskolene mulighet til å gi dispensasjon fra kravet om at alle må ha fullført og bestått videregående opplæring for å kunne begynne. Regjeringen vil også lovfeste en generell rett til permisjon fra studiet og et forbud mot negative konsekvenser når studenter varsler om kritikkverdige forhold knyttet til utdanningen.