Tapte mot NTNU i retten 

Stipendiaten som saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget til å avslutte ph.d-graden sin tapte saken i Oslo tingrett. 

Oslo tingrett
15. og 16. april møttes partene i Oslo tingrett. Stipendiaten tapte saken i retten, og må i tillegg betale saksomkostningene.
Publisert

En tidligere stipendiat ved Fakultet for økonomi (Øk-fakultetet) gikk i midten av april rettens vei etter å ha blitt tvunget til å avslutte ph.d-graden sin ved NTNU. Det var i februar 2022 at Øk-fakultetet fattet vedtak om tvungen avslutning av graden til stipendiaten. 

Stipendiaten klagde på vedtaket, men NTNUs klagenemnd mente at vedtaket var riktig og det ble opprettholdt. Det er gyldigheten til vedtaket som var stridens kjerne når partene møttes i Oslo tingrett 15. og 16. april.  

Nektet å gjennomføre midtveisevaluering 

Klagenemnda mente på sin side at stipendiaten hadde begått gjentatte eller vesentlige brudd på sin informasjons, oppfølgings- eller rapporteringsplikt under ph.d-perioden. Han skal blant annet ha vist manglende vilje til å gjennomføre midtveisevaluering. Stipendiaten hadde heller ikke informert om status og fremgang i arbeidet sitt. 

Dette ga i seg selv grunnlag for tvungen avslutning etter nemndas syn.

Klagenemnda viste også til en hendelse der stipendiaten hadde vist alvorlige brudd på tilliten overfor NTNU. Stipendiaten skal ifølge NTNU ha brukt et gammelt anbefalingsbrev fra sin hovedveileder ved NTNU for å starte et forskningsopphold i Singapore, selv om brevet var trukket tilbake. Stipendiaten fikk gjentatte ganger informasjon og tydelige beskjeder om at et slikt forskningsopphold ikke ville godkjennes, men reiste likevel.

Mente vedtaket var ugyldig 

Stipendiaten mente på sin side at vedtaket om tvungen avslutning er ugyldig. I tillegg mente vedkommende at han hadde krav på erstatning fra NTNU, da han vil lide et økonomisk tap minst 10 år frem i tid, og står i fare for å tape både graden og 4 års ansiennitet i arbeidslivet. Stipendiaten mente at det årlige tapet på dette var 114 300 kroner. I tillegg mente han å ha krav på en oppreisningserstatning på rundt 50 000 til 100 000 kroner.

I dommen lander retten på at klagenemndas vedtak om avslutning av vedkommendes ph.d var gyldig. Retten mener at NTNU strakk seg langt for å tilrettelegge for stipendiaten, og gav han tilstrekkelig veiledning. 

Rettens konkluderte også med at stipendiaten ikke hadde krav på erstatning. I stedet må vedkommende betale saksomkostninger på 131 350 kroner til Kunnskapsdepartementet.  

Følg UA på Facebook og Instagram.