VG: 200 fuskesaker kan måtte bli vurdert på nytt

Over 200 studenter kan ha blitt utestengt fra studiene på ugyldige grunnlag, ifølge jusprofessorer VG har snakket med.

Avgjørelsene Klausen har vært med på å fatte i sin siste periode kan bli kjent ugyldige hvis hennes rolle som leder kan ha påvirket avgjørelsen.
Publisert

De mener Marianne Klausen, leder for Felles klagenemnd, ble gjenoppnevnt ulovlig i 2022.

Felles klagenemnd er øverste klageorgan for studenter som anklages for fusk.

Jusprofessorene argumenterer for at feilen må føre til at avgjørelsene nemnda har tatt siden Klausen ble gjenoppnevnt er ugyldige. Dermed har hun i nesten halvannet år ledet nemndas arbeid, uten at det er hjemmel i loven for det.

I løpet av disse månedene har Felles klagenemnd behandlet 291 fuskesaker, og Klausen har vært med i 254 av disse. Som følge av behandlingene er 238 studenter totalt blitt utestengt. VG har beregnet at minst 201 studenter er utestengt for fusk i perioden Klausen har sittet uten hjemmel i loven.

Professor og forvaltningsekspert ved UiB Anneken Sperr sier til VG at avgjørelsene Klausen har vært med på å fatte i denne perioden, er ugyldige hvis hennes rolle som leder kan ha påvirket avgjørelsene.