Stans i behandlingen av fuskesaker

Kunnskapsdepartementet har bedt Felles klagenemnd stanse arbeidet fram til nemnda igjen er fulltallig.

Marianne Klausen ble i april 2022 oppnevnt for en tredje periode som leder av Felles Klagenemnd. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch konkluderte med at oppnevningen var ugyldig.
Marianne Klausen ble i april 2022 oppnevnt for en tredje periode som leder av Felles Klagenemnd. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch konkluderte med at oppnevningen var ugyldig.
Publisert

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse opplyser til Khrono at departementet har bedt «om at klagenemnda stiller virksomheten sin i bero inntil ny leder, medlem og varamedlem er oppnevnt.»

Det skjer etter at departementet omgjorde utnevnelsen av både leder Marianne Klausen og et av studentmedlemmene med vara tidligere i høst.

Nemnda skulle egentlig ha møttes for å behandle klagesaker torsdag.

De fleste sakene omhandler juks på eksamen, men også saker knyttet til skikkethet og avslag på innsynsbegjæringer havner på nemndas bord.

Det var tidlig forrige uke at Sandra Borch annonserte at Klausen måtte gå og at en ny leder vil oppnevnes så raskt som mulig.

- Jeg understreker at Klausen ikke har noe ansvar for de vurderingene som departementet har gjort. Da hun ble gjenoppnevnt som leder av Felles klagenemnd i april 2022, spurte Klausen departementet om det var i tråd med reglene for oppnevning til nemnda. Det bekreftet KD at det var, sa Borch.

Forrige uke ble det også sagt at departementet jobber med å finne ut av konsekvensener av feilen.

- Det kan være saker som må behandles på nytt. Det er for tidlig å konkludere i dette spørsmålet, men det vil vi gjøre så raskt vi kan, har Borch tidligere sagt.