Hyperpublisering

NTNU svarer: - Vi tar vårt ansvar for forskningsetikk på alvor

Prorektor Toril Hernes vil ikke kommentere varslingssaken angående Filippo Berto direkte. På generelt grunnlag sier hun at institusjonene også har et ansvar for forskningsetikken.

NTNU legger mer vekt på kvalitet framfor antall publikasjoner, sier prorektor Toril Nagelhus Hernes.
Publisert
Fakta

Dette er saken

Den italienske professoren Filippo Berto var ansatt på NTNU i perioden 2016-2023, før han flyttet til Sapienza-universitetet i Roma. 

Han var i flere år NTNUs og Norges mestpubliserende forfatter, med i snitt to publiserte artikler i uka i databasen Cristin i 2017-2022. 

Nå behandler NTNU et varsel om brudd på forskningsetiske normer i Bertos publikasjoner. Anklagene går på dobbeltpublisering, salamisering, salg av siteringer, irrelevante selvsiteringer og mulige uregelmessigheter i datamaterialet.

Fem av Bertos publikasjoner er nå trukket tilbake fra tidsskriftene de var publisert i, tre av disse nylig. 

Berto har også nylig mistet plass i redaksjonsrådene i tre tidsskrift som følge av lignende anklager som nå behandles ved NTNU. 

Bertos fagfelt er materialteknologi, med fokus på brudd- og utmattelsesmekanikk. 

Han hadde sin siste arbeidsdag ved NTNU 30. september 2023, etter å ha hatt 20 % stilling ved NTNU fra 1. oktober 2022 til han sluttet. 

UA har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Filippo Berto, uten å lykkes.

Universitetsavisa har bedt konstituert rektor Tor Grande om å kommentere varslingssaken om Filippo Berto. Grande har sendt stafettpinnen over til prorektor for nyskapning Toril Hernes. 

Hun ønsker ikke å kommentere den aktuelle varslingssaken, fordi den for tiden er til behandling hos Forskningsetisk utvalg ved NTNU.

- På generelt grunnlag kan jeg si at ved NTNU skal alle saker om mulig uredelighet i forskning behandles i henhold til eksisterende retningslinjer, sier Hernes i en mail. 

Særlig ansvar for å følge opp uredelighet

Rektor vedtok nye retningslinjer for behandling av mulig uredelighet i forskning 11. mars i år. 

De gir institutt- og fakultetsledelsen et særlig ansvar for å undersøke og følge opp mulig uredelighet i forskning, og Forskningsetisk utvalg skal behandle alle saker der det er mistanke om uredelighet, forteller Hernes.

- Forskningsetikkloven gir både den enkelte forsker og institusjonene ansvar for at forskningen følger nasjonale og internasjonale forskningsetiske standarder. Dette er et ansvar vi tar på alvor, sier Hernes.

Kvalitet framfor kvantitet

Hun sier NTNU er opptatt av at forskning fra NTNUs fagmiljøer skal være av høy kvalitet, og at NTNU legger mer vekt på kvalitet framfor antall publikasjoner. 

- Det pågår en diskusjon, også internasjonalt, om at kvantitative tellekanter kan ha en negativ bakside, sier Hernes. 

Hun sier dette er sentralt i Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), som NTNU forpliktet seg til å følge da de signerte Agreement on Reforming Research Assessment i november 2022.

UA har stilt NTNUs ledelse en rekke spørsmål som de ikke ønsker å besvare siden saken er under behandling.

 UA har blant annet spurt om NTNU burde ha reagert på den store produksjonen til Filippo Berto, og sett nærmere på den etiske standarden i publikasjonene. UA har også spurt om kommentar til at NTNU har tjent penger på Bertos store produksjon av publikasjonspoeng, også når det gjelder de artiklene som nå er trukket tilbake.

Følg UA på Facebook og Instagram.