Hyperpublisering

Derfor er Filippo Bertos artikler trukket tilbake

Dobbeltpublisering, salamisering og dårlig henvisningsskikk er noen av årsakene til at tidsskrift trekker tilbake artikler med den tidligere NTNU-toppforskeren på forfatterlista.

Dette er bare en av Filippo Bertos artikler som er trukket tilbake på grunn av betydelig overlapp med andre artikler.
Publisert Sist oppdatert

Fram til høsten 2023 var den italienske forskeren og professoren Filippo Berto ansatt ved NTNU. Han var i store deler av denne perioden både NTNU og Norges mestpubliserende forfatter, og ble omtalt som NTNUs stjerneforsker.

Fakta

Dette er saken

Den italienske professoren Filippo Berto var ansatt på NTNU i perioden 2016-2023, før han flyttet til Sapienza-universitetet i Roma. 

Han var i flere år NTNUs og Norges mestpubliserende forfatter, med i snitt to publiserte artikler i uka i databasen Cristin i 2017-2022. 

Nå behandler NTNU et varsel om brudd på forskningsetiske normer i Bertos publikasjoner. Anklagene går på dobbeltpublisering, salamisering, salg av siteringer, irrelevante selvsiteringer og mulige uregelmessigheter i datamaterialet.

Fem av Bertos publikasjoner er nå trukket tilbake fra tidsskriftene de var publisert i, tre av disse nylig. 

Berto har også nylig mistet plass i redaksjonsrådene i tre tidsskrift som følge av lignende anklager som nå behandles ved NTNU. 

Bertos fagfelt er materialteknologi, med fokus på brudd- og utmattelsesmekanikk. 

Han hadde sin siste arbeidsdag ved NTNU 30. september 2023, etter å ha hatt 20 % stilling ved NTNU fra 1. oktober 2022 til han sluttet. 

UA har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Filippo Berto, uten å lykkes.

UA har oversikt over fem av Filippo Bertos artikler som nå har blitt trukket tilbake fra tidsskriftene de var publisert i.

I tillegg til dette er et titalls artikler flagget som suspekte, blant annet av Oxford-professor Angus Wilkinson. 

Dobbeltpublisering

I 2018 ble en av Bertos artikler i tidsskriftet Strength of materials trukket tilbake. Tidsskriftet skriver selv at «Forfatterne trekker tilbake denne artikkelen fordi den allerede er publisert», og viser til en artikkel i tidsskriftet Metals publisert 31. juli 2017. Artikkelen i Strength of materials ble publisert 6. oktober 2017. 

Begge artiklene har de samme tre forfatterne, hvor Berto var sisteforfatter og krediterte NTNU.

Artikkelen ble sendt inn til Strength of materials 12. desember 2016, og til Metals så sent som 28. juni 2017. Strength of materials oppgir en impact factor på 0,7, Metals har 2,9. 

I mars 2024 trakk tidsskriftet International Journal of Fatigue tilbake en artikkel publisert i juli 2021 med Berto som sisteforfatter, også her med NTNU-affiliasjon. Grunnen de oppgir er at artikkelen dupliserer betydelige deler av en artikkel som ble publisert i Engineering Failure Analysis tidligere i juli samme år, av akkurat de samme forfatterne.

Trukket tilbake på grunn av betydelig overlapp

I mai 2022 trakk tidsskriftet Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures tilbake en artikkel de publiserte av Berto med flere. De skriver at artikkelen er trukket tilbake etter avtale med forfatterne, på grunn av betydelig overlapp med en artikkel tidligere publisert i Theoretical and Applied Fracture Mechanics.

Begge artiklene ble sendt inn samme dato: 22. oktober 2016, og publisert 4. februar 2017 og 12. april 2017 (trukket tilbake). Den tilbaketrukne artikkelen har en ekstra medforfatter, men begge hadde Berto som sisteforfatter – hvor han krediterte NTNU.

Uredelig siteringsskikk

Det finnes en rekke artikler hvor Berto er sisteforfatter og ulike forskere har rapportert overflødige og irrelevante henvisninger, hvor flere er selvsiteringer. 

En oversikt fra Stanford over verdens høyest rangerte forskere inkluderer Filippo Berto. Fra denne oversikten kan man se at han gjennom karrieren har hatt en selvsiterings-prosent på hele 40 %. Medianen for alle toppforskerne på lista er 12 %. 

Skjermdump tatt av Nick Wise ved Universitetet i Cambridge, av en annonse på meldingsapplikasjonen Telegram 27. juli 2022. Annonsen tilbydde henvisninger i en vitenskapelig artikkel, og ble publisert på Telegram etter at artikkelmanuskriptet var sendt til tiddsskriftet, men før den ble publisert.

Det finnes ulike forum på internett for kjøp og salg av medforfatterskap og henvisninger i forskningsartikler. I varselet som nå behandles ved NTNU er det inkludert en skjermdump fra Telegram fra juli 2022, som viser en annonse som angivelig skal tilby henvisninger i en vitenskapelig artikkel. Annonsen lister fire nøkkelord: AM60 Magnesium Alloy, Crack Initiation, Overload og Fractography. 

Disse stemmer perfekt overens med nøkkelordene listet i en av Bertos artikler, publisert i Theoretical and Applied Fracture Mechanics i september 2022. 

Denne artikkelen ble 28. mars i år trukket tilbake av tidsskriftet.

Grunnen: Seriøse feil, som inkludering av 24 upassende referanser, en duplisert figur og endring i forfatterskap uten godkjenning fra redaktøren. Berto var sisteforfatter og NTNU-affiliert. Han satt også i tidsskriftets redaksjonsråd, men tidsskriftets redaktør Luca Susmel opplyser til UA at Berto ble fjernet herfra som konsekvens av dette. 

Susmel opplyser videre at Berto av samme årsaker har blitt fjernet fra redaksjonsrådene i International Journal of Fatigue og Engineering Failure Analysis.

Salamisering i samme spesialutgave

I løpet av kun en uke i februar 2021 ble tre artikler sendt inn med tre ulike kombinasjoner av medforfattere.

I tillegg til åpenbare likheter i artiklenes titler, har Oxford-professor Angus Wilkinson rapportert og dokumentert stor grad av overlappende innhold, i Pubpeer og i varselet som nå behandles ved NTNU. Han fant også overlappende tekst fra en fjerde artikkel med samme førsteforfatter, publisert i juni 2020, hvor Berto ikke var medforfatter. 

Den første av de tre artiklene ble denne uka trukket tilbake, etter at tidsskriftet  23. januar i år gikk ut med et varsel hvor det står at at lesere har rapportert inn bekymringer om mulig plagiat i artikkelen, og at disse bekymringene nå blir diskutert med forfatterne.

Tidsskriftet skriver at artikkelen ble trukket tilbake etter anmodning fra sjefredaktøren, på grunn av duplisering av tekst og metodikk, samt salamisering av forskningsresultater, relatert til den andre artikkelen i spesialutgaven, uten å sitere og sammenligne med denne artikkelen.

De skriver videre at det vitenskapelige samfunnet tar dette svært alvorlig, og det beklages overfor tidsskriftets lesere at dette ikke ble oppdaget under innsendelsesprosessen.

Engineering Failure Analysis er et av tidsskriftene som nylig har fjernet Berto fra redaksjonsrådet sitt.

Følg UA på Facebook og Instagram.