Prisvinnere ved NTNU får en tiendedel av hva UiO gir

21.april deles Forskningsformidlingsprisen ut i Hovedbygningen. Sammenlignet med forskerkollegaer ved UiO sitter vinneren av prisen igjen med en adskilligere lavere sum.
21.april deles Forskningsformidlingsprisen ut i Hovedbygningen. Sammenlignet med forskerkollegaer ved UiO sitter vinneren av prisen igjen med en adskilligere lavere sum.
Publisert

21. april deles Forskningsformidlingsprisen ut ved NTNU. Prisen går til en forsker eller en enhet som har utmerket seg med allmennrettet forskning av høy kvalitet.

Prisen er én av sju interne priser som NTNU deler ut til ansatte innenfor universitetets strategiområder. Samtlige av prisvinnerne av disse prisene mottar 25.000 i faglig stipend, et kunstverk til en verdi av rundt 5000 kroner, og et diplom signert av rektor.

Fakta

Dette mottar vinneren av prisen:

Universitetet i Oslo: 250. 000

Universitetet i Tromsø: 100.000

OsloMet: 60. 000

Universitetet i Stavanger: 50. 000

Nord universitet: 50.000

Prispengene lavest ved NTNU

Vinneren av tilsvarende pris ved UiO mottar til sammenligning 250.00o i prispenger. UA har kartlagt en rekke andre universiteter i landet, og ved samtlige av disse universitetene mottar prisvinneren en høyere pengesum.

Tor Grande, prorektor for forskning og formidling ved NTNU, deler ut forskningsformidlingsprisen. Grande synes det blir uriktig å sammenligne summene prisvinnerne mottar ved de ulike universitetene.

- Hvorfor synes du det?

- Det blir mer riktig å sammenligne summene på stipendene internt her på NTNU, fremfor å sammenligne summene de ulike universitetene har satt, mener prorektoren.

Prorerektor for forskning og formidling, Tor Grande mener det blir feil å sammenligne UiO og NTNU.
Prorerektor for forskning og formidling, Tor Grande mener det blir feil å sammenligne UiO og NTNU.

Mens man som vinner av alle av NTNUs interne priser vil motta 25.000 er samtlige av prisene ved UiO på 250. 000.

- Oppmuntringen kan ikke være stor nok

Ifølge Grande er det 4-5 år siden man ved NTNU har hatt en diskusjon om summen på stipendene som deles ut.

- Er det aktuelt å øke stipendene på NTNUs interne priser?

- Vi har ingen planer om det per i dag, sier han.

Nina Kristiansen er jurymedlem i forskningsformidlingsprisen.
Nina Kristiansen er jurymedlem i forskningsformidlingsprisen.

Nina Kristiansen, tidligere redaktør i forskning.no, sitter i juryen til forskningsformidlingsprisen. Hun er overrasket over den store forskjellen i prispenger mellom UiO og NTNU.

- Først og fremst er jeg glad for å sitte i juryen. Det er så mange gode kandidater som gjør så variert, flott og viktig formidlingsarbeid. Likevel er det jo rart at to universiteter setter så ulik pris på formidling, sier hun.

- Hvilke signaler sender NTNU ut ved å sette summen så lavt?

Jeg mener forskningsformidling bør oppgraderes som arbeidsoppgave for forskere, både med status, tid og ressurser. Formidlingspriser er med på å gi status. Prispengene gir vinnerne mulighet og oppmuntring til å formidle videre. Oppmuntringen kan ikke være stor nok, sier Nina Kristiansen.