Advarer om at videre kutt vil ha konsekvenser for forskning

Styret i forskningsrådet advarer om at situasjonen i forskning vil bli svært alvorlig om det gjennomføres ytterlige tiltak.

Kristin Halvorsen sier det må bevilges mer penger på et eller annet punkt om det ikke skal få store konsekvenser for forskningen.
Kristin Halvorsen sier det må bevilges mer penger på et eller annet punkt om det ikke skal få store konsekvenser for forskningen.
Publisert Sist oppdatert

I en artikkel publisert på Forskningsrådets nettside sier styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen at ytterligere kutt i forskningsformål for å dekke inn tidligere engangskutt på til sammen 1,7 milliarder kroner, vil kreve at det gjennomføres svært drastiske tiltak.

Ifølge Halvorsen vil slike kutt kunne føre til uferdige prosjekter, oppsigelser og rettsaker.

- Dersom ikke dagens fleksibilitet kan videreføres vil det bety at det må kuttes i et betydelig omfang i allerede pågående forskningsprosjekter. Det vil bety uferdige forskningsprosjekter, oppsigelser av ansatte i forskningsmiljøene og trolig rettsaker om mulig kontraktsbrudd. Vi i styret advarer sterkt mot en slik løsning, og ber derfor om at det er provenyeffekten av innsparingsforslagene som vektlegges, ikke en svært knapp frist for når alle negative avsetninger skal være avviklet, sier Halvorsen i Forskningsrådets artikkel.

- Reelle kutt i forskning

Forskningsrådet har tidligere vedtatt tiltak som vil gi en innsparing på til sammen to milliarder kroner (1962 millioner). Forskningsrådets artikkel melder at om tidligere omdisponeringer også skal dekkes må det kuttes 430 millioner kroner mer.

- Dersom styret innfører disse grepene vil vi ha vedtatt innsparinger på 2,4 milliarder kroner. Dette er inndekning for midler som tidligere har gått til økt aktivitet i forskningssektoren. Men innstramminger ut over 2,4 milliarder kroner er inndekning for kutt som har gått til andre ting. Dette er dermed reelle kutt i forskning, og det er viktig at både nåværende regjering og Stortinget gjøres oppmerksom på dette, sier styreleder Kristin Halvorsen i nyhetssaken.

Må bevilges mer på et eller annet tidspunkt

I et intervju med Aftenposten utbroderer Halvorsen problemet.

- Hvis vi skal kutte nok til å dekke opp for disse 1,7 milliardene også, vil omfanget være så stort at det vil ha alvorlig effekt for forskningen i flere år. Da snakker vi om reelle kutt i forskning over tid, sier Halvorsen.

På spørsmål om Forskningsrådet ber om 1,7 miliarder ferske kroner svarte hun:

- Hvis man skal unngå de alvorlige konsekvensene, må det bevilges mer på et eller annet tidspunkt, svarer hun Aftenposten.

Mulige framtidige kutt vil kunne føre til at det ikke lyses ut FRIPRO i ytterligere 2 år, gjennomføring av kutt i allerede pågående prosjekt, redusering av alle utlysninger med bidrag fra negative poster med i størrelsesorden 20 prosent i både 2023 og 2024, eller en kombinasjon av disse.

Borten Moe advarte om å opptre som en politisk aktør. Til Aftenposten sier Halvorsen at departementet var kjent med utspillet på forhånd.

- Ja, departementet er varslet om vedtak styret gjør. Vi har en god dialog med Kunnskapsdepartementet hele veien.