NTNU-forskere medforfattere i kontroversiell kinesisk forskning

- Det er forkastelig. Norges holdning til Kina er generelt altfor slapp når det gjelder risikoer knyttet til forskningssamarbeid, sier Ståle Ulriksen.

Publisert

NTNU har siden 2015 hatt medforfattere på 15 forskningsartikler sammen med forskere fra eller tilknyttet det kinesiske universitetet National University of Defense Technology (NUDT).

Det kommer fram i en reportasje fra Dagbladet.

Det kontroversielle universitetet har vært underlagt sanksjoner fra USA siden 2015. Dette på grunn av sine supercomputere som USA mener at brukes i Kinas atomvåpenprogram.

Til Dagbladet sier forsker og høyskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen at disse forskerne ved de kinesiske forsvarsuniversitene kun har ett mål for øye, nemlig å skaffe kunnskap til fordel for Kinas forsvar.

- Det er forkastelig. Norges holdning til Kina er generelt altfor slapp når det gjelder risikoer knyttet til forskningssamarbeid. Jeg synes definitivt det er veldig problematisk, sier Ulriksen til Dagbladet.

Ingen åpenbenbar militær nytte

Prorektor for forskning og formidling ved NTNU Tor Grande har svart Dagbladet på e-post og skriver at NTNU ikke har en institusjonell samarbeidsavtale med NUDT.

- Publikasjonene som Dagbladet viser til er et resultat av forsker-til-forskersamarbeid. I de vitenskapelige artiklene har flere forskere hos oss vært medforfattere sammen med forskere fra NUDT og forskere fra flere andre universiteter internasjonalt, skriver Grande.

I svaret til avisen skriver han at artiklene dreier seg om åpen forskning og er publisert i tidsskrifter som ligger tilgjengelig på nettet. De inngår dermed i den internasjonale kunnskapsdelingen, skriver Grande og mener de er uten noen åpenbar militær nytte.

- Denne type individuelt forsker-til-forsker samarbeid, med offentlig sampublisering, er den vanlige måten å forske og publisere på i akademia verden over.