To forskere siktet av PST og suspendert fra NTNU

To fast vitenskapelig ansatte ved NTNU etterforskes for blant annet om de kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen. De to er suspendert og risikerer avskjedigelse fra NTNU.

NTNU-ledelsen ser på saken med stort alvor og vil vurdere oppsigelse av de siktede ansatte om PST konkluderer med at de har begått kriminelle handlinger.
Publisert Sist oppdatert

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk våren 2019 opplysninger fra NTNU knyttet til at det kunne ha foregått ureglementert forskning ved NTNU som kunne være i strid med eksportkontrollovgivningen.

- Forskningen er knyttet til et mindre miljø bestående av personer av utenlandsk opprinnelse, herunder tilreisende gjesteforskere fra Iran, opplyser Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til Universitetsavisa.

På bakgrunn av opplysningene fra NTNU iverksatte PST høsten 2019 etterforskning av saken med det formål å undersøke nærmere om den aktuelle forskningen innebærer et brudd på eksportkontrollovgivningen. Påtaleansvarlig i saken er politiadvokat Kathrine Tonstad.

Etterforskningen i en tidlig fase

Et sentralt spørsmål er hvorvidt undersøkelser av bestemte metall-legeringer kan ha gitt Iran informasjon som kan være av betydning ved fremstilling av masseødeleggelsesvåpen eller deres leveringsmidler.

I forbindelse med saken er nå to ansatte ved NTNU siktet for å ha medvirket til et datainnbrudd ved å ha gitt noen uberettiget tilgang til et datasystem.

- Det er foretatt avhør i saken og innhentet tekniske bevis. Etterforskningen er i en tidlig fase og antas å bli tidkrevende, sier Hugubakken til UA.

LES OGSÅ: Disse maskinene må alle iranere holde seg unna

Stengt ute fra lokaler og datasystem

De to siktede personene er fast vitenskapelig ansatte ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP). De er suspendert fra sine tjenesteforhold, og dermed stengt ute fra instituttets lokaler, samt fra universitetets datasystem.

Dette bekrefter prorektor for forskning og formidling, Bjarne Foss, overfor Universitetsavisa.

Det var ledelsen ved MTP som slo alarm i april i fjor, etter å ha avdekket datainnbrudd. Samtidig hadde de to NTNU-forskerne invitert en gruppe gjesteforskere fra Iran på besøk. Disse gjesteforskerne oppholdt seg ved NTNU i den perioden hvor datainnbruddene skal ha skjedd.

- Denne gruppen forskere, både de NTNU-ansatte og de iranske gjesteforskerne, benyttet en spesiell lab, kalt Nano-mekanisk lab, relativt intensivt over en kort periode, forteller Foss.

Her kan man foreta avanserte analyser av for eksempel ulike metallegeringers egenskaper, som styrke og hardhet.

NTNU kontaktet PST kort tid etter at dette ble oppdaget. Den siste gjesteforskeren forlot Norge i juli i fjor.

Foss opplyser at normale prosedyrer ikke ble fulgt da iranerne ble invitert til NTNU som gjesteforskere: Ledelsen lokalt skal forespørres og gi sin tillatelse til slike besøk. Det manglet slike anmodninger før gjesteforskerne ankom.

- Tillitsbrudd

Prorektoren understreker at NTNU-ledelsen ser på denne saken med stort alvor. Ifølge Foss kjenner de for øyeblikket ikke til flere tilsvarende tilfeller, men vil gå gjennom rutinene for hvordan man håndterer opphold fra gjestende forskere fra land som man vet er interessert i forskning med militær anvendelse.

- Vi skal være så åpne vi kan, samtidig så lukket som nødvendig. Systemet må være basert på gjensidig tillit, sier Foss til UA.

- Jeg skal ikke forskuttere resultatene av etterforskningen, men mye tyder på at tilliten har vært brutt i dette tilfellet, legger han til.

- Har systemet fungert godt nok i dette tilfellet?

- Vi har et velfungerende system for adgangskontroll, men vil gjennomgå rutinene på nytt. Noen strakstiltak har vi iverksatt, så ser vi nøyere på hva vi skal lukke og hva som fortsatt skal være åpent.

- Viser denne situasjonen at dere har vært for tillitsfulle, altså naive?

- Vårt utgangspunkt er, og må være, at ansatte, faste som midlertidige, følger våre regler og normer. Om man har utro tjenere, er det vanskelig å helgardere seg. Det viktige er at man har et system som håndterer slike situasjoner. Vi er et universitet med mye høyteknologisk utstyr, som kan være fristende for enkelte. Så direkte naive har vi ikke vært.

Vil vurdere oppsigelse

Dersom PSTs etterforskning konkluderer med at de to har gjort seg skyldige i kriminelle handlinger, vil NTNU vurdere å gå til oppsigelse av dem.

- Du sier NTNU vil være så åpne man kan, samtidig peker du på at mye høyteknologisk forskning foregår her, forskning som enkelte nasjoner er særdeles interessert i. Hvor vanskelig er det å skille ut forskning som har potensial for militær anvendelse?

- Det er krevende. Vi har lite forskningsaktivitet som har direkte militær innretning. Men det foregår en hel del forskning som kan brukes til ulike typer formål, selv om de primært har et sivilt formål. Eksempler er droneteknologi, bioteknologi, kunstig intelligens og forskning på avanserte materialer. Resultatene av slik forskning kan ha militær anvendelse. Dette må vi ha langt framme i bevisstheten, noe som blant annet ble belyst i et bredt anlagt seminar for NTNUs styre og ledelse for noe tid siden.

Iran - og Kina

- Denne saken har koplinger til Iran, et land PST har et særlig fokus på. Et annet land de ber NTNU omgås med omtanke, er Kina. For to år siden o mtalte UA en fersk lov som i praksis påbyr egne borgere å bistå myndighetene i informasjonsinnhenting i utlandet. Dette kan leses som plikt til å bistå egne etterretningsorganisasjoner. Hvordan ser du på dette i forhold til kinesiske gjesteforskeres aktiviteter ved NTNU?

- La meg først få understreke at når man får en slik sak som dette på bordet er det fort gjort å stigmatisere enkelte grupper. Det ønsker jeg ikke å gjøre. Vi har en rekke dyktige forskere fra både Iran og Kina ansatt hos oss. Du nevner Kina – for oss er det ikke et spørsmål om, men hvordan vi skal samarbeide med forskere fra kinesiske universiteter.

- Likevel: Er det aktuelt å revurdere omfang og innretning på samarbeid med Kina?

- Når det gjelder internasjonalt samarbeid er EU den viktigste partneren for oss. Deretter kommer Kina. Det landet er i ferd med å bli en stormakt innen både forskning og innovasjon, og NTNU forholder seg til gjeldende norsk utenrikspolitikk i dette samarbeidet. Det vil vi videreføre, og vi vil at det skal foregå på premisser som gjensidig tillit og åpenhet, sier Bjarne Foss.

Vil ikke identifisere

Universitetsavisa bad Foss om å få vite identiteten til de to NTNU-forskerne som nå er satt under tiltale, for å gi dem muligheten til å komme med sin versjon. Denne anmodningen avviser prorektoren å etterkomme.

- NTNUs ledelse ønsker ikke å identifisere de to ansatte, og heller ikke bidra til at de kan bli identifisert. Som arbeidsgiver både ønsker og plikter vi å ta vare på dem i denne situasjonen, sier prorektor ved NTNU, Bjarne Foss.

Teknas leder ved NTNU, Bjørn Skallerud, bekrefter overfor Universitetsavisa at han representerer de to tiltalte forskerne overfor arbeidsgiver. Han sier også at de to er kjent med at UA skriver om saken, men de ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å uttale seg. Tekna yter juridisk bistand i saken fra sentralt hold.

LES OGSÅ: Fagfeltene som alarmerer PST
LES OGSÅ: Iranske stipendiater kastes ut

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Nanomekanisk lab
Bjarne Foss på sin kontorplass.