Gratis kurs i norsk på polsk og spansk

Takket være språkforskerne ved NTNU kan polakker og spanjoler nå lære seg enkel norsk på nettet - gratis og via sitt eget språk.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er ganske enestående i norsk sammenheng, sier førsteamanuensis Olaf Husby, om nyvinningen "LearnNoW" som er ment å gjøre det enklere for innvandrere å mestre overgangen til et arbeidsliv i Norge.

Blitt en hit

Dette er det tredje kurset han og kollegene har utviklet, og det unike er at de er på lufta med polsk og spansk som instruksjonsspråk.

Basisen for LearnNoW , Norwegian on the Web (NoW), ble introdusert i 2011. Det startet som et tilbud på nettet til utenlandske NTNU-studenter som ville lære seg norsk. Nå er kurset en av universitetets mest besøkte nettsider og ligger på NTNUs internasjonale forside. NoW fikk umiddelbart en avlegger i det Høgskolen i Narvik bestilte en versjon tilpasset livet i malmbyen – NoWiN

LearnNoW har 12 kapitler, og er utviklet for å passe arbeidstakere både i privat og offentlig sektor.

Mange spanske brukere

Da kurset ble lagt ut til allmenn benyttelse i november 2012, så man at de største brukergruppene befant seg i Spania. Under lanseringen fattet Vox, det nasjonale fagorganet for kompetansepolitikk, sterk interesse. Dermed begynte snøballen å rulle. Vox sorterer under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, men også Kommunaldepartementet likte det de så.

Vox ønsket å få utviklet kursene videre, og i fjor fikk NTNUs språkforskere 1,3 millioner kroner over revidert budsjett.

Åpent og gratis

- Det skjedde uten at vi hadde søkt om det, så vi var litt uforberedt på å få disse midlene, sier Husby.

Ut på høsten kom det én million kroner til, og bestillingen var å utvikle tilsvarende kurs på grunnleggende nivå med spansk og polsk som instruksjonsspråk. Nå ligger de webbaserte norskkursene ute, åpne og gratis. Vox har akkurat startet markedsføringen. Husby & co ser at flere har tatt det i bruk og de antar at ryktene går. Andre språkkurs koster gjerne oppunder 10 000 kroner.

Departementenes mål med å sluse penger til instituttet er å få på plass et godt nettbasert alternativ for grupper av innvandrere som ikke har tilbud om gratis norskopplæring.

Rom for flere språk

- Tilbakemeldingene så langt tyder på at folk er fornøyd, men det er en stor jobb å spre budskapet om om at dette tilbudet faktisk finnes, sier Dominique Heyler, som jobber som utvikler og webredaktør på prosjektene.

Selv om spanjoler og polakker er store grupper blant arbeidsinnvandrerne til Norge, tyder mye på at det er behov for å utvide til andre språk.

- Jeg fikk en mail fra en som gjorde oss oppmerksom på at litauerne nå utgjør den tredje største innvandrergruppen i Norge, forteller Husby.

Norsk på vent

Forskerne har også manus liggende til en norsk versjon, men foreløpig har de ikke midler til å starte denne prosessen. Kursene som så langt er lansert, er på «overlevelsesnivå», og gjør brukerne i stand til å mestre dagligdagse ting som å ta bussen, spørre om veien, introdusere seg og så videre.

- Flinke studenter vil gjerne ha alt på norsk, men foreløpig må vi vente med dette, sier Husby.

Forskerne ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier mener de nå har fått på plass trinn 1 på vei opp til det som er målet: Å etablere en nasjonal plattform for norskopplæring.

Kurs for filippinske sykepleiere

De jobber med å finne finansiering for å utvikle trinn 2 og 3 av LearnNoW. Trinn 2 vil kunne tilpasses ulike yrker. Den språklige kjernen vil være lik for alle, men moduler kan tas ut og tilpasses til eksempelvis byggebransje eller helsevesen.

Husby røper at de blant annet har søkt om midler til å etablere et norskkurs spesielt rettet mot filippinske sykepleiere. Et trinn 3, vil kunne få en mer samfunnsfaglig innretning.

I mellomtiden utvikles NoW slik at den om kort tid vil foreligge som app på ulike plattformer. På den måten blir kurset tilgjengelig selv om en ikke har tilgang på nett. Planen er å gjøre det samme for LearnNow.

Calst som app

Parallellt med LearnNoW jobbes det med å videreutvikle det mer virtuelle og interaktive språkprogrammet Calst. (Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor).

Programmet hjelper brukeren til å opparbeide et basisvokabular på 1000 ord og uttrykk. Det gir hjelp til å lære, og øve på, uttale. Det er også tilpasset brukerens morsmål og tar hensyn til at vedkommende skal bo i et bestemt dialektområde.

Programmet, som før bare fantes i en tung, nedlastbar versjon, er nå gjort tilgjengelig på nett. En app er underveis, også for Calst.

Kommersielle muligheter

Språkforskerne opererer i et landskap der det også finnes private tilbydere, og er fullt klar over at de har utviklet et kurstilbud som er etterspurt og som kan bli forretning. De ser for seg at opplæringstilbud som dette må være interessant for flere næringer, som bygg og anlegg, vikarbyråer, fiskeriene og helsesektoren.

NTNUs kommersialiseringsselskap Technology Transfer Office, TTO, jobber med saken. En mulighet er å gjøre ulike kurs lisensbasert, slik at skoler og andre tilbydere må betale for læremidlene.

- Vi ser mulighetene, og TTO jobber med å undersøke om og hvordan de kan realiseres, sier Olaf Husby.