NTNU: Ni av ti filosofer menn

I årene som kommer vil nær 9 av 10 filosofiansatte ved NTNU være menn. Dette vil en gruppe filosofer gjøre noe med.

- Yes, we Kant: Immanuel Kant er en av filosofiens store. Men filosofiundervisning kan med fordel ta inn også kvinnelige filosofer. illustrasjonsfoto
- Yes, we Kant: Immanuel Kant er en av filosofiens store. Men filosofiundervisning kan med fordel ta inn også kvinnelige filosofer. illustrasjonsfoto
Publisert Sist oppdatert

Mannsdominansen er sterk både blant studenter og ansatte ved filosofidelen på Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR), og den blir sterkere. Av 27 fast ansatte på Filosofi og Anvendt etikk er 5 kvinner. Dermed er mer enn 8 av 10 menn. Om man tar bort Anvendt etikk stiger mannsandelen til 9 av 10.

For en tid tilbake kunne Khrono fortelle at av 10 nyansatte til instituttet var samtlige menn. Dette har bidratt til å forsterke en allerede eksisterende tendens.

Også på studentsiden er mannsdominansen sterk: Av gruppen som ble tatt opp på bachelorstudier denne høsten er 83 prosent menn.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Prosjektet

I en kronikk redegjør åtte filosofer ved NTNU for en plan for hvordan mannsdominansen kan avhjelpes.

Prosjektet går over fem år og består av tre deler: Kartlegging og beskrivelse av barrierene som kvinner møter i filosofifaget, støtte og styrking av kvinner som jobber for kjønnsbalanse innen filosofimiljøene og løfte fram kvinnelige filosofers tenkning i undervisningen. Prosjektet er tenkt å starte i januar neste år og gå over fem år.

Et fag for hvite menn

Det er ikke et nytt problem at menn dominerer filosofifaget. I søknadsteksten pekes det på at «filosofi fortsetter med å være dominert av hvite menn» på et vis som ikke gjelder for mange andre humanistiske disipliner.

Slik sett ser man at filosofi er for samfunnsvitenskapene og humaniora hva matematikk representerer for naturvitenskapene og livsvitenskapene. I begge disse disiplinene finner man en form for selvforståelse som framhever troen på at det er ren, rå hjernekraft eller «briljans» som avgjør graden av suksess.

Problemet neglisjert

Men mens NTNU har kjørt egne prosjekter som «jenter og data» mot teknologifagene i en årrekke, gjøres lite og ingenting med den voldsomt skjeve kjønnsfordelingen innen filosofi: «Mens underrepresentasjonen av kvinner innen STEM-fagene (vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk) er oppfattet som et betydelig problem og gjort gjenstand for spesielle tiltak både nasjonalt og internasjonalt, er det samme problemet innen filosofi i realiteten neglisjert,» skriver de åtte søkerne.