Disse hadde flest publiseringspoeng i 2023

Slik jobber de for å ligge i norgestoppen i publiseringspoeng. - Det er en kreativ galskap som driver meg, sier han som fikk aller flest poeng.

Professor Jon-Arild Johannessen ved Høyskolen Kristiania fikk aller flest publiseringspoeng i 2023. Han forteller at han sluttet å publisere artikler da han nådde 250 av dem.
Publisert Sist oppdatert

UA har fått oversikt over hvem som produserte flest publiseringspoeng i Norge i 2023 fra Sikt. 

For første gang på lenge er det nordmenn som dominerer toppen av lista. 

Sikt, som har gitt UA oversikten, understreker at publiseringspoeng i seg selv ikke gir et helhetlig syn i forskningsaktiviteten for personer eller institusjoner, og heller ikke er et mål på kvalitet. De viser videre til dette notatet fra Universitet og høyskolerådet (UHR).

Publiseringspoeng brukes for å måle forskningsproduktivitet og -kvalitet, og er et system som benyttes til fordeling av forskningsmidler mellom universiteter og høyskoler.

Se oversikten fra 2023 og tilbake til 2019 nederst i saken. 

- Sluttet med artikler da jeg hadde nådd 250

Den som produserte aller flest publiseringspoeng i Norge i 2023 var Jon-Arild Johannessen, som er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania.

- Jeg synes det er morsomt at hardt arbeid belønnes, sier han til UA. 

Til tross for å være den som produserte flest publiseringspoeng, hadde han «bare» åtte publikasjoner i 2023 – og 55,7 publiseringspoeng. 

- Det er forskning jeg publiserer på Routledge, Emerald, Palgave og andre forlag. Det gir mange poeng, selv om det er få publikasjoner. Jeg sluttet med å publisere artikler da jeg hadde nådd 250, da gikk jeg over til å produsere forskning i bøker, sier Johannessen. 

Hvor mange poeng en publikasjon genererer avhenger av type (artikkel, monografi, bokkapittel etc) og hvor det publiseres (nivå én eller to). Forfatterne får fordelt poeng basert på deres bidrag, og publikasjonene må være i godkjente kanaler for å gi poeng. 

- Å skrive bøker gir meg større spillerom for å diskutere ulike sider ved et problem, en problemstilling og de forskningsspørsmål problemstillinger ofte genererer, sier han. 

- Er en kreativ galskap

Johannessen forteller at han vanligvis starter arbeidsdagen sin svært tidlig om morgenen. Slik blir han ikke forstyrret av andre, men kan holde fokus på de spørsmålene han jobber med. 

- Jeg starter klokken 5 og begynner å skrive, og det holder jeg på med til rundt klokken 12. Så er det trening, hundegåing og avslapping, også blir det noe administrativt arbeid. Dette er de dagene jeg ikke underviser, sier han. 

For å formidle forskningen sin publiserer han kronikker i flere ulike aviser, som Sykepleien, Dagens Medisin, Avisa Nordland og Nordlys. 

Nå er det slik at institusjonene belønnes økonomisk for publiseringspoengene som produseres der, men dette insentivet forsvinner med det nye finansieringssystemet i 2025.

- Det er alltid bra med insentiver for forskning, slik det også er om man underviser mer enn normert. Men jeg vil ikke slutte med forskningen og publiseringen. Det er mer en kreativ galskap som driver meg, sier Johannessen. 

- Jeg har det veldig gøy

Den som produserte nest mest publiseringspoeng i 2023 var Petter Gottschalk, professor emeritus ved Handelshøyskolen BI. 

- Som en gammel bestefar synes jeg det bare er artig at jeg er den med nest mest publiseringspoeng i landet. Det blir jo mye bridge og golf og sånn på jevnaldrende, men så sitter jeg og skriver, sier han. 

Gottschalk ble professor på BI i en alder av 50 år. Før dette hadde han mange år i næringslivet med flere ledende stillinger, blant annet i selskapet ABB.

Det er nysgjerrigheten som driver Petter Gottschalk, som er professor ved Handelshøyskolen BI.

- Nå er jeg 74 år, og det jeg opplevde i næringslivet henger fortsatt ved meg. Da jeg ble bedømt kompetent til professor var det innen IT, men nå er det kriminologi og særlig kriminalitet i samfunnseliten – hvitsnippskriminalitet – som engasjerer meg vanvittig. Både fra hva jeg la merke til fra min tid i næringslivet, og hva jeg ser i dag, sier han.

Her ligger hans motivasjon for å holde det høye produksjonsnivået han har. 

- Jeg er drevet av nysgjerrigheten, og genuint opptatt av å få fram perspektivet på misbruk av stillinger i samfunnseliten – det være stortingspolitikere, regjeringsmedlemmer eller folk i næringslivet. Min måte å gjøre det på er ikke å delta i debatter og skrive kronikker, men å kartlegge for hvert tema hva litteraturen sier og hva jeg empirisk kan finne ut.

- Hvor lenge tenker du å holde på? 

- Adgangskortet mitt på BI brakk nettopp. Jeg gikk bare til administrasjonen og fikk nytt kort, og det jeg fikk er gyldig til 2030. Da er jeg 80, så jeg har tenkt til å holde på til det. Jeg har det veldig gøy. Jeg har skrevet 120 bøker, og mange er klassifisert som monografier. 

Andre faller av i svingene

Når Gottschalk skal forklare hvorfor han er så langt opp på publiseringspoeng-lista, forteller han at han ikke har så mange meninger om hva andre forskere gjør. 

- Men jeg ser at andre går mye på møter, det gjør jeg aldri. Jeg ser også at folk liker å diskutere, det gidder ikke jeg. Men jeg underviser og veileder fortsatt, så jeg skriver ikke på heltid, sier han. 

Han anslår at han skriver rundt to tredeler av arbeidene sine alene, og resten sammen med andre. 

- Det er flere som gjerne vil publisere sammen med meg, men de detter av i svingene. Det er så mange aksepterte unnskyldninger i akademia, som at man har så mye sensur, er på seminar, eller har en syk mor. Da svarer jeg at jeg driter i det, så jeg jobber mye alene, sier han. 

Han forteller at han jobber sju dager i uka. 

- Jeg synes det er kjempegøy. Mange sier de har behov for frister, men det har ikke jeg. Når jeg skriver monografier med forskningsinnhold skriver jeg alltid ferdig før jeg kontakter noen, så jeg har ikke frister. Men er det en dag med flott skiføre, eller nå som jeg er oppe på fjellet og skal sage ved, så blir det kanskje ikke så mye skriving i dag, sier han.

- Finansiering inspirerer til å jobbe

Gottschalk er klar på at det å produsere publiseringspoeng ikke er et mål for ham. Publikasjonene hans er spredt fra det han kaller gode til dårlige tidsskrift. 

- Mitt inntrykk er at ledelsen ved BI er opptatt av at publikasjoner skal være på nivå to, jeg har en del på nivå én. Det blir jo mer poeng slik jeg holder på. Jeg er litt utålmodig når jeg er ferdig, og vil bare få det publisert, sier han. 

Han er spent på hvordan det nye finansieringssystemet vil slå ut. 

- BI har nå en ordning hvor vi får litt betalt for det vi publiserer, som kan være motivert av at BI selv får penger. Det blir det slutt på, men mitt inntrykk er at de vil fortsette å gi oss en symbolsk slant. Jeg har jo hus og hytter og det jeg trenger, men jeg synes det er artig å alltid få en slant i juni. Det viser at de legger merke til det jeg gjør, og inspirerer til å jobbe. Men det er fortsatt nysgjerrigheten som er motivasjonen, slår han fast. 

Publiserer i snitt to artikler i uka

Den med flest publikasjoner på lista er Ole Andreassen, professor ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo, som ligger på en tredjeplass i antall publiseringspoeng med 48,9 poeng. 

Ole Andreassen er professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiO. Ingen publiserte mer enn ham i 2023.

- Det er hyggelig at vårt arbeid blir lagt merke til, men slike oversikter er mest nyttig på institusjonsnivå – ikke noe jeg har noe forhold til eller som diskuteres i vårt forskningsmiljø, sier han. 

Med 105 publikasjoner på ett år har han i snitt publisert to ganger i uka i 2023. 

- Det krever stor arbeidsinnsats, og jeg jobber mye. Jeg bruker mest tid på publikasjoner hvor vår forskningsgruppe har hovedansvar for prosjektet som leder til publikasjon, sier han. 

De er også er involvert i flere store internasjonale forskningssamarbeid, hvor de bidrar med data eller analyser uten å lede enkeltprosjektene. 

- Da er det mindre arbeid per publikasjon, men jeg går alltid nøye gjennom artiklene hvor jeg er medforfatter. Det er uavhengig av antall artikler per år, sier Andreassen. 

På spørsmål om hvorvidt det nye finansieringssystemet vil påvirke hans produksjon, understreker han at publiseringspoeng ikke har noen betydning for hans arbeidsinnsats eller motivasjon. 

- De økonomiske insentivene ligger på institusjonsnivå, og er ikke noe som påvirker vår hverdag direkte. Jeg har ikke satt meg inn i det nye finansieringssystemet. Det viktigste er å sikre god totalfinansiering til forskning i Norge, sier han. 

Tidligere listetopp under granskning

Fra 2022 til 2019 var det NTNU-forskeren Filippo Berto som lå på publiseringstoppen nasjonalt. Han flyttet til Italia i 2022, og er derfor ikke på lista for 2023. 

UA har tidligere skrevet at Berto nå er under granskning for alvorlige brudd på etiske normer. Saken er enda ikke konkludert ved NTNU. 

Fictional Academic Entries

Publiseringspoeng

2023

Navn Affiliasjoner Publiseringspoeng Antall publikasjoner Fagområde (hoved)
Jon-Arild Johannessen HK 55,7 8 Samfunnsvitenskap
Petter Gottschalk BI 52,8 22 Samfunnsvitenskap
Ole Andreassen UiO, OUS 48,9 105 Medisin og helsefag
Amandeep Dhir UiA, UiS 46,4 36 Samfunnsvitenskap
Andrew Adewale Alola HINN 38,7 50 Realfag og teknologi
Sanjay Misra HiØ, IFE 36,4 54 Realfag og teknologi
Jerry Chun-Wei Lin HVL 33,6 40 Realfag og teknologi
Bjørn Morten Hofmann NTNU, UiO 32 19 Medisin og helsefag
Linga Reddy Cenkeramaddi UiA 31,6 43 Realfag og teknologi
Jarle Trondal UiA, UiO 30,4 9 Samfunnsvitenskap
Chong-Yu Xu UiO 30,1 34 Realfag og teknologi
Patrik Mikalef NTNU, Sintef 29,5 14 Samfunnsvitenskap
Shen Yin NTNU 28,8 23 Realfag og teknologi
Solveig Hofvind UiT, Kreftregisteret 27,1 26 Medisin og helsefag
Thor Ueland OUS, UiO, UiT, UNN 26,9 34 Medisin og helsefag
Dagfinn Aune Kreftregisteret, ONH, OUS 25,1 23 Medisin og helsefag
Omid Dadras HUS, HVL, UiB 25 32 Medisin og helsefag
Håvard Dalen HNT, NTNU, St. Olavs Hospital 24,7 19 Medisin og helsefag
Natalia Kucirkova UiS 24,2 20 Samfunnsvitenskap
Yihan Xing UiS 22,8 38 Realfag og teknologi

2022

Navn Affiliasjoner Publiseringspoeng Antall publikasjoner Fagområde (hoved)
Filippo Berto NTNU 107,5 127 Realfag og teknologi
Jerry Chun-Wei Lin HVL 94,5 120 Realfag og teknologi
Amandeep Dhir UiA, UiS 68,6 46 Samfunnsvitenskap
Ole Andreassen DHS, OUS, UiO 51,4 104 Medisin og helsefag
Petter Gottschalk BI 45,5 11 Samfunnsvitenskap
Anis Yazidi NTNU, OUS, Oslomet 43,1 27 Realfag og teknologi
Frank Jacob NORD 40,7 19 Humaniora
Dhayalan Velauthapillai HVL 39 53 Realfag og teknologi
Tor Paaske Utheim OUS, Oslomet, SiV, SSHF, VVHF, UiA, UiB, UiO, UiS, USN 37,8 38 Medisin og helsefag
Alexei Stovas NTNU 30,1 17 Realfag og teknologi
Chong-Yu Xu UiO 29,8 34 Realfag og teknologi
Jarle Trondal UiA, UiO 28,6 20 Samfunnsvitenskap
Kenneth Dickstein SUS, UiB 28,6 23 Medisin og helsefag
Jeffrey Hutchings HI, UiA 27 13 Realfag og teknologi
Bjørn Morten Hofmann NTNU, UiO 26,8 21 Medisin og helsefag
Bent Herrmann UiT, Sintef Ocean 26,7 25 Realfag og teknologi
Shen Yin NTNU 25,5 25 Realfag og teknologi
Linga Reddy Cenkeramaddi UiA 25,2 37 Realfag og teknologi
Tom Eirik Mollnes NLSH, NTNU, OUS, UiO, UiT 25 20 Medisin og helsefag
Li-Chun Zhang SSB, UiO 24,6 7 Realfag og teknologi

2021

Navn Affiliasjoner Publiseringspoeng Antall publikasjoner Fagområde (hoved)
Filippo Berto NTNU 162 142,2 Realfag og teknologi
Jerry Chun-Wei Lin HVL 111 86,6 Realfag og teknologi
Amandeep Dhir UiA, UiS 64 84 Samfunnsvitenskap
Frank Jacob NORD 24 53,5 Humaniora
Ole Andreassen OUS, UiO 105 49,2 Medisin og helsefag
Petter Gottschalk BI 8 48,8 Samfunnsvitenskap
Dhayalan Velauthapillai HVL 67 45,1 Realfag og teknologi
Tom Eirik Mollnes NTNU, NLSH, OUS, UiO, UiT 29 40,3 Medisin og helsefag
Jon-Arild Johannessen HK 5 31 Samfunnsvitenskap
Bjørn Morten Hofmann NTNU, UiO 16 28,6 Medisin og helsefag
Youcef Djenouri SINTEF AS 34 28,5 Realfag og teknologi
Tor Paaske Utheim OUS, Oslomet, SSHF, SUS, VVHF, UiA, UiB, UiO, UiS, USN 31 27,7 Medisin og helsefag
De Chen NTNU 41 27,6 Realfag og teknologi
Alexey Stovas NTNU 15 27 Realfag og teknologi
Yan Zhang UiO 26 26,1 Realfag og teknologi
Adrian Furnham BI 30 24,6 Medisin og helsefag
Jurate Saltyte Benth Ahus, SIHF, UiO 35 24,4 Medisin og helsefag
Solveig Hofvind Kreftregisteret, Oslomet, UiT 22 24 Medisin og helsefag
Tore Bonsaksen HINN, Oslomet, VID 29 23,9 Medisin og helsefag
Edgar Hertwich NTNU 16 23,8 Realfag og teknologi

2020

Navn Affiliasjoner Publiseringspoeng Antall publikasjoner Fagområde (hoved)
Filippo Berto NTNU 119 88,8 Realfag og teknologi
Jerry Chun-Wei Lin HVL 65 50,1 Realfag og teknologi
Chong-Yu Xu UiO 55 47,4 Realfag og teknologi
Frank Jacob NORD 34 46,1 Humaniora
Petter Gottschalk BI 14 42,9 Samfunnsvitenskap
Ole Andreas Andreassen OUS, UiO 85 42,6 Medisin og helsefag
Antonio Fábregas UiT 19 38,2 Humaniora
Samuel Asumadu Sarkodie NORD 37 35 Realfag og teknologi
Tom Eirik Mollnes NTNU, NLSH, OUS, UiO, UiT 20 33,1 Medisin og helsefag
Børge Sivertsen NTNU, FHI, Helse Fonna 28 32,8 Medisin og helsefag
Kenneth Dickstein SUS, UiB 27 31 Medisin og helsefag
Yan Zhang UiO 30 28,4 Realfag og teknologi
Tor Paaske Utheim OUS, Oslomet, SSHF, SUS, VVHF, UiB, UiO, USN, UiT 32 26,2 Medisin og helsefag
Jon-Arild Johannessen HK, NORD 4 26,1 Samfunnsvitenskap
Alexey Stovas NTNU 16 24,3 Realfag og teknologi
Ulf Ekelund FHI, NiH 25 24,2 Medisin og helsefag
De Chen NTNU 40 23,9 Realfag og teknologi
Terje Aven UiS 12 23,8 Realfag og teknologi
Malcolm Andrew Kelland UiS 18 23,3 Realfag og teknologi
Knut Axel Jacobsen UiB 9 22,7 Samfunnsvitenskap

2019

Navn Affiliasjoner Publiseringspoeng Antall publikasjoner Fagområde (hoved)
Filippo Berto NTNU 82 68,7 Realfag og teknologi
Jerry Chun-Wei Lin HVL 58 41,6 Realfag og teknologi
Ole Andreas Andreassen OUS, UiO 81 39,7 Medisin og helsefag
Elisabete Weiderpass Kreftregisteret, UiT 52 39 Medisin og helsefag
Chong-Yu Xu UiO 46 37,8 Realfag og teknologi
Tom Eirik Mollnes NLSH, NTNU, OUS, UiT, UiO, UNN 23 35,5 Medisin og helsefag
Lars Engebretsen NiH, OUS, UiO 22 34,1 Medisin og helsefag
Jon-Arild Johannessen HK, NORD 4 30,4 Samfunnsvitenskap
Børge Sivertsen FHI, Helse Fonna, NTNU 25 30,3 Medisin og helsefag
Solveig Hofvind Kreftregisteret, Oslomet 21 27,1 Medisin og helsefag
Dieu Tien Bui USN 40 26,9 Realfag og teknologi
Kenneth Dickstein SUS, UiB, UiS 28 26,5 Medisin og helsefag
Terje Aven UiS 14 26,3 Realfag og teknologi
Petter Gottschalk BI 16 26 Samfunnsvitenskap
Alexey Stovas NTNU 17 25,5 Realfag og teknologi
Yan Zhang UiO 30 25,3 Realfag og teknologi
Francesco D'Antonio UiT, UNN 19 25 Medisin og helsefag
Hao Wang NTNU 38 23,9 Realfag og teknologi
Dagfinn Aune ONH, OUS 18 22,1 Medisin og helsefag
Frank Jacob NORD 21 21,3 Humaniora

Du kan bla deg gjennom topplisten for publiseringspoeng fra 2023 tilbake til 2019 med pilene til høyre og venstre, eller baren nederst. Vi har brukt vanlige forkortelser for de institusjonene som har det. De fleste publiserer i flere ulike fagområder, hvor vi her kun har listet det fagområdet de publiserer mest i.