Publiseringspoeng i 2022: UiO øverst, og NTNU rett bak

UiO troner øverst på publiseringstoppen i Norge, tett etterfulgt av NTNU.

NTNU har rundt 5300 ansatte i vitenskapelige stillinger. 44 prosent av de ansatte i disse stillingene er kvinner. Likevel sto kvinnelige vitenskapelige ansatte kun for 28,03 av de samlede publiseringspoengene ved NTNU i fjor. Foto: Thor Nielsen
Publisert

Database for statistikk om høyere utdanning publiserte nylig en oversikt over antallet publiseringspoeng universiteter og høgskoler mottok i 2022. Universitetet i Oslo stod for flest publiseringspoeng blant universitetene i fjor, med sine 6734,51 publiseringspoeng. NTNU publiserte nest mest med 6512,12 publiseringspoeng.

NTNU har dermed hatt en nedgang i antall publiseringspoeng fra 7281,99 i 2021 til 6512,12 i 2022.

Universitetet i Bergen havner på en tredjeplass og mottok 3323,45 publiseringspoeng i fjor, og Universitetet i Tromsø fulgte etter med sine 2338,21 publiseringspoeng.

Færrest kvinner publiserer ved NTNU

NTNU kommer dårligst ut blant de fire nevnte universitetene ovenfor når det kommer til hvor stor andel publiseringspoeng som kommer fra kvinner. I 2022 sto kvinner kun for 28,03 prosent av de samlede publiseringspoengene NTNU mottok. Til sammenligning sto kvinnene ved UiT for 44,14 prosent av publiseringpoengene i 2022. Kvinnene sto for 37,88 prosent av publiseringspoengene ved UiO, og 36,88 prosent ved UiB.