Gir NTNU 130 millioner til forskning på hodepine og migrene

Tre sentre skal dele på 384 millioner de neste åtte årene. Sentrene skal gi nytt håp for pasienter som lever med kroniske og alvorlige sykdommer, ifølge statsråd Ingvild Kjerkol.

- Forskningssentrene er en viktig langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Norges forskningsråd.
Publisert Sist oppdatert

Norges forskningsråd vil de neste åtte årene gi til sammen 384 millioner kroner til tre forskjellige fagmiljø som skal opprette sentre for å drive klinisk forskning.

De tre som får støtte er Matrix, et forskningssenter for klinisk kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Remedy, forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer ved Diakonhjemmet sykehus og Norsk hodepinesenter ved NTNU.

- Sentrene vil gi nytt håp for pasienter som lever med kroniske og alvorlige sykdommer. Pasienter i hele landet skal gis mulighet til å være med i studiene. Sentrene vil også bygge verdensledende kliniske forskningsmiljøer her i Norge. Det er i tråd med regjeringens mål om offentlige helse- og omsorgstjenester i verdensklasse, sier statsråd for helse og omsorg, Ingvild Kjerkol, i en pressemelding fra Norges forskningsråd.

Målet med de tre sentrene er å bidra til bedre klinisk behandling av høy kvalitet, bedre og tidligere tilgang på den nyeste og beste behandlingen, bedre tilrettelegge for næringsutvikling og sterkere internasjonalisering av forskningen, ifølge meldingen.

Hodepinesenteret ved NTNU skal finne bedre behandling for hodepine og migrene og samarbeide med alle helseregionene i Norge.

- Hodepinesykdommer er smertefulle og mange opplever at diagnosen ikke blir tatt på alvor. Målet med prosjektet er å bidra til at alle pasienter med hodepinesykdommer tilbys effektiv og treffsikker behandling slik at de kan få bedre livskvalitet, sier Kjerkol i pressemeldingen.

Ifølge forskningsmagasinet Gemini skal 130 millioner gå til NTNU-senteret over åtte år.

- Forskningssentrene er en viktig langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Jeg har store forventninger til at disse sentrene vil løfte norsk klinisk forskning på hodepine, kreft og revmatisme til et nytt nivå – og det er også viktig at sentrene involverer næringsliv og innovasjonsaspekter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i pressemeldingen.