Fylkestinget med penger til Samfundets nybygg

Med finansieringen på plass, kan byggingen av nybygget starte i november.

Slik skal det nye tilbygget ved Studentersamfundet bli.
Publisert Sist oppdatert

Trøndelag fylkesting vedtok 17. juni en bevilgning på 10 millioner kroner til nybygget Studentersamfundet i Trondheim. Med disse millionene på plass, er det planlagte nybygget fullfinansiert og dermed klart for byggestart i november.

- Jeg er helt i lykkerus! Jeg har ikke greid å slutte å smile etter jeg fikk beskjeden tidligere i dag, sier Studentersamfundets leder Fredrik E. Akre.

Samfundetleder Fredrik Akre sier han er i lykkerus etter å ha fått beskjeden om at finansieringen til Samfundets nybyggprosjekt nå er sikkret.

Samfundet har tidligere fått penger fra blant annet Velferdstinget og NTNU til prosjektet. Senest i april fikk de også 10 millioner over revidert statsbudsjett og 15 millioner gjennom en samarbeidsavtale med Reitan.

- Nå skal byggeprosessen skyte fart fremover og vi planlegger at spaden går i jorda i november. Vi er ambisiøse og tar klart sikte på å tilby nye 4500 kvm for studentene som kommer til byen om allerede to år, forteller Akre og legger til:

- Samfundet lover fest for alle Trøndere når dørene åpnes!

- Viktig med møteplasser

Resultater fra blant annet studentenes helse og trivselsundersøkelse viser at flere stundenter enn vanlig har slitt med ensomhet og dårlig fysisk og psykisk helse det siste året. Leder av hovedutvalget for kultur i Trøndelag fyklesting May Britt Lagersen peker blant annet på ensomhetsproblematikken når fylkestinget nå gir penger til nybygg ved Stundetersamfundet.

- Trondheim har gått fra noen hundre studenter til over 40.000 studenter siden Samfundet ble bygd. Skal Trondheim som studentby opprettholde sin status må også møteplassene og fasilitetene svare opp til dette. Jeg er glad for at også fylkeskommunen har funnet midler til å delta i dette spleiselaget, forteller Lagesen

Bred politisk støtte

Også politikerne er fornøyde med vedtaket, og en samlet gruppe bestående av politikere fra Sp, V, Rødt, SV, Ap, Krf, H, PP, Frp og Mdg stiller seg bak en uttalelse om at «Studentersamfundet er viktig for studentene og betyr mye for hele Trøndelag».

Nestleder for hovedutvalg kultur, Ingvill Dalseg (H) sier videre at «Studentersamfundet har vært utgangspunkt for titusener av frivillige gjennom årene. Mange av disse har senere flyttet til kommuner over hele Trøndelag og resten av Norge hvor de gjør en uvurderlig innsats i lokalt kulturliv og frivillighet».

- Studentersamfundet har drevet uten offentlig støtte i snart hundre år. Det skulle bare mangle om vi som Fylkeskommune ikke skulle stille med penger når Studentersamfundet endelig ser ut til å stå foran en utvidelse. Mens Trondheim hadde 700 studenter når Samfundet ble bygd, har byen nå nærmere 40.000 studenter, sier Dalseng.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.