Velferdstinget gir 35 mill til nybygg

Studentersamfundet kommer stadig nærmere et fullfinansiert nybygg. Tirsdag morgen manglet de 100 millioner, nå mangler de bare 65.

Studentersamfundet fikk tirsdag 65 millioner kroner til nybygg av Velferdstinget.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag vedtok Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim å bevilge 35 millioner kroner til Samfundets nybygg over 15 år, skriver Under Dusken.

Etter vedtaket mangler Samfundet 65 millioner kroner for å få realisert planene om et nybygg.

Til Under Dusken sier Simen Oftedahl fra Arbeidsutvalget at de anså det som hensiktsmessig at Velferdstinget ble med på å støtte Samfundet.

- Det gir rom for engasjement, kulturbygging og økt studentvelferd. Det kan bidra til at Samfundet kan fortsette å være en aktør for studentene.

Simen Oftedahl fra Arbeidsutvalget (AU) fortalte at AU så det som hensiktsmessig at Velferdstinget ble med på å støtte Samfundet finansielt.

– Det gir rom for engasjement, kulturbygging og økt studentvelferd. Det kan bidra til at Samfundet kan fortsette å være en aktør for studentene.

Før avstemningen manglet Samfundet 100 millioner for å kunne ferdigstille nybygget.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.