Gjesteskribenten

Energiboost? - Ja takk!

Jeg tror ikke vi skal undervurdere merverdien av levende bygg og hvilke positive ringvirkninger det kan ha på de som oppholder seg der.

Studentfrivilligheten på Gjøvik bærer preg av å være en ung universitetsby, og vil derfor i tiden fremover trenge hjelp fra flere parter for å videreutvikle seg.
Publisert

Petter Stordalen slår et slag for hverdager i boken, «Endelig mandag». Jeg vil slå et slag for levende bygg. Endelig har bibliotekene og campus blitt fylt opp av studenter og kollegaer.

Dere har virkelig vært savnet! Takket være dere har jeg nå fått en etterlengtet energiboost.

Fakta

Kristin Aldo

Kristin Aldo er en av UAs seks gjesteskribenter.

Utdanning: Bibliotek- og informasjonsvitenskap og Medievitenskap.

Nåværende jobb: Seksjonsleder ved universitetsbiblioteket, NTNU i Gjøvik.

Roller i UH-sektoren: Har siden 2017 vært medlem av Campusrådet i Gjøvik.

Faglige interesser: Relasjonell ledelse, Knowledge Management, Research & Information, strategisk ledelse, innovasjon, informasjonskompetanse.

Er opptatt av: Tverrfaglighet, læringsmiljø, bibliotektjenester, studentvelferd, litteratur- og kunnskapsformidling.

Det er lett å se at jeg ikke er alene om å ha savnet menneskemøtene, både de planlagte og de uformelle. Ansiktsuttrykkene jeg møter røper et behov for å se andre og bli sett.

Jeg tror ikke vi skal undervurdere merverdien av levende bygg og hvilke positive ringvirkninger det kan ha på de som oppholder seg der.

Levende bygg og levende campus var også noe av det som ble løftet frem da jeg våren 2021 var så heldig å få delta i arbeidet med å kartlegge studentvelferd og studentfrivillighet ved NTNU i Gjøvik.

Arbeidsutvalget, med representanter fra NTNU, Sit og Gjøvik kommune, forsøkte å definere hvilke mål og premisser Gjøvik bør ha fokus på i tiden fremover.

Rapporten, «Studentvelferd og studentfrivillighet Campus Gjøvik», ble ferdigstilt juni 2021. Forslagene i rapporten er forankret i brukernes behov gjennom medvirkningsprosesser, tar hensyn til prognoser for vekst i antall studenter og ansatte og den tidligere vedtatte campusplanen ved Campus Gjøvik.

Hvordan skape levende bygg og levende campus?

Et grunnleggende mål i arbeidet var å tilrettelegge for et godt studentliv og en levende campus. For å oppnå dette er det viktig å tilby tjenester og funksjoner som gjør det mer attraktivt for studenter å oppholde seg på campus både på dag- og kveldstid.

Det er ikke mange årene siden Høgskolen i Gjøvik ble fusjonert og Gjøvik ble en av NTNUs tre studiebyer. Studentfrivilligheten på Gjøvik bærer preg av å være en ung universitetsby, og vil derfor i tiden fremover trenge hjelp fra flere parter for å videreutvikle seg.

En nytilsatt Studiebypådriver vil sammen med studenter, ansatte ved NTNU, Sit og Gjøvik kommune fortsette det viktige arbeidet og samarbeidet.

I rapporten ble det sett nærmere på konkrete arealbehov og lokalisering av velferdsfunksjoner både innendørs og utendørs.

Utvalget var enstemmig i alle sine anbefalte tiltak og ønsket å løfte utvikling av et «flerfunksjonsbygg» som ett av sine hovedanbefalinger.

I dette bygget er det tenkt arealer for blant annet studentfrivillig aktivitet, studentidrett, studentvelferdsfunksjoner og andre studentrettede funksjoner. Med andre ord er det foreslått å utvikle et VELDIG levende bygg.

I fysikken omtales gjerne energi i sammenheng med evne til å utføre arbeid. Aktive studenter gir energi til byggene og byen. Levende mennesker og levende bygg bidrar til økt trivsel og arbeidslyst.

Jeg ser derfor frem til at biblioteket denne høsten blir mer levende og håper at mange av tiltakene i rapporten blir realisert slik at byggene ikke står i veien for studentenes aktiviteter, og at studiebyen Gjøvik kan fortsette å utvikle seg til en pulserende og energirik by.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.