MEdisinutdanning til gjøvik

Medisinutdanning: De jobber for å få studieplasser til Gjøvik. - En politisk beslutning må til

Departementene ønsker ikke å kommentere om de kan komme til å følge ordførerens ønske og overstyre helseforetaket og sykehuset, som per i dag sier nei.

Viserektor ved NTNU i Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin sier medisinutdanningen er ønsket av mange.
Publisert

Universitetsavisa har tidligere omtalt at NTNU har meldt inn til KD at de kan opprette 20 flere studieplasser i medisin, og at de primært ønsker disse plassene ved NTNU i Gjøvik. Ordningen vil medføre at studentene må ha praksis ved Sykehuset i Innlandet. Helse Sør-Øst og Sykehuset i Innlandet ønsker ikke dette da de allerede har avtaler med UiO og at det utfordrer helseforetakenes grenser.

- Vi er gjort kjent med at NTNU har tatt et initiativ overfor Kunnskapsdepartementet. Det er positivt at universitetene ser et potensial i Innlandet, men vi forholder oss selvsagt til de avtaler som er inngått, sa Siv Cathrine Høymork, assisterende direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet til UA.

- NTNUs modell vil være effektiv

Gro Iren Kvanli Dæhlin, viserektor ved NTNU i Gjøvik sier det er store ønsker i Gjøvik om at NTNU etablerer seg der med medisinutdanningen.

Nå er det opp til våre nasjonale politikere

Viserektor Gro Iren Kvanli Dæhli

- Ved NTNU i Gjøvik deler vi oppfatningen om at det til syvende og sist er en politisk beslutning hvordan Norge skal nå nasjonale opptrappingsmål for medisinutdanningen. Vi ser at mer fleksibel bruk av praksissteder er en sentral problemstilling i denne sammenhengen. Både Innlandet fylkeskommune og Gjøvik kommune har vedtak som støtter at NTNU starter medisinutdanning ved NTNU i Gjøvik. Nå er det opp til våre nasjonale politikere, sier hun.

Hun mener universitetet er godt stilt til å hjelpe til med å oppnå målene med desentralisert utdanning.

- Vi mener NTNUs modell for desentralisert medisinutdanning, hvor studentene vil bo 4 år på Gjøvik og studere ved et etablert tverrprofesjonelt institutt for helsevitenskap, vil være effektiv bruk av ressurser for å nå de nasjonale målene. Studentene vil få en tilknytning til regionen vår, så NTNUs modell kan også bidra til bedre rekruttering av leger i Innlandet, forteller Dæhlin.

Har praksisplasser i andre fag

I tillegg til å være godt for nasjonale mål, vil det også være bra for universitetet, sier hun. Hun legger også til at selv om det tidligere bare har vært praksisstudenter fra UiO i medisin, så er det en rekke fra NTNU på andre områder.

- Å få studieplasser i medisin vil være veldig positivt for NTNU i Gjøvik. Et sterkt fagmiljø innen medisin her, vil også styrke NTNUs andre helsefaglige utdanninger og vår tilstedeværelse i regionen. NTNU driver i dag utdanning av sykepleiere, spesialsykepleiere, paramedisinere, ergoterapeuter og radiografer på campus Gjøvik. Alle våre studenter har praksis ved Sykehuset Innlandet. NTNU kan derfor tilby et solid tverrprofesjonelt fagmiljø til våre legestudenter.

Gjøvik-ordfører: - Har fått beskjed om at helseminister vil møte oss

Oppland Arbeiderblad skrev tidligere denne uken at ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen, som ønsker at NTNU skal få medisinutdanning i Gjøvik har vært i kontakt med Sykehuset i Innlandet om saken.

- Jeg må beklage og si at svaret ikke var veldig lovende. Men dette er ikke noe jeg har tenkt å gi meg med. Nå har vi fått beskjed om at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og hennes politiske ledelse på nyåret ønsker å møte oss som nylig var i møte med forsknings- og høyere utdanningsministeren. Dette er særdeles viktig å få til, for arbeidet med et nytt budsjett er allerede startet i departementene, sier Sveen, som altså håper at departementene på en eller annen måte vil overstyre Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet, og åpne veien for NTNUs ønske om medisinstudier på Gjøvik.

Departementene ønsker ikke å kommentere om det er aktuelt å overstyre

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) bekrefter at det vil være et møte i starten av det nye året.

«Ordføreren i Gjøvik har sendt helse- og omsorgsministeren en invitasjon hvor han ber om et møte. Statsråden har takket ja til møteinvitasjonen. Møtet finner sted 4. januar», opplyser departementet.

Universitetsavisa har også kommet med en rekke spørsmål om det kan bli aktuelt for departementet å involvere seg direkte eller overstyre sykehuset. HOD ønsker ikke å kommentere spørsmålene og henviser til Kunnskapsdepartementet (KD).

UA har også kontaktet KD med samme spørsmål. Departementet opplyser at de har lite nytt og melde og kommer med følgende kommentar fra statssekretær Oddmund Løkensgaard Hoel:

- En eventuell tildeling av nye studieplasser til desentraliserte medisinutdanninger er et tema for de kommende statsbudsjettprosessene.