Dette savner Gjøvik-studentene i byen

Studieby-pådriver Signe Øverli inviterte studentene til by-drodling. Der fikk de si sin mening om hvordan man gjør Gjøvik til en livligere studieby.

Signe Ulimoen Øverli er studiebypådriver i Gjøvik. Onsdag kveld arrangerte hun workshop med ølsmaking for studentene på NTNU.
Publisert

- Vi skal prøve å finne ut hva studentene savner, hva som ikke finnes allerede. Studentene i Gjøvik er en veldig variert gruppe i alder, interesser og hvor lenge de er her. Derfor arrangerer vi dette, for å få mer kunnskap om hva som trengs for å gjøre Gjøvik til en mer livlig studieby, sier studiebypådriver Signe Øverli til Universitetsavisa. 

I Gjøvik har kommunen opprettet en stilling med tittel studiebypådriver. Stillingen er et spleiselag mellom ulike aktører, med blant annet Sit, utdanningsinstitusjonene i byen, næringsliv og Gjøvik kommune. 

Signe Øverli ble ansatt i prosjektstillingen for tre år siden til sommeren og fikk nylig forlenget engasjementet med ett år. 

Et viktig mål for stillingen er å gjøre Gjøvik til en bedre studieby, og dette handler blant annet om  å styrke samarbeidet mellom kommunen, næringslivet og studentene. 

Ølsmaking og tapas

Onsdag arrangerte Øverli, sammen med sine partnerne i sentrumsforeningen og representanter for lokalt næringsliv, ølsmaking med tapas og workshop for studentene på Vitensenteret i Gjøvik. 

Først var det presentasjon av en ny studentcafé midt i sentrum av Gjøvik. Her ønsket arrangørene innspill på logo og hva som kan tiltrekke seg studenter.

Del to handlet om bylivet og hva studentene bruker av eksisterende tilbud, aktiviteter og steder, samt hva de savner av tilbud.

Dette ønsker studentene seg

Den siste delen handlet om shopping og hvilke tilbud og rabatter de ønsker seg.

Studentene avga svarene sine anonymt på Mentimeter som ble presentert  på storskjermen direkte etterhvert som forslagene tikket inn.

- Dette er første gangen vi arrangerer dette, men jeg tror det gikk bra. Det var god stemning og det kom en del bra forslag som vi ikke har tenkt på, sier Øverli.

Slik svarte studentene på spørsmål om hva de savner av tilbud og rabatter.

Hva skjer neste gang? 

- Har du hørt om IME (In my experience)? Det er undersøkelse om studenters livskvalitet som er gjort i Trondheim. Men da skal jeg ha en litt mindre workshop hvor jeg kan tolke resultatene her på Gjøvik i forhold til Trondheim. Da finner vi ut av hva som ikke er så bra og hva vi kan gjøre for at de skal få det bedre, sier Øverli. 

Det åpnes ny studentkafé, som skal hete Norvald, midt i sentrum av Gjøvik i mai. De som står bak ville gjerne vite hva som tiltrekker studentene og hva som får dem til å henge der.

Følg UA på Facebook og Instagram.