shot-undersøkelsen

Studentene i Gjøvik og Ålesund er ikke like fornøyde

Flere var både positivt og negativt overrasket da de lokale tallene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble lagt fram fredag 9. september.

Administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam, la fram de lokale tallene fra SHoT-undersøkelsen på fredag.
Administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam, la fram de lokale tallene fra SHoT-undersøkelsen på fredag.
Publisert Sist oppdatert

Representanter fra Sit, Velferdstinget, StudyTrondheim, NTNU og Studentersamfundet var samlet til pressekonferanse da de lokale tallene fra SHoT-undersøkelen for Trondheim, Gjøvik og Ålesund ble lagt fram.

Christiansen er bekymret for tallene fra Gjøvik.
Christiansen er bekymret for tallene fra Gjøvik.

Administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam, starter pressekonferansen med å presentere tallene fra undersøkelsen. Der kom det fram at 90 % av studentene i Trondheim er fornøyd med studiemiljøet.

- Det er bare Trondheim og Svalbard som har så høye tall. Så det er veldig artig, sier Kvam

Studentene i Gjøvik og Ålesund er ikke like tilfredse

Selv om Trondheim skårer høyt på hvor fornøyd studentene er med byen og ligger godt over landsgjennomsnittet, viser SHoT-undersøkelsen at studiebyene Gjøvik og Ålesund ofte skårer lavere sammenlignet med landsgjennomsnittet.

- Det er en del tall som er bekymringsverdig når det kommer til Gjøvik, og som vi skal snakke med velferdsutvalget om på mandag, sier leder i Velferdstinget Øystein Fruseth Christiansen

Reitan jobber tatt sammen med folkene i Gjøvik for å bedre studentens hverdag.
Reitan jobber tatt sammen med folkene i Gjøvik for å bedre studentens hverdag.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, er også opptatt av situasjonen knyttet til Gjøvik og Ålesund.

- Jeg er absolutt opptatt av at studenter i Gjøvik og Ålesund ikke trives i like stor grad som studentene i Trondheim, og spesielt i Gjøvik som kanskje har kommet dårligst ut. Jeg jobber tette sammen med viserektor og Gjøvik-miljøet i forhold til campusutvikling og andre typer tiltak. Jeg tror mye handler om følelsen av å være en studentby og studentfrivillighet og å være i et miljø som tar vare på studentene. Så det må vi bare jobbe med, sier Reitan

Studentfrivilligheten får mye av æren

Kvam trekker også fram hvor viktig studentfrivilligheten er som et forbyggende tiltak, og at de bare må fortsette å støtte frivilligheten så de har de beste forutsetningene for å vokse videre.

Kvam mener det mye som fortsatt kan gjøres for å styrke studentenes psykiske helse.
Kvam mener det mye som fortsatt kan gjøres for å styrke studentenes psykiske helse.

- Jeg tenker vi må jobbe sammen med universitetet, fagskolene og kommunen for å se på hvilke tiltak som vi nå må sette i gang. Vi har for eksempel akkurat åpnet et nytt studentbygg i Ålesund, som forhåpentligvis kan bli byens tilsvar på Studentersamfundet i Trondheim, sier Kvam.

For selv om Sit ønsker å satse mer på studentfrivilligheten, er Kvam ærlig på at helsetilbudet til studentene ikke er godt nok i dag.

- Vi må også fortsette å jobbe enda mer sammen for å styrke helsetilbudet til de som trenger det. Det er ikke godt nok i dag. Vi har ikke nok kapasitet, og vi har heller ikke så godt samarbeid som vi kanskje burde hatt. Det er ikke så enkelt for en student å vite hvem man skal henvende seg til dersom man trenger hjelp, avslutter Kvam.