grensen

Her ville NTNU rive, nå kan du se forslag til områdets framtid

NTNU fikk inn tolv utviklingsforslag for den gamle trehusbebyggelsen på Grensen gjennom den internasjonale arkitektkonkurransen Europan. Nå stiller de ut forslagene frem til 11. oktober. 

Dette er nabolaget «Grensen» som NTNU har meldt på i idékonkurransen.
Publisert Sist oppdatert

For ett år siden slo Trondheim kommunes bygningsråd fast at nabolaget Grensen, som både i stor grad er eid av NTNU og ligger rett nedenfor universitetets hovedbygning, skal vernes. I en tidligere versjon av NTNUs campusplaner skulle flere av de gamle trehusene rives eller flyttes til et annet sted.

Tidligere i år ble Grensen-området meldt på av NTNU i den internasjonale idékonkurransen «Europan» for å få ideer til utvikling av området.

Galleriet Grenseløs er nå åpent for publikum.

Nå er de tolv bidragene klare for tilbakemelding fra publikum. 

Fakta

Dette ba NTNU om i bidragene

  • Et helhetlig konsept og prosess for utviklingen av Grensen.

  • Forslag til bruk av området med universitets og campusaktiviteter

  • Forslag til innovative løsninger for hvordan vernede bygg kan bevares, transformeres og tilpasses ny bebyggelse.

  • Løsninger til hvordan oppfylle NTNUs bærekraftambisjoner gjennom gode løsninger for klimagassutslipp, energibruk, stedskarakter og sirkulærøkonomi.

  • Gi innhold til begrepet «Living Urban Lab». Altså hvordan kan Grensen bli et levende eksperiment- og forskningsområde. 

Utstillingen er i paviljongen «Grenseløs» på Grensen (se kartet nedenfor), og er åpen for alle interesserte hver eneste dag i tidsrommet 08.00-15.00 fra 28. september til 11. oktober 2023. 

Det melder NTNU Eiendomsavdelingen i en pressemelding.

Kan komme med sin mening

I tillegg til utstillingen er det også mulig å se bidragene digitalt. Oversikt over bidragene og lenker til dem finnes her.

Nettsiden gir også publikum muligheten til si sin mening. Både om hva de mener er viktig for utvikling av Grensen, samt selve arkitektforslagene.

Juryarbeidet med arkitektkonkurransen vil pågå hele høsten. Og det er først 4. desember at vinnerne av konkurransen offentliggjøres.

Prosjektet som kommer på førsteplass vil få tilbud om en tilleggsjobb på NTNU i 2024. Innholdet i denne tilleggsjobben bestemmes senere. 

Nå kan du gi innspill på tolv ulike arkitektforslag om Grensens fremtid.