Gunnerusbiblioteket åpner igjen

Fra torsdag 30. november blir det igjen mulig å besøke Gunnerusbiblioteket.

I begynnelsen av november møtte over 80 personer opp for å demonstrere mot stengingen av Gunnerusbiblioteket. Torsdag kan de igjen komme til biblioteket.
I begynnelsen av november møtte over 80 personer opp for å demonstrere mot stengingen av Gunnerusbiblioteket. Torsdag kan de igjen komme til biblioteket.
Publisert

Det melder NTNU på den interne nettsiden Innsida.

Biblioteket stengte i juni på grunn av et innbrudd, som avdekket svakheter med sikkerheten i bygget. Det er nå gjennomført sikkerhetstiltak som gjør det mulig å åpne lesesal og publikumsarealet i første etasje – selv om åpningstidene vil være noe redusert i begynnelsen.

Det har vært gjennomført demonstrasjoner for å få biblioteket åpnet igjen. 

Åpner til eksamensperioden

- Vi har tidligere antydet åpning til jul. Det er derfor ekstra gledelig å opplyse om at gjenåpningen skjer allerede denne uken. Lesesalen blir dermed åpen for studenter i eksamensperioden, sier biblioteksjef Sigurd Eriksson til Innsida.

Fra torsdag 30. november vil lesesalen være åpen for alle kl. 08.00-15.30 alle ukedager. Publikumsarealet i første etasje vil holde åpent kl. 10.00-14.00 mandag, tirsdag og torsdag.

Det vil jobbes videre med å utbedre sikkerheten i bygget. Derfor kan biblioteket bli stengt i kortere perioder. En sikkerhetsrapport har anbefalt flere tiltak som må gjennomføres for at Gunnerusbiblioteket skal ha et akseptabelt sikkerhetsnivå. 

Ekstra vakthold

NTNUs eiendomsavdeling skal heretter ta over ansvaret for tilganger og sikkerhet, slik praksisen er ved NTNUs øvrige bygningsmasse. 

De fleste tekniske tiltakene vil være ferdige i februar, men enkelte utbedringer kan ta lenger tid å få gjennomført. Derfor gjennomføres det nå midlertidige tiltak, blant annet i form av ekstra vakthold, som gjør det mulig å åpne dørene allerede nå.

Følg UA på Facebook og Instagram.