Offentliggjør beredskapsdokumenter:

- Det er en riktig avgjørelse

Etter å ha etterspurt det i flere runder får Helge Holden nå viljen sin. NTNU offentliggjør referatene fra arbeidet i Sentral beredskapsledelse.

Helge Holden er fornøyd med avgjørelsen om at referatene i SBL nå skal offentliggjøres.
Helge Holden er fornøyd med avgjørelsen om at referatene i SBL nå skal offentliggjøres.
Publisert

- Dette er veldig bra. Det er en riktig avgjørelse, og den blir enda riktigere desto lengre situasjonen ser ut til å vare, sier Helge Holden.

NTNU-professoren har i flere omganger vært kritisk til manglende åpenhet rundt arbeidet til Sentral beredskapsledelse - ledergruppen som i praksis har styrt universitetet siden Norge ble stengt ned for et snaut år siden.

Tirsdag kom beskjeden fra rektor Anne Borg om at referatene fra møtene i beredskapsledelsen fra nå av skal være offentlig.

- Et skritt i riktig retning

- Fremover kommer det til å være mange avgjørelser som ikke er preget av panikk, men som kan planlegges i god tid. Da er det et skritt i riktig retning at det blir mer åpenhet om arbeidet.

- Mener du avgjørelsen også bør ha tilbakevirkende kraft?

- For meg er det ikke så farlig med det som har vært. Det handler om å se fremover nå.

Ville unngå forvirring

I fjor sommer ba Universitetsavisa om innsyn i referater, sakslister og lignende fra beredskapsledelsens møter, en innsynsbegjæring som ble avslått.

I etterkant begrunnet organisasjonsdirektør - og leder for beredskapsgruppen - Ida Munkeby den manglende offentligheten rundt deres aktivitet med at det var mye som skjedde raskt, og at de derfor måtte begrense muligheten for at feilinformasjon ble spredt.

- En av årsakene er at vi i denne situasjonen må kunne tenke høyt og vurdere ulike innspill og scenarier uten at disse skal oppfattes som beslutninger. Den andre årsaken er at det kan skape usikkerhet og uklarhet rundt den endelige beslutningen dersom alle alternativ og vurderinger som er forkastet skal offentlighetsgjøres, sa hun i august.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.