NTNU topper listen når regjeringen deler ut 100 millioner til utdaningssamarbeid

I alt 13 norske universiteter og høyskoler får over 100 millioner kroner til utdanningssamarbeid med partnere i ni forskjellige land.

NTNU-rektor Anne Borg kan glise bredt over tildelingen fra statsråd Henrik Asheim.
Publisert

Regjeringen deler ut 100 millioner, og NTNU topper listen over prosjekter som får støtte. Totalt får landets største universitet støtte til åtte prosjekter som skal bedre samarbeidet om utdanning på tvers av landegrenser.

Nest flest prosjekter er det Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge som får støtte til med fem hver. Hvert prosjekt får rundt tre millioner kroner.

- Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å løse de store samfunnsutfordringene. Norge har valgt ut ni kunnskapsstormakter utenfor EU som vi ønsker tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Nå deles det ut penger til prosjekter mellom norske universiteter og høyskoler og utenlandske partnere som både vil bidra til at flere studenter drar på utveksling og utvikler kvaliteten på utdanning og forskning.

Det deles ut i alt over 104 millioner kroner til 35 prosjekter som får om lag tre millioner kroner hver.

13 norske universiteter og høyskoler får over 100 millioner kroner til utdanningssamarbeid med partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada.

Pengene går til prosjekter som:

* Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter.

* Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet.

* Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning.

* Styrker samarbeid med arbeidsliv.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.