Ytring

NTNU Kalvskinnet og utfordringer rundt sentral beliggenhet

- Sentrumsnær campus medfører trengsel om plasser, skriver instituttillitsvalgte ved ILU, Maria Vagle og Herman Nesse.

- Siden Kalvskinnet er så fint blir det fort fullt, og da blir det irritasjon, skriver Maria Vagle og Herman Hesse.
Publisert Sist oppdatert

Lærerstudentene er stolte av campus Kalvskinnet, NTNUs nyeste campus. De fine arealene gjør at dette er et sted man liker å oppholde seg. ‘Ett NTNU’ gir alle studenter ved NTNU tilgang til alle campus og studentareal, uavhengig av hvor studiet hører til. Siden Kalvskinnet er så fint blir det fort fullt, og da blir det irritasjon.

Uansett utfall av campusprosjektet vil dette forholdene på Kalvskinnet. På vår campus holder også materialteknologi, matvitenskap og arkeologi til, dessuten har studenter fra arkitektur masterplasser her. Dette gjør at det yrer av liv på campus Kalvskinnet.

Ett NTNU betyr at alle studenter som studerer ved NTNU kan benytte seg av alle bygninger og campus, og er en flott tanke. Det å møte andre studenter på kryss og tvers av studieretning og trinn gjør at vi kan utveksle kunnskap og få bekjentskaper med andre yrker allerede før vi kommer ut i arbeidslivet. Men dette fører også til at det må tenkes annerledes ved utforming av campus, særlig for sentrumsnære areal.

Hva er det studentene vurderer når de skal finne seg en plass for å lese til eksamen?

Studentene som bruker arealene på Kalvskinnet oppgir at det er nærheten til sentrum som gjør at de velger å bruke denne campusen. De nevner også at Kalvskinnet har mange og fine grupperom med god tilgang til strøm. Beliggenheten og gode fasiliteter gjør vårt campus attraktiv for studenter som hører til andre steder, og da blir det trangt. Dette er det viktig å ta hensyn til i campusutviklingen.

Muntlighet og diskusjon er nøkkelen til god lærerutdanning

På Kalvskinnet er vi så heldige å ha godt utstyrte grupperom. Gjennom hele semesteret er disse booket og fulle av studenter. Grupperommene er de studentareaelene som tas i bruk først, og som studentene ønsker seg mest. Grupperom gjør det mulig for studentene å møtes for å studere sammen. Mange av eksamenene på ILU er muntlige, både individuelle og som gruppeeksamener. Da trenger vi ikke stillelesningsplasser. Vi trenger grupperom der vi kan øve sammen, uten at dette forstyrrer andre studenter. Det er stor rift om grupperommene på campus, og vi må sitte klare to uker før vi trenger grupperom for å i det hele tatt ha en sjanse til å booke et.

I dag er det 4400 studenter på ILU, og det er langt fra nok grupperom til denne mengden studenter. Med prinsippet om ett NTNU, konkurrerer disse 4400 studentene fra ILU med alle andre studenter ved NTNU om å få booke seg grupperom på Kalvskinnet. Som tillitsvalgte får vi mange henvendelser fra studenter som oppdager at andre studenter og ansatte booker grupperom ulovlig, det vil si at de booker lenger frem i tid enn to uker. Dette øker det allerede høye presset på grupperommene på Kalvskinnet, og det er hvert semester spørsmål om hvorfor vi ikke har flere grupperom tilgjengelig. NTNU har et mål om 20 % dekning av leseplasser – inkludert grupperom – for studenter på årsstudium/bachelor. Vi ser at behovet blant studentene er langt høyere, nærmere 50 % av studentene ønsker tilgjengelige grupperom, særlig på en sentral campus som vår.

Dette er viktig for godt læringsmiljø for studentene:

- Nok gode grupperom – lærerutdanning er basert på samarbeid, og et fremtidig arbeidsliv baserer seg på samhandling

- Gode masterleseplasser – det har vi på ILU, men vi skulle veldig gjerne hatt flere

- Nok stillelesningsplasser, til stillearbeid og konsentrasjon

- Egne sosiale soner, sittegrupper for å kunne ta en liten pause eller delta i mer uformelle samtaler

- Deltakelse i studentforeninger/-aktiviteter

Vi er bekymret for om campusprosjektet ivaretar læringsmiljøet vårt

- At det blir knapphet på gode arealer for både stille arbeid og samhandling

- At det ikke settes av nok areal til studentforeninger og annet frivillig arbeid for og blant studentene

- At det ikke finnes tilstrekkelig areal til masterleseplasser

Campus Kalvskinnet er allerede fylt til randen av studenter, og trykket er høyt på alle leseplassene her. Det er positivt at campus er så attraktivt! Men det er også mange aspekter som er uavklart med vårt campus. Vi lurer på hvilke følger de ulike scenariene i utbyggingsprosjektene betyr for campus Kalvskinnet? Hvordan vil mulig flytting av matvitenskap og/eller materialteknologi påvirke oss? Hva skjer med Kalvskinnet i de ulike alternativene, og hvilke følger får de ulike? Vi ønsker et samarbeid for å finne de beste løsningene i det store bildet.