Hovedverneombudet må hjelpe:

Ingen vil være verneombud ved ISA

Det konfliktherjede Institutt for sosialt arbeid står uten verneombud.

Måtte finne ei løsning: May Grete Sætran er NTNUs hovedverneombud
Måtte finne ei løsning: May Grete Sætran er NTNUs hovedverneombud
Publisert

Nå skal en av vararepresentantene til NTNUs hovedverneombud fungere i rollen i stedet.

- Det var ingen som stilte til valg som verneombud. Alternativet, ifølge forskriften, var da at leder pekte ut et verneombud. Slik situasjonen er, valgte vi i stedet å stille min vara til disposisjon, opplyser hovedverneombud May Grete Sætran.

Roar Sundby var verneombud ved instituttet fram til 1. januar. Da var perioden hans over og han ønsket ikke å stille til en ny periode. Ingen andre av de om lag 60 ansatte meldte seg som kandidat.

Ragnar Moen skal fungere som verneombud en dag i uka. Han er vararepresentant for hovedverneombudet i halv stilling og jobber ellers som avdelingsingeniør ved Institutt for konstruksjonsteknikk.

Fakta

Eikrem-saken

  • Den 20. februar 2020 skrev Filter nyheter at Øyvind Eikrem sto bak blant annet Facebook-profilene Einar Tambarskjelve og Einar Tamburi.
  • De viste til skjermdumper med sitater de mente var av rasistisk karakter.
  • Eikrem nekter for at han har skrevet disse sitatene.
  • Seinere slo Pressens faglige utvalg fast at de brøt god presseskikk ved å ha en konstaterende form og ikke hadde dokumentert godt nok at Eikrem stod bak kontoen.
  • To kolleger av Eikrem, Anne Aasback og Malin Fævelen fortalte deretter til Nidaros at de så at Eikrem var innlogget på den omstridte Facebook-kontoen.
  • NTNU hyret inn to advokatfirmaer for å foreta innsyn i Eikrems e-post og annet elektronisk materiale for å se om han hadde brutt NTNUs IKT-reglement.
  • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gjennomfører en faktaundersøkelse (granskning) av sakens fakta.
  • NTNU venter på en rapport fra advokatfirmaet før de foretar seg noe.

Instituttet har store problemer med arbeidsmiljøet. Som UA tidligere har omtalt, har to kolleger tatt bilde av Øyvind Eikrem i det skjulte og hundrevis av skjermdumper over hva ulike pseudonym har skrevet på Facebook. De mener Eikrem står bak pseudonymene og har ytret rasistiske synspunkter. Dette nekter Eikrem for.

Oppstart denne uka

Sætran sier alle områder har en plikt til å ha et verneombud og at det er lov å gjøre det på denne måten når ingen ansatte ved instituttet vil stille. Dette har NTNU gjort før også.

- Er det de store arbeidsmiljøproblemene ved instituttet som gjør at ingen vil ta på seg en slik oppgave?

- Det er ikke å se bort fra at det har vært mye mediefokus på miljøet ved ISA og at det kan ha hatt betydning for at man vegrer seg for å ta denne rollen, sier Sætran.

Hovedverneombudet sier at det er viktig å ha et verneombud på instituttet. Nå jobbes det for å bedre arbeidsmiljøet. Da er det viktig å ha en representant som deltar i arbeidet og som ansatte kan forholde seg til.

Verneombudets oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Ifølge Arbeidstilsynet skal ombudet ha en aktiv rolle i virksomhetens arbeid for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde.

Ragnar Moen skal etter planen starte som verneombud denne uka og være tilgjengelig. Om han fysisk får til å være til stede med en gang, er uvisst siden campus for øyeblikket er stengt. Når campus åpner igjen, skal han fysisk være til stede på instituttet en dag i uka.

De ansatte har også fått informasjon om at Moen trer inn som verneombud en periode.

- Det er viktig for meg å sikre at alle miljø har et tilbud om verneombud, derfor har vi valgt denne løsninga, sier Sætran.

LES OGSÅ: Kollega snikfotograferte Eikrem for å få noe på ham

LES OGSÅ: Mener NTNU ikke har gjort jobben sin som arbeidsgiver

Oppstyr etter intervju

Institutt for sosialt arbeid er dermed i en situasjon der kun Øyvind Eikrem har søkt på jobben som ny instituttleder og ingen vil være verneombud.

Roar Sundby var verneombud ved Institutt for sosialt arbeid fram til årsskiftet.
Roar Sundby var verneombud ved Institutt for sosialt arbeid fram til årsskiftet.

Universitetsavisa intervjuet tidligere verneombud i september i fjor. Der kritiserte Roar Sundby NTNU for ikke å ta sitt ansvar som arbeidsgiver. I stedet har NTNU hatt en tendens til å peke på såkalte vanskelige medarbeidere som en årsak til problemene, mente han.

UA har bedt om å få et intervju med Roar Sundby om hvorfor han ikke ønsket å fortsette som verneombud. Han vil ikke si noe om årsaken til at han ikke går på en ny periode.

UA er imidlertid kjent med at Sundby fikk ubehagelige reaksjoner fra enkelte kolleger etter intervjuet hos oss. Blant annet skal en person ha innklaget ham til Hovedverneombudet. Dette skal ha medvirket til at han ikke ønsket å fortsette. Andre kolleger igjen oppfatter kritikken mot ham som urimelig og mener han har opptrådt korrekt under en svært tilspisset konflikt.

LES OGSÅ: Kolleger sier de så Øyvind Eikrem brukte omstridt Facebook-konto

LES OGSÅ: Anklager NTNU for forfølgelse

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.