NSOs landsmøte

- NSO vil ta enda mer av studentenes penger, selv om de ikke bruker det de allerede har

NSO brukte ikke opp pengene i 2022, likevel vedtok landsmøtet å gi dem enda mer av studentenes penger. Kritikere mente pengene var bedre brukt for å styrke velferden lokalt.

Ida Lutro mener at pengene trengs mer på lokalt nivå enn i NSO.
Publisert Sist oppdatert

NSOs landsmøtedelegater bestemte at mer av studentenes penger skal gå til Norsk studentorganisasjon. Dette til tross for at de i fjor ikke brukte opp pengene på budsjettet (les mer om diskusjonen rundt dette lengre ned i saken).

I dag ligger driftstilskuddet de får fra samskipnadene via semesteravgiften på 32 kroner per student. I 2022 utgjorde dette 17 081 376 kroner og er med det den største delen av NSOs inntekter. Landsmøtet bestemte at driftstilskuddet skal økes med 1,85 kroner til 33,85 kroner.

Driftstilskuddet ble sist endret i 2013. Da ble det redusert fra 35 kroner til 32 kroner. Driftstilskuddet er altså ikke endret siden den gang og er ikke justert etter prisstigningen som har vært i samfunnet siden da.

Stor motstand

Det var tre forslag som originalt lå på bordet. NSOs ledelse innstilte på å øke tilskuddet justert med prisstigningen i samfunnet, i underkant av to kroner per hode, til 33,85 kroner. Dissensforslag foreslo å holde tilskuddet på samme nivå som i dag, eller å senke det med to kroner, ned til 30 kroner.

Dette ville alternativene bety for NSOs inntekt.

  • 30 kr: 15 900 000
  • 32 kr: 16 960 000
  • 33,85 kr: 17 940 000

Kritikere etterspurte at pengene heller brukes lokalt, da NSO allerede har underforbruk og penger på bok. De som støttet en økning i NSOs tilskudd advarte om at å ikke øke bevilgningen vil medføre kutt i NSOs evne til å utføre sitt oppdrag om å være norske studenters talerør.

Ida Lutro, leder i Velferdstinget vest var en av de som talte finansieringsøkningen midt imot.

- Nå vil NSO ta enda mer av studentenes penger, selv om de ikke bruker det de allerede har. Det kan bety mindre penger til velferdstilbudene. Det er dyrtid og samskipnadene må få mer ut av hver krone. Jeg vil utfordre NSO til å gjøre det samme. I stedet for å komme og be om mer penger, kanskje burde de prioritere litt i sine egne budsjetter, sa hun.

Politiske seiere kommer ikke gratis

NSOs ledelse vedkjente at det på flere budsjettposter har vært underforbruk. Dette forklarte de med forholdene under pandemien. Flere i ledelsen var oppe på talerstolen for å bedre at finansiering til NSO gir merverdi til studentene. Blant dem var NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

Maika Marie Godal Dam mener at finansiering av NSO gir merverdi til studentene.

- NSO går ikke rundt i Norge og plukker penger fra studentens lommer. Politiske seiere som strømstøtte til studenter og elleve måneders studiestøtte kommer ikke gratis, men gir enorm velferdsøkning til studentene. Jeg sier meg for øvrig helt komfortabelt med at de pengene går til NSO og ikke direktørene i samskipnadene, sa NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

Spesielt det siste utsagnet fikk Lutro til å reagere.

- Pengene går ikke til direktørene, de går til oss, studentene. Det går til en rekke velferdstilbud. Det går til at vi skal få billigere psykologitimer. Studentene ser behovet om mer penger der. Studentene ser ikke at NSO trenger mer penger når de går med et enormt overskudd, sa hun.

Iben Alexander Eikrem Nesset ved BI var en av representantene som ville gi mer penger til NSO.

- Vi støtter å øke tilskuddet til NSO, det fordi vi ser verdien av de gjennomslagene de har fått til og arbeidet de legger inn for våre interesser, sa han.

Det ble også flere ganger stilt spørsmål til hvorvidt NSOs pengebruk var forsvarlig, og det ble foreslått å utrede NSOs budsjettposter «kontordrift» og «personalkostnad», fordi disse er NSOs største budsjettposter. Dette forslaget ble stemt ned av landsmøtet.