Arendalsuka

Slik gikk det da ministeren spurte NorGPT om hvem som vinner valget

Arendal: «Hvem vinner høstens valg?» Slik lød minister Sigbjørn Gjelsviks spørsmål til den norske språkmodellen som ble presentert torsdag. Les hvordan det gikk.

Benjamin Kille og Sigbjørn Gjelsvik
Benjamin Kille instruerer stataråd Sigmund Gjelsvik i hvordan han formulerer spørsmål til den norske språkmodellen.
Publisert

Statsråden fra Senterpartiet deltok i presentasjonen av den norske versjonen av ChatGPT da den ble gjenstand for en virtuell avduking.

Ikke overaskende var kunstig intelligens et av Arendalukas gjennomgående temaer denne gangen.

Manglende lovgivning

NTNUs Inga Strümke deltok på et flertall av debattene, torsdag alene var hun til stede på seks. Under debatten som gikk i forkant av presentasjonen av NorGPT ble den rettslige reguleringen av KI et av diskusjonspunktene.

Strümke erklærte at hun var blitt melankolsk da hun kikket gjennom EUs utkast: The AI Act. Hun mente den mislykkes i å fange blant annet språkmodellene slik de er utformet i dag.

En annen paneldeltaker mente imidlertid det er liten grunn til å uroe seg over manglende lovgiving. Christian Bendtsen, partner i Brækhus advokatfirma DA, slo fast at Norge faktisk har lovregulert KI så det holder og ramset opp GDPR, markedsføringsrett, erstatningsrett, databasevern og mer til.

- «Grunnlovende erstatningsrett» adresserer igangsetting av utstyr «med skadevoldende potensiale.» Om man forvolder skade med KI, gravemaskin eller hekseri er i prinsippet likelyding, argumenterte Bendtsen, før han medga at hekseri antakelig ikke forvolder mye skade.

Inga Strümke og Christian Bendtsen
Inga Strümke og Christian Bendtsen.

Stipendiat Aksel Braanen Sterri, som også satt i panelet, var ikke helt med på advokatens noter. Sterri illustrerte sin skepsis med å vise til en taiwansk minister som lagde en KI-versjon av seg selv, som er overlatt oppgaven å melde på sosiale medier, gi intervjuer og mer til.

- Det er vel og bra. Hva om Kina bestemmer seg for å lage 100 kopier av denne avataren, som framfører propaganda for det kinesiske kommunistpartiet, kommenterte han.

I hvilken grad representerer KI noe fundamentalt nytt, som behøver å lovreguleres særskilt? Kommunal- og distriktsminister Gjelsvik tenderer til å mene at dette utgjør en videreføring av en pågående utvikling.

- KI representerer et nytt kapittel i en pågående utvikling, mente Gjelsvik.

Varsom med å love mer penger

I sin presentasjon av NorGPT framholdt NTNU-professor og leder for NorwAI, Jon Atle Gulla, at det ligger noen begrensninger i hvor mange parametre man kan putte inn i NorGPT – rett og slett for at det fordres flere GPU-er - «hestekrefter» i supercomputer Idun, hvor språkmodellen trenes. Ergo: Svaret er mer penger, også her.

Gjelsvik var varsom med å love mer penger på stående fot, men:

- Regjeringen er opptatt av at vi følger med på utviklingen av KI generelt sett – og at vi sørger for å prioritere forskning på området. Jeg kan ikke stå her og love bort penger til konkrete prosjekter, men jeg synes det er spennende å se at norske aktører er så langt framme når det gjelder informasjonsinnhenting med ny teknologi, sa ministeren til Universitetsavisa. 

- NorwAI, som står bak NorGPT, argumenterer med nødvendigheten av å få på plass en språkmodell fundert på norsk språk. Hvor godt slår det argumentet an hos deg og ditt parti?

- Det er jo et godt plassert argument, når det er en statsråd fra Senterpartiet man snakker til, kommenterte Gjelsvik, og lo hjertelig.

- Men seriøst, det er jo et viktig perspektiv. Det sa jeg for så vidt også, at å ha norske aktører som baserer seg på norsk teknologi, og her, norsk språk, er en viktig dimensjon som gjør dette særlig interessant, sa han, etter å ha fått æren av å stille spåkmodellen de første spørsmålene.

Diplomatisk chatbot

På UAs oppfordring spurte Gjelsvik hvem NorGPT tror vil vinne høstens valg. Ministeren fikk først en innføring av postdoktor Benjamin Kille i hvordan man stiller inn modellen for å optimalisere svarene.

NorGPT
NorGPT om høstens kommunevalg i Bergen.

Som UA skrev torsdag, er det en ustriglet versjon som ble presentert for uttesting. De første svarene var nokså snurrige. Kille rådet Gjelsvik til å begrense spørsmålet til «hvem vinner valget i Bergen.»

Første svaret var et motspørsmål: Hvem vinner eller taper? Neste var en irrelevant opplysning om en serie hashtagger relatert til Bergen. Med det tredje svaret hang den seg opp med en serie gjentakelser. Med den fjerde avleverte den et forsøksvis resonnerende asvar, med formuleringer av typen «Bergen behøver en modig og handlekraftig regjering, som gjør byen mer attraktiv, både for innbyggere og næringsliv.»

Et typisk politikersvar, avgitt til en politiker.

- Gjelsvik: Spørsmålet ditt her, om hvem som vinner valget, ble ikke besvart veldig utførlig?

- Jojo, men man kan jo tenke seg at NorGPT forsøker å være litt diplomatisk, det kan jo være klokt i det lange løp, mente ministeren.