Regjeringen endrer kravene til lærerutdanningene: - Det vi har ønsket oss

Universitetene og høyskolene får mer frihet til å forme lærerutdanningene selv. - Endringene er i tråd med ønsket vårt om mer selvråderett, sier instituttleder Ingfrid Thowsen.

Universitetene kan selv få bestemme om tidligere utdanning kan innpasses i lærerutdanningen. - Dette er en mer komplisert endring, det er viktig at utdanningen er relevant, sier instituttleder Ingfrid Thowsen.
Publisert Sist oppdatert

- Over tid har mange gode tiltak for å øke kvaliteten på lærerutdanningene gitt et lappeteppe av krav. Dette har gjort regelverket unødvendig komplisert. Nå rydder vi opp og forenkler.

Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding tirsdag morgen.

Mer handlingsrom

Ingfrid Thowsen, instituttleder ved lærerutdanningen ved NTNU, har selv sittet i rammeplanutvalget som har kommet med flere forslag til hvordan lærerutdanningene kan få større frihet til å utforme utdanningene.

Departementet gir nå mer fleksibilitet i praksisstudiene. Inntil 15 dager praksis i grunnskolelærerutdanningen kan legges til andre relevante praksisarenaer.

- Det var ett av forslagene vi kom med, så det støtter jeg fullt ut, sier Thowsen.

På denne måten kan utdanningen få mer handlingsrom til å gjøre lokale tilpasninger, og samarbeide med andre praksisarenaer som lærere kan ha interesse av å få mer kunnskap om, som museum, kulturskole, idrett, frivillighet og barnevern, forklarer Thowsen.

Kan få godkjent annen utdanning

KD endrer også rammeplanene når det gjelder å få innpasset annen utdanning. Universitetene og høyskolene kan selv vurdere om studenter kan få tidligere utdanning godkjent som en del av grunnskolelærerutdanningene.

- Dette er en mer komplisert endring. Omfanget av hvor mye annen utdanning som skal kunne innpasses vil være vesentlig, og vi må også se på hvordan dette skal kompenseres, sier Thowsen.

Hun forklarer at det er viktig at lærerne faktisk får en utdanning som passer til de klassetrinnene de skal undervise på.

- For en lærer som skal undervise i 1.-7. trinn bruker vi faglitteratur som er rettet mot undervisning på disse trinnene. Det er ikke det samme som hvis du har 30 studiepoeng på et studium innen for eksempel matematikk eller norsk, som ikke er rettet mot undervisning for barn, sier Thowsen.

I tråd med ønsket om selvråderett

KD fjerner også detaljerte krav om at religion, livssyn og etikk skal rammes inn som en egen modul i pedagogikk og elevkunnskapsfaget i grunnskolelærerutdanningene. I pressemeldingen står det at departementet mener organisering i moduler er en unødig detaljert føring på rammeplannivå.

- Vi i rammeplanutvalget mente vi burde vente med denne endringen – vårt mandat var å se på moderate endringer. Det er mange faglige diskusjoner som går inn i dette punktet, sier Thowsen.

Hun mener generelt at endringene KD nå kommer med er i tråd med ønsket fra institusjonene om mer selvråderett.

- Lærerutdanningene har lenge ønsket mer autonomi, så dette er en diskusjon som har pågått lenge før høstens søkertall kom. Men det kan hjelpe på rekrutteringen på landsbasis at det åpnes for større grad av innpassing av annen utdanning i lærerutdanningen, sier Thowsen.

Hun understreker at selv om utdanningen har ønsket mer autonomi, så må man likevel ha noen overordnede retningslinjer som er like.

- Hvis utdanningen er for ulike, så vil det bli vanskelig å bytte mellom læresteder. Vi må ha en lik grunnpakke som gjelder for alle ferdig utdannede lærere, sier Thowsen.

Skal få mer frihet og fleksibilitet

Ved å forenkle rammeplanene for alle lærerutdanningene hevder regjeringen at universitetene og høyskolene skal få mer tillit, samt mer frihet og fleksibilitet.

Målet er at det skal bli enklere å legge til rette for gode og relevante og fleksible utdanninger, som rekrutterer bedre.

- Slik kan de selv utvikle de beste utdanningstilbudene for studentene. Målet er at barnehagebarn og skoleelever skal få de beste lærerne, sier Borten Moe.

– Vi må snu trenden med lave søkertall til lærerutdanningene. Vi trenger alle de gode søkerne vi kan få og vi må gjøre læreryrket attraktivt for enda flere. Et viktig grep er å gjøre det lettere å rekruttere de som har begynt på en annen utdanning. En annen relevant utdanning i tillegg til lærerutdanning kan være veldig nyttig å ha med seg inn i læreryrket, sier Borten Moe i pressemeldingen.