- Jeg føler meg litt som et gissel

Instituttstyret til Institutt for psykologi trekker sin støtte enda en gang om planleggingen av Senter for psykisk helse fortsetter slik det gjør i dag.

Slik skal Senter for psykisk helse se ut når det står klart i 2023.
Slik skal Senter for psykisk helse se ut når det står klart i 2023.
Publisert Sist oppdatert

1Det var høy temperatur på det ekstraordinære instituttstyremøte for Institutt for psykologi (IPS) når styret ble orientert om arbeidet med Senter for psykisk helse torsdag formiddag.

Professor og styremedlem Nina Jakhelln Laugen mener at instituttet ikke lenger føler at de har reell medvirkning i prosessen.
Professor og styremedlem Nina Jakhelln Laugen mener at instituttet ikke lenger føler at de har reell medvirkning i prosessen.

Dette er andre gang flertallet av instituttstyret stiller seg så kritisk til prosjektet at de ikke ønsker å støtte det videre om det ikke skjer endringer. Første gang var i oktober, da instituttstyret trakk støtten til prosessen rundt byggingen av Senter for psykisk helse.

Styremedlem Nina Jakhelln Laugen beskrev situasjonen som en gisselsituasjon, der instituttet ikke lenger føler at de har reell medvirkning i prosessen.

- Jeg følger meg litt som et gissel når det ikke finnes et alternativ. Her er vi nå forpliktet til noen beslutninger som ble tatt for veldig lenge siden, og på et annet grunnlag enn den situasjonen vi står ovenfor i dag.

Ble orientert om mulighetene

Under orienteringen ble instituttstyret presentert flere mulige alternativer for hvilke løsninger som fantes innenfor arealnormen. Dette virket ikke til å berolige styret, som brukte store deler av møtet på å kritisere de rammene for prosjektet som var satt i utgangspunktet, blant annet mangelen på areal for cellekontorer.

Fakta

Senter for psykisk helse

  • NTNUs fagmiljø innen psykologi og psykisk helse og St. Olavs behandlingstilbud innen psykisk helse skal samlokalisert i ett felles senter.
  • Senteret skal ligge på Øya og blir dermed en del av helse- og sosialfagklyngen.
  • Ved NTNU skal Institutt for psykologi og Institutt for psykisk helse inngå i senteret.
  • Senter for psykisk helse inngår som del av NTNU Campussamling.
  • St. Olavs hospital og NTNU er eiere, forvaltere og brukere av bygget.
  • Bygget er planlagt ferdigstilt 2028.

- Her virker det som om NTNUs holdning er at vi bygger uansett. Er det ingen stoppknapp? spurte styremedlem Leif Edward Ottesen Kennair, som i høst framla det første forslaget om å trekke styrets støtte til prosjektet.

Professor og styremedlem i instituttstyret ved IPS Leif Edward Ottesen Kennair har flere ganger tidligere uttalt seg negativt til prosjektet.
Professor og styremedlem i instituttstyret ved IPS Leif Edward Ottesen Kennair har flere ganger tidligere uttalt seg negativt til prosjektet.

Som svar fikk han at beslutningene om rammene i sammenheng med masterplanen til NTNU allerede er satt, og at man ikke kan gjøre noe med disse.

- Det dere må bestemme nå er hva dere vil gjøre med den ramma som er, sa dekan for SU-fakultetet Tina Arntzen Hestbek.

- Kontoret mitt er spesialareal

Styremedlem Leif Edward Ottesen Kennair forklarte flere ganger hva han mener er manglet i planene slik de framstår i dag.

- Vi er avhengige av at vi kan trekke oss inne ett eller annet sted. Den pedagogiske prosessen krever at det er god kontakt mellom studenter og professorer. Det er denne tette oppfølgingen på tomannshånd som fører til at vi får gode studenter.

Når Hestbek presiserte at spesialarealet også er en del av undervisningsmiljøet, som kan brukes til slike formål, kom det protester fra Kennair.

- Kontoret mitt er spesialareal! Psykologer jobber ofte en til en på kontorrom. Vi bygger ikke båt, vi bygger folk.

Mener forrige vedtak ble ignorert

I følge instituttillitsvalgt for psykologutdanningen, Josef Kayri, mener flere av styremedlemmene at forrige vedtak om å trekke sin støtte til prosjektet ble ignorert av NTNU. Dette var også noe som ble tatt opp under møtet av Kayri.

Instituttillitsvalgt for psykologutdanningen, Josef Kayri mener byggeprosjektet burde forkastes eller startes helt på nytt slik at utformingen skjer etter instituttes behov.
Instituttillitsvalgt for psykologutdanningen, Josef Kayri mener byggeprosjektet burde forkastes eller startes helt på nytt slik at utformingen skjer etter instituttes behov.

- Jeg stilte spørsmål ved hvorfor instituttleder etter min mening ikke fulgte styrets vedtak om å trekke støtten. Han svarte da med at dekanen kunne gi ham sparken, men ikke instituttstyret. Er dette en god måte å drifte et institutt på, hvor lederen skal frykte arbeidsstatusen sin når han avgjør om han skal høre på sitt eget instituttstyre? sier Kayri til Universitetsavisa.

- Jeg savner at leder for et institutt jobber for sine egne studenter og ansatte sine interesser, uten at disse interessene overkjøres av overmaktene, fortsetter han.

Instituttleder Magne Arve Flaten forteller at det opprinnelige styrevedtaket i oktober ble fulgt opp i desember for å presisere konsekvensene. På dette styremøtet fikk man et vedtak for at styret fortsatt ville være med å medvirke i prosjektet, og man har dermed jobbet ut i fra dette. Dagens ekstraordinære styremøte var også et resultat av oppfølgingen av tidligere vedtak.

- Min jobb er å sørge for at Institutt for psykologi får det best mulig i Senter for psykisk helse, og dette er noe jeg bruker betydelig tid på. Institutt for psykologi har også en nestleder som bruker mye av sin tid på senteret. Om noen har råd til hvordan denne jobben kan gjøres bedre så er jeg mottakelig for råd, sier Flaten.

Vedtok på nytt å ikke støtte prosjektet slik det fremgår i dag

Instituttleder Magne Arve Flaten at hans jobb er å sørge for at Institutt for psykologi får det best mulig i Senter for psykisk helse.
Instituttleder Magne Arve Flaten at hans jobb er å sørge for at Institutt for psykologi får det best mulig i Senter for psykisk helse.

På tampen av møtet vedtok styret følgende vedtak, med 7 stemmer for og 2 i mot:

«Instituttstyret ved IPS stiller seg i direkte opposisjon til at planleggingen av prosjektet «Senter for Psykisk Helse» fortsetter slik det gjør i dag. Styret ønsker prosjektet stanset frem til det eventuelt blir presentert en plan for hvordan kjerneaktivitetene til instituttet vil ivaretas på en måte som vil tilfredsstille absolutte minstebehov for at det skal kunne driftes på vanlig vis. Dersom prosjektet fortsetter på tross av dette vedtaket, vil det være uten støtte eller samarbeid fra IPS.»

Forslag ble stilt av Josef Kayri, som er instituttillitsvalgt for psykologutdanningen.

- Jeg mener byggeprosjektet burde forkastes eller startes helt på nytt slik at utformingen skjer etter våre behov og ikke etter politiske ønsker over oss, sier han til Universitetsavisa.