campusutvikling

Instituttstyret: Vil ikke flytte inn i Senter for psykisk helse

Instituttstyret ved Institutt for psykologi (IPS) har bestemt seg for å trekke støtten til prosessen med bygging av Senter for psykisk helse.

Publisert Sist oppdatert
Det av Kennair som fremmet forslaget om at IPS ikke lenger skal støtte prosessen med byggingen av Senter for psykisk helse.

Professor og medlemmer i instituttstyre ved IPS, Leif Edward Ottesen Kennair, stilte forslaget på instituttstyremøte på vegne av de ansatte fredag 21. oktober.

- Et universitets to fremste oppgaver er forskning og undervisning. Planene for Senter for psykisk helse gjør det ikke mulig å drive forskning, veiledning og undervisning på en god måte. Det er faglig uforsvarlig å ikke gjøre mine ledere oppmerksomme på at Senter for psykisk helse ikke legger til rette for vår kjerneaktivitet, sier Kennair.

Kennair trekker fram at det er viktig å samle fagmiljøet, og at de ansatte ønsker en nærhet til studentene og til hverandre.

- Det er ikke avklart hvor studentene skal være og de ansatte skal sitte avskilt, og det er en umulig situasjon for studentene og de ansatte.

Instituttillitsvalgt for psykologutdanningen, Josef Kayri, viser også til at det er en svært frustrerende situasjon.

- Vi får ikke nok plass til å drifte undervisning. Det er nemlig kun planlagt èn forelesningssal på flatt plan med plass til 200 stk. for hele instituttet, mens mange av de store emnene har klasser på over 400, sier han.

Adresseavisen har tidligere omtalt saken.

Dragvoll er den beste løsningen

Kayri mener at man ikke vil få en bedre løsning enn Dragvoll.

Kayri forstår ikke hvorfor man ønsker å flytte fra Dragvoll, når det planlagte senteret ikke holder mål.

- Studenter synes nok det er fint at alt er sentralt og på samme sted med moderne bygg. Men jeg har ikke lenger noen tiltro til at vi kommer til å få en bedre løsning enn den vi har på Dragvoll.

Kennair viser også til at Dragvoll er den beste løsningen, og både Kennair og Kayri trekker fram at det også er miljøaspekt.

- Vi skal lage søppel ut av Dragvoll og samtidig bygge et bygg som ikke er funksjonelt. Det er helt forkastelig å rive hele Dragvoll og lage et bygg som ikke fungere. Det er både store samfunnskostnader og det setter et større miljøavtrykk, framholder Kennair.

- Alle andre planer er både dyrere og dårligere. Det er klimakriminalitet å bygge nye bygg for å erstatte bygg med bedre funksjonalitet. Dette blir virkelig planlagt, og ingen har gjort noe med det, legger Kayri til.

Vil sette prosjektet på pause

Fakta

Senter for psykisk helse

  • NTNUs fagmiljø innen psykologi og psykisk helse og St. Olavs behandlingstilbud innen psykisk helse skal samlokalisert i ett felles senter.
  • Senteret skal ligge på Øya og blir dermed en del av helse - og sosialfagklyngen.
  • Ved NTNU skal Institutt for psykologi og og Institutt for psykisk helse inngå i senteret.
  • Senter for psykisk helse inngår som del av NTNU Campussamling.
  • St. Olavs hospital og NTNU er eiere, forvaltere og brukere av bygget.
  • Bygget er planlagt ferdigstilt 2028.

Kennair forteller at studentene og de ansatte ønsker at man pauser prosjektet til man har konkrete løsninger.

- Jeg har mange samtaler med både kollegaer og studenter. Hvis jeg ikke har et kontor, hvor skal jeg forske og veilede? Jeg kommer alene til å legge nesten fullt beslag på et av de få grupperommene som er planlagt med min aktivitet. Man har heller ikke prosjektert eller planlagt hvor man skal undervise. Vi mener dette må på plass før vi kan flytte, sier Kennair.

Kayri frykter at man kommer til å gå tilbake til påtvungen digital undervisning, om man ikke sikrer mer plass til undervisning.

- De som driver med campussamling sier vi skal få plass til forelesninger, ved å benytte «sentrale læringsarenaer», men vi får aldri svar på hvordan det skal se ut. De bruker mange spennende ord, men vi får ikke vite hva vi konkret får, sier Kayri.

Kayri understreker at han mener effektiv arealbruk i campussamlingen generelt blir prioritert over funksjonalitet. Han forteller videre at de har startet en underskriftskampanje som har over 700 signeringer.

- Vi ønsker at Senter for psykisk helse settes på pause til vi har en løsning med tilstrekkelig kapasitet til å kunne fortsette med fysiske undervisninger slik det gjøres i dag og at de ansatte får faste kontorplasser. Dersom forelesninger skal foregå et annet sted enn i Senter for psykisk helse, ønsker vi en konkret plan for dette. Alternativt ønsker vi at NTNU trekker seg fra prosjektet og finner en annen løsning, står det i oppropet.

Universitetsavisa har prøvd å komme i kontakt med prosjektleder for Senter for psykisk helse, Jostein Arve Grytdal, uten å lykkes.