Utveksling

Et intervju i Oslo står mellom henne og drømmen om et semester i San Diego

Planen om å ta et semester i USA ligger an til å ryke for 93 NTNU-studenter. Årsaken er at den amerikanske ambassaden kjører på halv maskin som følge av pandemien og ikke har kapasitet til å prioritere studenter i visum-køen.

Ingvild Johnsen skulle etter planen bytte ut Trondheim med San Diego til høsten, men selv om USA har åpnet grensene er det ikke bare enkelt å komme seg inn i USA.
Ingvild Johnsen skulle etter planen bytte ut Trondheim med San Diego til høsten, men selv om USA har åpnet grensene er det ikke bare enkelt å komme seg inn i USA.
Publisert

- Det har ikke vært noen hjelp å få. Jeg synes det er for dårlig.

Ingvild Johnsen sitter i solen på NTNU Dragvoll hvor hun nettopp har gjennomført to av tre studieår på veien mot en bachelorgrad i statsvitenskap. Til høsten skal hun etter planen bytte ut regn og kulde i Trondheim med sol og finvær for et halvårs opphold ved San Diego State University. Men nå ser det ut som om den planen blir vanskelig å gjennomføre.

- Jeg visste jo at det kunne bli utfordringer knyttet til korona-pandemien, men jeg trodde det ville være innreisen til USA som i så fall ville være problemet. Jeg hadde aldri sett for meg at det var visum-intervjuet i Oslo som skulle stoppe meg.

Studieplassen er sikret, vaksiner er satt og alle nødvendige forsikringer er ordnet, men det hjelper lite når en ikke har visum.

Fikk beskjed om å fly til Island for egen regning og søke derfra

I likhet med alle andre som skal være der lengre enn tre måneder må også studenter på utveksling gjennom et visumintervju ved ambassaden i Oslo før de får visum til USA. Men pandemien gjør at ambassaden kjører for halv maskin og må prioritere hardt. Johnsen har riktignok fått time til intervju, men det er først i slutten av januar - én måned etter at oppholdet etter planen skal være avsluttet.

Totalt er det per nå 93 studenter ved NTNU som er registrert med aktiv søknad om utveksling til USA.

- Det verste med det er jo at det er så usikkert. Vi har fått beskjed av NTNU om at vi kan søke nødvisum, men det kan vi ikke gjøre før 30 dager før avreise og det er usikkert. Den andre muligheten internasjonal seksjon skisserte var å reise til Island for egen regning for så å søke visum derfra, men det er også veldig usikkert, sier den kommende statsviteren.

- Vi er nettopp ferdige med en hektisk eksamensperiode og skulle etter planen bruke denne måneden på å lade opp. I stedet blir det bare usikkerhet og stress.

For mens studentene vurderer mulighetene sine og krysser fingrene for en løsning blir flybillettene dyrere og de tilgjengelige bo-alternativene på USAs sydlige vestkyst færre. Det å skulle legge store summer i reise og overnatting er uaktuelt all den tid sjansen for at det ikke blir noe av er så stor.

Departementet tvil ikke blande seg inn

- Det som er så surt er at vi jevnlig får e-poster fra universitetet hvor de ønsker oss velkomne og hvor de for eksempel tilbyr oss gratis vaksine med en gang vi kommer om vi ikke får ordnet det før avreise. I tillegg har jo USA åpnet grensene for studenter. Så da er det surt at det bare er det intervjuet det står på.

Johnsen mener både NTNU og departementet burde legge mer press på ambassaden for å få studentene lengre frem i køen. Hva sier du til det, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo?

- Vi ønsker at flere studenter griper muligheten til å reise ut. Kunnskapsdepartetmentet har imidlertid ingen rolle i amerikanske myndigheters behandling av visumsøknader. Spørsmål om dette må følgelig rettes til amerikanske myndigheter.

NTNU: - Uforutsigbare forhold utenfor vår kontroll

Ved NTNU opplyser seksjonsleder for Internasjonal seksjon, Anja Linge Valberg, at de har vært i kontakt med den amerikanske ambassaden om situasjonen, men at det ikke har ført frem.

- Å reise på utveksling mens pandemien pågår er ikke uten utfordringer. Vi har fulgt Kunnskapsdepartementets anmodning om å holde mulighetene for utveksling åpne for studentene, og å ikke ta tidlige beslutninger som begrenser studentenes muligheter, sier seksjonslederen.

- Det å holde mulighetene for utveksling åpne medfører at alle i sektoren må forholde seg til uforutsigbare forhold som dessverre er utenfor både NTNUs og studentenes kontroll, inkludert forhold knyttet til visumprosesser.

Valberg forteller at norske studenter ikke er alene om å oppleve utfordringer knyttet til visum og innreise.

- NTNU har vært i kontakt med andre universitet for å se hvordan de håndterer situasjonen, og vi har videreformidlet de rådene vi har fått derfra til studentene, sier Valberg.

I tillegg har NTNU ifølge seksjonslederen holdt studentene løpende orientert om situasjonen knyttet til visumsøknader og den amerikanske ambassaden i Oslo.

Plan B

- Det har vært vanskelig å sikre studentene gjennomførbarhet tilsvarende en normalsituasjon, og NTNU-studentene som søker utveksling har derfor blitt veiledet til å legge en plan B om studier ved NTNU i tilfelle kansellering av utvekslingsoppholdet.

For Johnsens del er også plan B å bli i Trondheim og heller ta utvekslingen i forbindelse med mastergraden, men det er likevel et skudd for baugen å ikke få dratt til høsten.

- Pandemien har preget studiene våre de siste årene, og jeg hadde gledet meg veldig til å dra. Vi er en venninnegjeng på fem som tenkte å leie hus sammen i San Diego, men nå går vi i usikkerheten, sier hun.

Ambassaden: - Redusert kapasitet

Den amerikanske ambassaden i Oslo bekrefter at de som følge av pandemien har måttet redusere sitt tilbud for publikum. De nevner avstandskrav på venterom og ekstra rengjøring som to av årsakene til at de nå er åpne for færre intervjuer enn normalt.

- Disse tiltakene har midlertidig redusert kapasiteten til å gjennomføre visa-intervjuer, noe som har ført til at vi har måttet prioritere de tilfellene som haster og er virksomhetskritiske, sier Selim Ariturk ved den amerikanske ambassaden.

Han forteller at de kommer til å fortsette å øke kapasiteten gjennom juli og august så lenge forholdene tillater det, men at studenter på utveksling er et stykke ned på prioriteringslisten.

- Gjennom hele pandemien har våre ambassader og konsulater prioritert amerikanske statsborgere, i tillegg til blant annet personer som skal inn i USA for å bistå i bekjempelsen av pandemien. I tillegg prioriteres også tilfeller av humanitær art og nasjonal sikkerhet foran studenter og midlertidig arbeidskraft, sier Ariturk.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.