Svenske universiteter kutter all kontakt med russiske og hviterussiske institusjoner

Den svenske regjeringen ber landets universiteter og høgskoler om å bryte all kontakt med forskningsinstitusjoner og høyere statlige læresteder i de to landene.

Sveriges utanningsminister Anna Ekström under onsdagens pressekonferanse.
Publisert Sist oppdatert

Dette kom fram under en pressekonferanse som utdanningsminister Anna Ekström holdt onsdag ettermiddag. Til stede på pressekonferansen var også Hans Adolfsson, nestleder for SUHF, det svenske Universitets- og høgskolerådet og Sven Stafström, direktør for Vätenskapsrådet, Sveriges Forskningsråd.

Ved siden av å kutte all kontakt umiddelbart, er budskapet at ingen nye kontakter skal inngås inntil videre, var beskjeden fra ministeren.

- Universiteter, høyskoler og forskningsfinansører har en viktig rolle i å stå opp for kunnskap, akademisk frihet, demokrati og menneskeretter, sa Ekström.

Hun poengterte at det også er viktig å vise solidaritet med studenter og forskere i Ukraina. Statsråden betonte videre at det fins mange kontakter på individnivå innen pågående samarbeidsprosjekter innen forskning og utdanning mellom disse nasjonene.

- Mange akademikere i Russland har åpent kritisert den russiske framferden i Ukraina, og det er viktig at den enkelte russiske og hviterussiske forsker ikke sidestilles med sine respektive lands myndigheter, sa Ekström.

Derfor er det viktig at pågående kontakter forsker-til-forsker skjer på en måte som er passende ut fra nasjonal og europeisk politisk stillingstagende. Det er også viktig for læresetene å ta i betraktning de sikkerhetspolitiske aspektene her. Sverige skal ikke ha utdannings- og forskningssamarbeid som tjener den russiske statsledelsen, sa Anna Ekström.