universitetet i sørøst-norge

Ber om nasjonal stipendordning for studenter fra Iran

Iranske studenter ved USN har problemer med å få overført penger fra hjemlandet, og sliter dermed med å oppfylle kravene fra UDI. Rektor Petter Aasen ber KD om å innføre stipendordning. 

Petter Aasen, rektor Universitetet i Sørøst-Norge, sier studenter fra Iran er i en vanskelig situasjon.
Publisert

Utenriksdirektoratet stiller krav til at studenter fra utenfor EØS må ha 137.907 kroner på konto per år de studerer i Norge. Dette er for å vise at de har penger til livsopphold. 

Fakta

Krav fra UDI

*Personer fra land utenfor EØS må vise til at de har nok penger å leve for i perioden de skal studere i Norge

* Dette utgjør 137.907 kroner i året for hele skoleåret

* Summen kan være studielån, stipend, penger på konto i norsk bank eller penger på studiestedets depositumskonto.

Kilde: UDI

Men ifølge rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge er det vanskelig for iranske studenter å få overført penger fra Iran.

- De er i en vanskelig situasjon. Det er problematisk å få overført penger fra Iran, på grunn av boikotten av landet, sier Aasen.

Universitetet har mottatt et brev fra iranske studenter og phd-er. Det er i dag 110 masterstudenter og 20 doktorgradsstipendiater ved USN. 

- De forteller at noen av dem har problemer med å fullføre studiet på grunn av dette kravet, sier han.

Problemer andre året i Norge

Ifølge UDIs nettsider er det mulig å isteden levere dokumentasjon på at man har disse pengene på bankkonto i Iran.

- Men det andre året masterstudentene våre tilbringer i Norge, er de nødt til å ha pengene på konto. Så det er da de virkelige problemene oppstår, og mange av våre studenter må bruke en vesentlig del av tiden sin på inntektsgivende arbeid, sier Aasen.

Aasen har derfor bedt Kunnskapsdepartementet om å innføre en stipendordning for iranske studenter. KD har svart at de ikke vil innføre en slik ordning. 

I brevet fra KD står det at de har forståelse for at masterstudenter og stipendiater fra Iran kan ha det utfordrende, også økonomisk, som følge av situasjonen i Iran og de ulike sanksjonene rettet mot landet. Men at KD likevel vurderer at det ikke er grunnlag for å opprette en egen nasjonal stipendordning for denne gruppen. KD kommenterer også at det til enhver tid vil være personer også fra andre land med økonomiske utfordringer i hjemlandet.

- Vi tar svaret til etterretning, nå har vi iallfall sagt ifra til myndighetene om problemet. Vi skal ha et nytt møte om saken med studentene. Vi prøver å støtte dem, men kan ikke garantere for disse pengene for livsopphold for dem, sier Aasen.

Aksjoner etter drap i Iran

Han forteller at han har tett kontakt med de iranske studentene ved USN.

- Etter at iranske Mahsa Amini døde etter å ha blitt arrestert i Iran, samlet mange av våre studenter seg til protester. USN støttet disse aksjonene blant studentene, som er opposisjonelle til styringssettet i hjemlandet, sier Aasen. 

Universiteter skal være forsiktige med informasjonsutvekslingen med  personer fra Iran på en del områder, på grunn av eksportkontrolloven. 

- Det er vi fullt klar over. Men disse studentene føler seg mistenkeliggjort, og så får de disse økonomiske problemene i tillegg, sier Aasen. 

Han tilføyer også at mange av disse studentene fra Iran nå trolig vil forsvinne, på grunn av innføringen av skolepenger.

- Men vi ønsker å ta vare på de vi har her i dag, sier Aasen. 

NTNU: problemer med overføringer

Gunnar Bergseth, fungerende avdelingsleder ved internasjonal seksjon ved NTNU, sier man også der har lagt merke til at iranske studenter har problemer med å overføre penger fra Iran til norsk konto. 

- Vi har endel studenter fra Iran som sliter med å få overført penger fra Iran til Norge, det er et problem som er knyttet til banksystemet i Iran, sier Bergseth.

Han understreker at seksjonen ikke har oversikt over hvordan de iranske studentene løser dette.

- Det er opp til studenten å tilfredsstille UDIs krav, og vi har ikke detaljert informasjon om hvordan de løser dette. Vi kan ikke se at vi har fått mange henvendelser fra iranske studenter angående dette, sier Bergseth.

Har ikke sett behov for å endre kravene

Christiane Heffermehl Lange, leder i Opphold i UDI, sier at de gjør unntak for studenter fra Iran når de søker om studietillatelse for første gang, da holder det at de kan dokumentere at de har nok penger på konto i Iran til å leve for i Norge. Dette gjelder ikke for andre studenter, som må overføre penger til studiestedets depositumskonto i Norge.

Men Heffermehl Lange bekrefter at ved søknad om fornyelse av studietillatelse må alle utenlandske søkere dokumentere at de har nok penger å leve for med midler på egen konto i Norge, eller eventuelt inntekt fra deltidsarbeid. Dette vil altså gjelde når iranske studenter søker om å ta det andre studieåret sitt i Norge.

- Etter vår erfaring klarer også iranske studenter ved fornyelser av studietillatelse å vise at de har tilstrekkelig midler å leve for i Norge, enten ved penger på egen konto, gjennom deltidsarbeid eller ved en kombinasjon. Vi har derfor ikke sett noe behov for å endre kravene for iranske studenter ved søknad om fornyelser, sier Heffermehl Lange.

 UDI innførte samme type unntak i 2022 for studenter fra Russland. Også for dem holder det å dokumentere penger på egen konto i hjemlandet første gang de søker om studietillatelse. Men ved fornyelse må også disse studentene dokumentere penger på egen konto i Norge.

- Ettersom dette unntaket først ble innført i 2022, har vi foreløpig ikke nok erfaring til å kunne vurdere om dette er et problem for russiske studenter.