Ny likestillings- og mangfoldsrådgiver

- NTNU skal bli et mer inkluderende og mangfoldig universitet i 2030

Janet Rautio Øverland mener ikke er nødvendig å være kvinne for å jobbe med likestilling.

Janet Rautio Øverland opplevde det som svært sterkt å jobbe og bo i Somalia.
Publisert

I mai fikk NTNU en ny likestillings- og mangfoldsrådgiver. Nå jobber hun ifølge en artikkel publisert på Innsida 03.06 med et nytt utvalg om akkuratt denne tematikken. Med det sender hun også ut en utfordring til alle i organisasjonen om hva slags tiltak NTNU trenger for å løfte seg med tanke på likestilling og mangfold.

- Det er allerede på plass mange gode tiltak for likestilling og det er mange som vil bidra til å utvikle universitet vårt. Vi ønsker imidlertid å løfte mangfoldet mer. Det viktigste for meg nå er at vi kommer i gang med en dialog og at vi setter oss mål sammen. Jeg ønsker å være ambisiøs og legge lista høyt, men det er viktig at alle tiltak skjer i samarbeid med ledelsen. Vi må også se på hvilke faktiske behov som eksisterer blant våre ansatte og studenter, forteller Øverland ifølge posten på Innsida.

Hun har med det følgende programerklæring:

- Vi skal bli et mer inkluderende og mangfoldig universitet i 2030.

Øverland sier at selv om likestilling og mangfold er relatert, er det likevel ikke synonymt.

Stort sett kvinner som søkte stillingen

- Likestilling innebærer at begge kjønn skal være likt representert i alle ledd i organisasjonen. Mangfold kan også inkludere likestilling, men innbærer at NTNU skal representere den verden vi er en del av, og at alle skal kjenne tilhørighet uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning, funksjonsevne, alder og religion. De som jobber og studerer ved NTNU skal kjenne på tilhørighet, trygghet og utvikling.

Til stillingen hun nå besitter var det 40 søkere, hvorav 32 var kvinner. Men hun synes det ikke skal være noen selvfølge at det er en kvinne som må besitte en slik posisjon.

- Nei, det syns jeg ikke. Det har nok tradisjonelt vært slik at flere kvinner enn menn har engasjert seg innenfor dette feltet og ofte har opplevd større grad av diskriminering basert på kjønn, så det forklarer kanskje skjevheten i søkermassen. Jeg håper og tror at vi vil få flere menn innen dette fagfeltet etter hvert, sier Øverland.

Viktig at de med høyere stillinger er bevisst sin makt

Øverland sier at rollen hennes ikke vil være en ombudsrolle, men at hun fortsatt ønsker å være tilgjengelig for innspill og håper folk vil ta kontakt. Det er ikke sikkert alle vil merke at hun er der, men hun er opptatt av at alle har mulighet til å bidra. Samtidig sier hun det er viktig å løfte noe av ansvaret oppover.

- Det er viktig at de med høyere stillinger er bevisst sin makt og innflytelse. De må bidra til å gjøre andre gode og anerkjenne mulighetene de har til å løfte fram noen som kanskje ikke kommer inn døra til intervjuer en gang.

Jobbet i mange ulike land og stillinger

Den nye rådgiveren har en stor og variert bakgrunn. Før hun kom til NTNU var hun fylkesaksjonsleder for Tv-aksjonen i Trøndelag. Hun har en utdanningsbakgrunn som inkluderer statsvitenskap ved Universitet i Oslo og har en master i fredsbygging fra universitetet i York.

- I forbindelse med masteren gjennomførte jeg feltarbeid i Somalia der jeg skrev oppgaven Carrying the future on their backs. Gender and power in conflict resolution in Puntland. Å bo i Somalia og jobbe med likestilling var den sterkeste erfaringen jeg har hatt så langt, sier hun.

Hun forteller at hun opplevde at folket der har en utrolig overlevelsesevne og er ressurssterke i kaos og skulle ønske flere kunne se forbi fordommene som ofte eksisterer om landet. I tillegg har hun også jobbet med internasjonale prosjekter i Rwanda og Irak hos Human-Etisk Forbund for å sette fokus på kjønnsbasert vold i media. Hun har også gjort seg mange andre erfaringer.

- Jeg har jobbet ved Nobels Fredssenter, snakket med fredsprisvinnere og ledet mange ulike mennesker. Jeg har jobbet ved Mental Helse og sett hvordan underdogs kan kjempe seg opp og frem og hvor viktig det er med åpenhet rundt psykisk helse.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.