Slik vil Støre-regjeringen endre UH-sektoren

Den påtroppende regjeringen presenterte ny regjeringsplattform onsdag.

- Felleskap er fortellingen om Norge, og om hvordan sterke felleskap gjorde det mulig for enkeltindivid og grupper å oppnå store resultater. Det er et bolverk mot polarisering, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTNUs ledere, som er samlet på Oppdal.
Publisert Sist oppdatert

Etter hektiske uker på Hurdal er Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå enige om en felles plattform for de neste fire årene.

I Hurdalsplattformen skriver den påtroppende regjeringen at de vil gjennomføre en storsatsning på utdanning i hele landet ved å:

 • Stille krav til universiteter og høyskoler om regionalt nærvær.
 • Gå gjennom finansieringssystemet for å fremme samfunnsoppdraget, ivareta desentralisert struktur og bidrar til økt kvalitet.
 • Øke basisfinansieringen, samt kompensere merkostnader hos flercampus-institusjoner.
 • Gjennomgå sentraliserende kvalitets- og akkrediteringskrav.
 • Utrede lovfesting om at nedlegging av studiesteder ikke kan avgjøres av institusjonens styre alene, men behandles av Stortinget.
 • Legge frem en stortingsmelding om profesjonsutdanningene.
 • Lansere reform for desentralisert utdanning over hele landet.
 • Gi kommuner og helseforetak plikt til å stille med praksisplasser.
 • Gjenopprette høyskolen på Nesna.

Videre vil de styrke norsk forskning gjennom å:

 • Trappe opp antall studieplasser.
 • Sette igang en reell avbyråkratisering i høyere utdanning.
 • Bedre kjønnsbalansen og stramme inn regelverket for midlertidige ansettelser.
 • Legge frem prioriteringsliste for nybygg og investeringer som del av ny langtidsplan.
 • Løfte det norske språk i utdanning og forskning.
 • Videreføre treprosentmålet i forskningspolitikken, samt legge en strategi for at forskning og utvikling i i næringslivet skal utgjøre to prosent av BNP innen 2030.
 • Utvide satsningen på utmerkede forsknings- og utdanningsmiljø, samt etablere nye forskningsmiljø i internasjonal toppklasse knyttet til næringsklynger.
 • Øke forskningsandelen i departementene og sikre samordning i politikken.
 • Sørge for at offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig.
 • Utvikle Norges samarbeid med Europa.

Når det gjelder studentvelferd ønsker den nye regjeringen å:

 • Innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år.
 • Styrke det psykiske helsetilbudet for studenter.
 • Trappe opp studentboligbyggingen. Målet er 3000 bygde boliger per år.
 • Gjennomgå studiefinansieringen for å legge bedre til rette for hel- og deltidsstudenter, samt sikre at reisestipendet ivaretar lik rett til utdanning over hele landet.

Her kan du lese hele plattformen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.