Går fra NTNU-styret til toppen i studentpolitikken: - UH-sektoren kan være et sirkus

Jørgen Valseth har vært en av studentenes representanter i NTNU-styret. Nå skal han kjempe norske studenters sak i Norsk studentorganisasjon.

Styremøte 250122 Jørgen Valseth
Styremøte 250122 Jørgen Valseth
Publisert

Det siste året har Jørgen Valseth vært studentenes representant i NTNU-styret og da også hatt en stilling i Studenttingets ledergruppe, som studentenes styremedlemmer får tilbud om. Nå er han ferdig både som styrerepresentant og NTNU-student.

Men Indøk-studenten har ikke fått nok av universitetssektoren enda. Nå går han til topps i studentpolitikken, som fag- og læringsmiljøplitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon.

- Jeg hadde egentlig en jobb jeg skulle begynne på i Oslo før jeg ble valgt inn i NSO. Samtidig har det siste året i NTNU-styret og med Studenttinget vært så utrolig spennende og givende på sikt og gjort at jeg har lyst til å drive med mer politisk arbeid på sikt, sier han.

Skuffende innsats på studenter

Valseth forteller at det spesielt har vært interessant å være i universitets- og høyskole(UH)-sektoren.

- Det er spennende i å være med i det sirkuset sektoren kan være. Spesielt nå, det er mange viktige politiske prioriteringer som gjøres, prioriteringer som man ikke nødvendigvis alltid er helt enig i. Det er en viss uforutsigbarhet og en del endringer som man ikke ser komme nå. Det gjør rammeforholdene mer usikre for alle institusjonene, sier han.

For Valseth har spesielt innsatsen på studenter vært skuffende.

- Det er en stund nå at man ikke har prioritert studentene like mye som man skulle ønske eller håpe.

Han sier økonomien har vært og kommer til å bli viktig.

- NSO har jobbet hardt for å få studiestøtten 1,5 grunnbeløpet i folketrygden. Nå har regjeringen sagt at det ikke er noe som skjer foreløpig. Samtidig ser vi at studenter på Nesna får økonomisk hjelp. Jeg tenker det ikke er uproblematisk at studenter skal forskjellsbehandles basert på geografi på den måten, sier Valseth.

Han sier det også er en rekke saker som kommer til å være viktige for studentene.

- I tillegg kommer for eksempel revisjon av UH-loven, tosensorordningen og hva som skjer med finansieringssystemet. En ting som også er spesielt viktig på mitt felt, det fag- og læringspolitiske, er å få lovfestet læringsmiljø på samme måte som man har et lovfestet arbeidsmiljø. Det ble forsøkt tatt opp på Stortinget nylig, men falt. Likevel er det noe som er viktig å jobbe videre med.

Dette blir Valseths kollegaer i NSOs arbeidsutvalg: Fremst i bildet: Maika Marie Godal Dam, leder. Bak fra venstre: Nestleder: Simen Oftedahl, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Jørgen Valseth, fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Ina Marie Finnerud, internasjonalt ansvarlig: Bjørn Olav Østeby og velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig: Maya-Katrin Skjeldal.
Dette blir Valseths kollegaer i NSOs arbeidsutvalg: Fremst i bildet: Maika Marie Godal Dam, leder. Bak fra venstre: Nestleder: Simen Oftedahl, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Jørgen Valseth, fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Ina Marie Finnerud, internasjonalt ansvarlig: Bjørn Olav Østeby og velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig: Maya-Katrin Skjeldal.

Kritiserte NTNU for dårlig universell utforming

En ting han sa som en hjertesak da han stilte til sitt nye verv i NSO er universell utforming. Da kritiserte han eget universitet for å være for dårlig på det.

- Jeg fikk først øynene oppe for det da jeg leste artikkelen i Universitetsavisa om Walk of Shame der folk fikk teste hvordan det er for rullestolbrukere å dra rundt på campus. Der så man veldig klart at det er veldig mange løsninger som er for dårlige og at NTNU har vært for bakpå. Det er noe jeg tok opp i styret og som vi fikk en mer langsiktig plan på, men det er et stort arbeid. Det er mye etterslep, spesielt på de store universitetene med mye gamle bygg, forteller Valseth.

Han sier campus har blitt den største og viktigste saken i hans styreperiode, med runder av nedskalering. Som han og hans med-studentrepresentant Amalie Farestvedt sa tidligere er det skuffende at en del av klimatiltakene har forsvunnet ut.

- NTNU har et stort samfunnsansvar når det kommer til klima og bærekraft. Det er noe styret har vært veldig opptatt av. Derfor er det synd at det virker som planen om å gjøre Gløshaugen til nullutslippscampus nå er død. Så har vi også prøvd å jobbe for at frivilligheten prioriteres, det er kanskje noe som ikke helt er reflektert i planen som den ligger nå, sier han.

- Kan bli spenning mellom studenter og ansatte

Valseth forteller at han tar med seg noen viktige lærdommer fra styret videre.

- En ting jeg lærte veldig tidlig er at det kan bli litt spenning mellom studenter og ansatte, selv om vi egentlig har de samme målene. Det kan bli litt krangling og vi har litt ulike perspektiver, jeg tror studenter ofte glemmer å tenke på hvordan tingene vi ønsker oss kan påvirke fleksibiliteten til de ansatte. Samtidig har nok ansatte litt sin egen måte å gjøre ting på. Men jeg tror at spesielt nå ser man at det er mye vi har felles og at det er viktig at vi klarer å samarbeide godt, sier Valseth.

Han forteller at årevis i studentdemokratiet også har lært han mye, blant annet om hvor viktig det er at man har et fungerende et.

- For mange studenter er det nok mye som er usynlig, men jeg tror de hadde merket det om det ikke var der. Det er mye som gjøres i bakgrunn og i kulissene. Det kan være både nasjonalt i NSO, i studentdemokratiene og lokalt på instituttene, der man jobber for det grupperommet eller den leseplassen. På NTNU har vi veldig godt studentdemokrati på alle nivåer og man er flink til å lytte på studentne. Vi får mange gjennomslag, forteller han.

Valseth har flere år bak seg i NTNUs studentdemokrati. Her er han sammen med årets NTNU-delegasjon til NSO-landsmøtet.
Valseth har flere år bak seg i NTNUs studentdemokrati. Her er han sammen med årets NTNU-delegasjon til NSO-landsmøtet.

NTNU godt representert i NSO nå

Han anerkjenner at NTNU nok ikke har vært det universitetet som har vært tydeligst inne i NSO de siste par årene og at det nok kan oppleves som en distanse mellom Norges største universitet og Oslo.

- Nå har vi folk inn i arbeidsutvalget, sentralstyret, valgkomiteen og flere folk inn i andre komiteer. Vi er godt inne i NSO nå og skal sørge for at NTNUs perspektiv også er tydelig med i den nasjonale studentpolitikken.

Når han nå vender nesa mot Oslo synes han det er trist å reise fra studiebyen sin.

- Det er vemodig å være ferdig. Jeg har hatt en veldig god studietid. Som styremedlem må jeg vel kanskje si at det er Norges beste universitet, men det mener jeg oppriktig også, forteller Valseth.

Men om han kommer tilbake?

- Tja, aldri si aldri. Hadde jo vært kult å for eksempel komme tilbake som eksternt styremedlem en gang, sier han og ler.