Ytring

Vi på NTNU må tørre å snakke om våre verdier, Anne Borg

- Å vise omtanke for andre synes for noen å være glemt når helga kommer. Det er kanskje et fåtall som ødelegger for de mange, men NTNU har likevel et stort ansvar for å vise de få hva våre verdier konkret betyr.

Publisert Sist oppdatert

Selv om representanter fra politiet, Trondheim kommune, NTNU, Sit, studentene og Møllenberg & Rosenborg velforening møttes forrige uke for å diskutere utfordringene endte vi med nok en bråk- og fyllehelg. Denne uka kaller kommunedirektør Wolden inn utleierne til krisemøte.

Jeg er stolt av å jobbe på NTNU hvor vi har en visjon om kunnskap for en bedre verden. Våre verdier er uttrykt i form av fire stikkord: Kreativ, Kritisk, Konstruktiv og sist men ikke minst Respektfull. Vi skriver videre på vår hjemmeside at alle ansatte og studenter har et ansvar for å bidra til et arbeids- og studiemiljø preget av respekt og omtanke. Å vise omtanke for andre synes for noen å være glemt når helga kommer. Det er kanskje et fåtall som ødelegger for de mange, men NTNU har likevel et stort ansvar for å vise de få hva våre verdier konkret betyr.

Det er ingen kvikkfiks her. Men NTNU må utfordre oss selv og våre studenter på våre verdier. Vi tenger en NTNU-rektor som med tydelig stemme løfter fram våre verdier, hvilke forventinger vi har til oss selv, og våre studenter. Mange kjenner nok strofen fra UKErevyen 1929 som lyder: «La'kke byen få ro, men la den få merke den er en studenterby. Og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram», og om kort tid er det UKE igjen. Øl og dram hører nok med, og jeg tror hele byen er glad for at Trondheim er en studenterby. Men for at alle også i tiden som kommer skal være glade for å ha studentene i byen vår, har vi en vei å gå med hensyn på å få alle studenter til å vise respekt og omtanke for hverandre og for de som bor her.

Jeg oppfordrer derfor NTNU-rektor, Anne Borg, til å komme på banen og være tydelig på våre verdier, og hva det konkret betyr. I tillegg til å delta i det offentlige ordskifte, oppfordrer jeg henne til å starte en verdidebatt i møte med våre studenter. Linjeforeningene sørger for kontinuiteten mellom de ulike studentkullene og må utfordres på sitt verdigrunnlag. Verdidebatten hører også hjemme i de råd og utvalg hvor studentene våre er representert. Og ikke minst må vi ansatte diskutere verdier i de daglige møtene vi har med våre studenter.

Studentene NTNU utdanner blir morgendagens ledere og premissgivere. Vi må gi dem ballast for å kunne være med på å skape en bedre verden. Mange unge argumenterer for at vi som er foreldregenerasjonen tenker for mye på oss selv og er i ferd med å «trekke opp stigen etter oss». De utfordrer oss på rettferdighet mellom generasjoner, rike og fattige land osv. Her har de unge mange poeng, men vi må også utfordre de unge på deres egne verdier og holdninger. På NTNU trenger vi verdidebatter enten det gjelder de «store» spørsmålene som miljø og rettferdighet, hvordan vi oppfører oss mot hverandre, eller hvordan vi oppfører oss ovenfor naboen i vårt eget bymiljø. Vi kan ikke ha ett verdisyn for hvordan vi skal «redde verden», og et helt annet verdisyn når forelesningstimene er over.

Innlegget var opprinnelig på trykk i Adressa.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.