Klimarealistene og NTNU-universitetslektor i konflikt om lærebok

Klimarealistene krever boka til Ronny Kjelsberg trukket tilbake på grunn av «betydelige feil og mangler». Kjelsberg advarer mot faren med trakassering fra uvitenskapelige miljø.

Universitetslektor Ronny Kjelsberg har har pådratt seg misnøye fra organisasjonen Klimarealistene.
Publisert

Klassekampen kunne nylig melde at organisasjonen Klimarealistene krevde en lærebok skrevet av universitetslektor ved NTNU, Ronny Kjelsberg, trukket.

Boka «Teknologi og vitenskap» er en introduksjon til arbeidsmetodene i ingeniørfaget, og i et kapitlene drøfter Kjelsberg også temaet «klima og miljø». Klimarealistene hevdet at boka burde trekkes tilbake på grunn av «betydelige feil og mangler».

- Det er en utfordring generelt, at denne typen organsisasjoner som liker å kle seg i en falsk vitenskapelighet går etter forskere og prøver å trakassere for å stoppe oss fra å ytre oss offentlig. Dette har du flere eksempler på tidligere også, ulike konspirasjonsmiljø går etter ulike fagmiljø, forteller Ronny Kjelsberg til Universitetsavisa.

Klimarealistenes innvending mot Kjelsbergs bok går på omtale av de avdøde amerikanske fysikerne Fred Seitz og Fred Singer. Kjelsberg omtaler disse forskerne som eksempler på klimafornektere med tvilsom forskningsetisk praksis. I tillegg brukes de som eksempler på forskere sponset av næringslivet for å skape tvil rundt klimaforskning. Klimarealistene mener omtalen er «sjikanøs». Hverken forlaget eller Kjelsberg har noe plan om å endre kapittelet Klimarealistene har innvendinger mot.

- Smykker seg med vitenskapelighet og titler

Han påpeker at medisinske miljø under pandemien i verste fall kunne få trusler fra vaksinemotstandere. Klima er det da også det andre store emnet der dette er spesielt vanlig, mener han.

- De smykker seg med vitenskapelighet og titler. For eksempel at Ivar Giæver som vant en nobelpris er med i det vitenskapelige rådet deres. Han var på forskningsfronten på superledere for femti år siden. Det er omtrent like relevant for dagens klimadebatt som at jeg var Stormester i Fantometklubben for 30 år siden. Jeg er ikke klimaforsker selv, men forholder meg til det eksperter på feltet sier og videreformidler det til studentene, sier Kjelsberg.

Kjelsberg sier han både har hørt om trakassering fra kolleger på klimafeltet spesielt og at det er noe som er dokumentert flere steder tidligere.

- Det har vært en sammenflyt av ulike miljø som har kommet sammen under pandemien. Klassiske grupper på ytre høyre går inn i miljø for å fiske støtte blant ulike alternative miljø og konspirasjonsmiljø. Det finnes miljø på ytre venstre også der man ser en spredning av russisk propaganda. Men først og fremst er det innenfor medisin og klima. Heldigvis har disse gruppene lite politisk gjennomslag i Norge.

- Er ingen gjennomføringsevne der

Kjelsberg sier han kan vitne på at de har lite reell gjennomslag i hans tilfelle også. Kravet om å trekke boka har han ignorert selv og forlaget sier klart ifra om at det aldri har vært aktuelt å trekke boka.

- Om andre kolleger skulle bli kontaktet så kan jeg kan slå fast at det ikke er noen gjennomføringsevne der. De har sendt brev til forlaget via en advokat. Forlaget droppet å respondere etter et par runder med kommunikasjon. De vet at de egentlig har veldig lite å fare med og om de prøvde å gå til sak, ville tapt som det sang. De prøver bare å skremme, sier Kjelsberg.

Han erkjenner samtidig at det er noe som kan være ukomfortabelt for vitenskapsfolk å få etter seg.

- Jeg har vært aktiv i ganske mange år i politikk og fagforening og er mer vant med høy temperatur på debatt. Så er jeg også en middelaldrende hvit mann,og det er ingen tvil om at det er grupper som får mye styggere responser enn meg. Jeg ser for eksempel at kvinner med minoritetsbakgrunn som sier tilsvarende ting som meg gjennomgående får en mye mer voldsom respons på internett, sier Kjelsberg.

Kjelsberg er i tillegg til å være universitetslektor ved Institutt for fysikk en mangeårig fagoreningsrepresentant for NTL (Norsk tjenestemannslag) og har tidligere vært representant i fylkestinget for Rødt.

Han har han en oppfordring til kolleger og sjefer for å støtte opp under de som får folk etter seg.

- Arbeidsgiver og kollegaer må støtte de som er under angrep av denne typen grupper. Om du sitter for deg sitter på internett og leser rare kommentarer om deg selv, kan det gå utover en og det er en bør man burde dele. Så vil jeg kanskje anbefale å gjøre noe for å synliggjøre taktikkene de bruker. Det er litt det jeg prøver på. Grupper som klimarealistene roper høyt om ytringsfrihet, samtidig som de ikke har noe problem med å forsøke å stoppe forskere fra å ytre seg, sier Kjelsberg.

Han har ingen tvil om at det kan føre til en grad av selvsensur blant forskere.

- Selvsensur kan komme i mange former. Det hender jeg tenker meg to ganger før jeg formulerer seg, det er en god type selvsensur. Om du, på den andre siden, lar være å gå ut med kunnskap i spesifikke tema fordi du får en voldsom harang fra ulike miljø, er det åpenbart et problem. Det er derfor det er viktig at ansatte i sånne situasjoner vet at de har arbeidsgiver i ryggen, da er det mye lettere å ytre seg. Spesielt når advokatbrevene kommer.

- Virker ikke som vi har noe som helst virkning på forlag eller forfattere

Klimarealistene, som forsøkte å stoppe boka til Kjelsberg, er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Organsiasjonen hevder at klimaet domineres av naturlige variasjoner. De sier seg uenig med FNs klimapanel og det rådende konsensus blant klimaforskere, som mener at utslipp av CO2 endrer klima dramatisk.

Universitetsavisa har sendt en rekke spørsmål til Klimarealistene. Disse har blitt besvart på epost av Klimarealistenes daglige leder, Hans Borge.

- Hva tenker dere om påstander om at dere «går etter» forskere, eller ønsker å stoppe forskere fra å ytre seg samtidig som at dere påberoper dere ytringsfrihet?

- Vi er absolutt for ytringsfrihet. Men det er svært viktig i lærebøker at forfatterne er etterrettelige og at det som presenteres er faglig korrekt. Vi reagerer også på vesentlige utelatelser, som for eksempel uniformitetsprinsippet, som sier at det er der de samme prosessene som styrer klimaet i fortid, nåtid og framtid.

- Kjelsberg og andre utelater eller forvrenger vesentlige deler av den veldokumenterte klimaempirien. Og vi er nødt til å reagere når vi ser sjikane som den Kjelsberg driver i sin bok.

- Klimarealistene er rammet av sensur i alle mainstream media, så for oss er ytringsfriheten begrenset. Kjelsberg kan derimot skrive hva han vil hvor han vil.

- Tror dere at forsøk på å for eksempel trekke publiseringen av en bok, som i dette tilfellet, gjør at forskere blir mindre sannsynlige til å gå inn på omstridte tema?

- Dette er første gang Klimarealistene krever at en bok trekkes, og det er begrunnet i bokens omfattende feil og sjikane av fremragende forskere. Vi har tidligere kritisert lærebøker, men bare tilskrevet forlagene med anmodning at de retter feilene. Det virker ikke som Klimarealistenes rapporter om lærebøkene har noen helst virkning på forlag eller forfattere.

Hans Borge er daglig leder i Klimarealistene.

- Mer vitenskapelig enn Kjelsberg

- Hva tenker dere om påstand om at Klimarealistene «smykker seg med vitenskapelighet» og at kompetanse som Ivar Giævers ikke er relevant på klimafeltet?

- At vi ‘smykker oss med vitenskapelighet’ er grovt feilaktig. Klimarealistene er med i internasjonale nettverk med tusenvis av forskere som er uenige i enkelte deler av Klimapanelets budskap. Klimarealistens Vitenskapelige råd har i dag 28 medlemmer, hvorav 20 er professorer, alle svært godt kvalifisert i de ulike delene av klimasystemets dynamikk og med omfattende vitenskapelig produksjon. De fleste, antagelig alle, disse medlemmene av Vitenskapelig råd er mer vitenskapelige enn Kjelsberg.

- Klimaet forstås best av dem som behersker klimasystemets fysikk. Professor Giæver har nobelprisen, han er en gigant innen fysikken. Han har studert fysikk mesteparten av sitt liv, også biofysikk, og har gjennom en årrekke satt seg grundig inn i klimasaken. Å diskreditere Giæver er et debattknep våre meningsmotstandere bruker. Giæver har glemt mer om fysikk og klima enn Kjelsberg noen sinne har lært.

- Hva tenker dere å bli omtalt i sammenheng med karakteristikker som «konspirasjonsmiljø»?

- Dette er absurd. De tre fremragende klimaforskerne Happer, Koonin og Lindzen, som er blant våre viktigste kilder, skriver at deres overordnede syn på klimavitenskapen er basert på fire forutsetninger, som også er Klimarealistenes syn. Det er tusenvis av forskere verden over som kan underskrive på det disse fremragende fysikerne her uttaler.

Familien til de avdøde forskerne vil ikke følge saken videre

- Oppfatter dere at dere har en sak mot Kjelsberg/forlaget? Er det noe dere tenker å følge videre nå som forlaget sier at de ikke vil trekke boka?

- Vi oppfatter naturligvis at vi har en svært god sak mot Kjelsberg. Men dessverre har vi ingen ‘sanksjonsmidler’. Vi har anmodet representantene for de avdøde forskerne Seitz og Singer om å levere en anmeldelse for sjikane til norsk politi, og sagt at vi kan få en advokat til å føre saken, men de har ikke villet gå videre med dette ‘i et land på den andre siden av Atlanteren’ der ingen kjenner navnene.